Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Vydáno dne 19. 05. 2019

biskupove_ol.jpgDrazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list ke Svátku matek a sbírce na podporu prorodinných aktivit v diecézi

Vydáno dne 12. 05. 2019

rodina1.jpgDrazí bratři a sestry,
dnešní neděle je v liturgii církve nazývána Neděle Dobrého pastýře. Název je odvozen od samotných slov Pána Ježíše, který se v evangeliu představuje jako Dobrý pastýř, jako ten, který zná svoje ovce a miluje je. Proto je tato neděle také tradičně dnem modliteb za duchovní povolání. Protože je to letos současně druhá neděle v květnu, připomínáme si také svátek všech maminek.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2019

Vydáno dne 07. 05. 2019

cyril.jpgAbychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.
„Kristus vstal z mrtvých!“ Těmito slovy si už od starověku křesťané ve velikonočním čase navzájem přáli: Christos voskrese! Voistinu voskrese! Tato slova vyjadřují velikou radost z vítězství Krista nad zlem a smrtí. Jsou potvrzením a svědectvím srdce naší víry: Kristus žije! On je naše naděje a nejkrásnější mladost tohoto světa. Vše, čeho se On dotýká, se stává novým, naplňuje se životem. On žije a chce, abychom žili! On je v nás, je s námi a nikdy nás neopustí! On kráčí s námi!| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Měsíc Panny Marie

Vydáno dne 05. 05. 2019

pannamaria_ruzencova.jpgLáska Boha Otce, Láska Pána Ježíše Krista, Láska Panny Marie dává lidem věrným Pravdě Boží sílu v slzavém údolí světa. Oslavovat Pána a chválit ho pro jeho milosrdenství, které nám prokázal skrze Pannu Marii, je naší každodenní radostí i posilou. Zvláště teď v měsíci květnu klečíme v kostele sv. Kateřiny před oltářem Panny Marie a oslavujeme v růžencích a litaniích velebnost její. Panna přečistá Královna Nebes je naše světlo, síla, útočiště hříšníků, zachránkyně nebohých. Vznešená je její Láska k nám lidem. Dává nám bohatství tím, že před námi otvírá bránu k životu věčnému. Kéž bychom jednou s čistým štítem přišli do nebeského království a dali jí nejkrásnější květ života, který vypěstujeme v srdci svém. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ve Velké Kraši

Vydáno dne 27. 04. 2019

florian.jpgSvatého Floriána, patrona všech hasičů, jsme si připomněli v sobotu 27.4.2019 při poutní mši svaté ve Velké Kraši. Hasiči místní i z Polska s prapory obsadili tradičně první místa v kostelních lavicích. Zpěvem a hudbou provázela schola z Vidnavy, mši svatou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec. Boží milosrdenství se v tu chvíli dotýkalo všech přítomných, jako by sám Kristus vstupoval přes zavřené dveře osobně k nám. Každá myšlenka z úst otce Miroslava se usazovala do srdce, do mysli, což mnozí po pouti nadšeně vyprávěli. Když mluvil o odpuštění hříchů, o lidech, kteří se zavírají před světem a žijí ve strachu, o bolestech, křížích, při kterých padáme, o zamykání srdce, o neschopnosti vyjít ven, znovu se nadechnout a začít žít…Viděli jsme sami sebe i ty, které máme rádi, jak je někdy těžké projít, byť malou bolestí či strachem z čehokoli.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Výmalba fary ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 04. 2019

faravidnava.jpgV měsíci dubnu po dokončení nových oken firma Michal Písek nám vymalovala celou faru z meruňkové na bílou. Chodby i místnosti po mnoha skupinách mládeže a rodin s malými dětmi byly všelijaké, jenom ne čisté. Jsme rádi, že se vše prozářilo, zdesinfikovalo. V těchto dnech se uklízí místnost po místnosti, umývají se okna, perou záclony...


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Společné prohlášení ČBK, ERC a FŽO ke zdanění peněžitých náhrad církvím

Vydáno dne 24. 04. 2019

cervenydul.jpgSpolečné prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí ke schválení zdanění tzv. církevních restitucí. Poslanecká sněmovna 23. dubna 2019 schválila zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích i přes předchozí zamítnutí této novely Senátem. Změna zákona nejen že způsobí církvím vážné finanční obtíže, ale pro některé menší církve může být dokonce likvidační. Tato novela se nám jeví jako nemravná a je ve své podstatě protiústavní.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Vigilie Zmrtvýchvstání ve Vidnavě

Vydáno dne 21. 04. 2019

velik_vidnava.jpgSobota 20.4.2019 vnesla Světlo Kristovo do našich životů. Ze tmy jsme vystoupili stejně jako Mojžíš, když vyvedl svůj národ z otroctví. „Být stále napojeni na duchovní svět“, tak zní poselství otce Miroslava. „Nejsme sami, je s námi Kristus vzkříšený a duchovní bytosti, které nás vedou, chrání, otcovsky napomínají… Za Mojžíše nikdo práci neodpracoval, jako za tebe, za mě. On volal a volal tak silně, že byl vyslyšen a rada zněla, aby zvedl ruce nad moře. Vyřešila se minulost i budoucnost. Volejme k svému Bohu a poslouchejme, co nám říká, ke každému mluví v jazyce pro něj srozumitelném,“ povzbudil nás otec Miroslav. Vzpomenul naše zesnulé, kteří díky oběti Syna Božího nezemřeli, ale mají život věčný.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2351 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS