Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Na Roklinách jsme při mši svaté děkovali za opravy kaple Narození Panny Marie

Vydáno dne 12. 08. 2018

rokliny_novy.jpgJiž v pátek odpoledne 10.8.2018 přijeli z Německa autobusem rodáci z Černé Vody, aby spolu s námi prožili radost z obnovené kaple Narození Panny Marie na Roklinkách. Po prohlídce kaple, kde je přivítal pan starosta Zdeněk Beťák, se od 18:30 hod. konalo na hřišti za Základní školou posezení občanů Černé Vody s německými rodáky. K tanci a poslechu zahrál pan Zápeca, nechybělo občerstvení.
 
V neděli 12.8.2018 od 10:00 hod. se konalo slavnostní otevření kaple Narození Panny Marie na Roklinách a děkovná mše svatá. Obecní úřad zajistil svoz autobusem, což mnozí rádi využili, sešlo se nás mnoho a všichni jsme žasli nad krásnou kaplí, která se podařila obnovit.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Přípravy na Roklinách jsou v plném proudu

Vydáno dne 10. 08. 2018

rokliny.JPGObecní kaple na Roklinách u Černé Vody, která prošla celkovou rekonstrukcí, již v pátek 10.8.2018 přivítala německé rodáky, kteří přijeli s námi děkovat za opravy. V neděli 12.8.2018 v 10:00 hodin se bude konat děkovná mše svatá s požehnáním. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Miroslav Kadlec, přítomen bude diakon Kurt Reinelt z Nürnbergu.  Pan starosta z Černé Vody Zdeněk Beťák v kapli ve 14:30 hodin přítomné srdečně přivítal, rodáci vyjádřili radost a vděčnost, panu starostovi předali 4 svícny a velkou mariánskou svíci. Společně s našimi farníky jsme si zazpívali česko-německé křesťanské písně za doprovodu naší Vidnavské scholy. Nechybělo focení a prohlídka kaple.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2018

Vydáno dne 10. 08. 2018

Taize.jpgAbychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.
 
Ježíš touží, aby ho lidé nejen hledali, ale hlavně poznávali. A přeje si, aby toto hledání a setkávání přesahovalo naše bezprostřední potřeby. Ježíš přišel, aby nám přinesl něco víc a otevřel náš život širšímu horizontu, než jsou každodenní starosti s jídlem, ošacením, kariérou apod.| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé

Vydáno dne 29. 07. 2018

kobyla1.jpgV sobotu 28.7.2018 v 10:30 hodin se konala pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé. A protože svatý Jáchym a Anna byli rodiče Panny Marie, děkovali jsme při mši svaté, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, za všechny rodiče i prarodiče, kteří nejen vychovávají, ale předávají svým dětem víru v Boha. Mše svatá byla obětována za obec Kobylou, farníky, živé i zesnulé a všechny přítomné poutníky. Na varhany a zpěvem provázela schola z Vidnavy. Přítomná byla místní starostka paní Zuzana Jochmanová.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Starosta města Vidnavy předal při oslavách 750 let Vidnavy ocenění a pamětní medaili našemu otci Miroslavovi

Vydáno dne 22. 07. 2018

miroslav_oceneni.jpgV sobotu 21.7.2018 se konala velkolepá oslava našeho města. Vidnava slavila 750 let výročí od založení (rok 1268). Děkovnou mši svatou za  Vidnavu, živé i zesnulé občany celebroval v kostele sv. Kateřiny v 11:00 hodin P. Mgr. Miroslav Kadlec spolu s Mons. Antonem Ottem, vidnavským rodákem.  Mezi přítomnými pozvanými hosty nechyběli starostové z Polska (Otmuchow), Německa (Neuburg), z okolních vesnic a místní pan starosta Rostislav Kačora. Mše svatá byla sloužena v jazyce českém i německém.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pozvánka na pouť děkanátu Jeseník 4.8.2018

Vydáno dne 18. 07. 2018

dek_pout.jpg
Otec Miroslav zve farníky na pouť děkanátu do Jeseníku v sobotu 4. srpna 2018. V 16:00 hodin se koná modlitba růžence, v 16:30 hodin adorace u Nejsvětější svátosti, možnost svátosti smíření. Mši svatou za nová kněžská, řeholní povolání a obnovu rodin bude celebrovat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17:00 hodin Mons. Mgr. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání.
Pro plakátek klikni číst dál... 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Rorýs

Vydáno dne 18. 07. 2018

holubice.gifPříroda je pro nás krásným dokladem Boží existence. Odráží Boží moudrost, velikost a krásu. Uchvacuje nás svou důmyslností, ať už jde o majestátní horstva, nesčetné druhy rostlin a živočichů nebo lidským okem neviditelné atomy. Je plná života a síly a každý jedinec, který ji tvoří, je vybaven jinými schopnostmi, ale žádný z nich, byť by se to mohlo na první pohled zdát, není obyčejný. Třeba rorýs. Malý, černý ptáček, vznášející se někde nad našimi hlavami. Že už nám nemá co říci? Já jsem přesvědčena o opaku, dokonce mám na jednoho z nich velmi milou vzpomínku, o kterou bych se s vámi chtěla podělit.


| Zdroj: Jaroslava Liptáková | Informační e-mailVytisknout článek

* 300 let Maria Hilf - hlavní pouť 11. srpna 2018

Vydáno dne 16. 07. 2018

mariahilf3.jpgMaria Hilf – Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf) si letos připomíná 300 let od svého založení. Hlavní poutní slavnost prožijí letos poutníci v sobotu 11. srpna. Hlavním celebrantem mše svaté bude emeritní světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Mše svatá začíná v 11.00 hodin. Na pouť na Maria Hilf zve rektor kostela P. Mariusz Tomasz Banaszczyk.

Program hlavní poutní slavnosti v sobotu 11. srpna 2018:


| Zdroj: Mgr. Bc. Pavel Siuda - www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2235 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS