Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Příprava na jaro

Vydáno dne 19. 03. 2019

skorosice_kriz_maly.jpgOtec Miroslav v těchto dnech zakoupil pro farnost Vidnavu novou akumulátorovou sekačku na rozsáhlé farní zahrady. Akumulátorová sekačka s pojezdem pracuje na jednu výkonnou 80V baterii. Nemusíme tak řešit pohonné hmoty ani elektřinu. Stroj má polohovatelné madlo a nastartujeme ho pouhým stisknutím tlačítka. Sekačka disponuje odolným ocelovým šasi. Má nízkou hmotnost a díky velkým zadním kolům se s ní snadno manipuluje. Zvládne udržovat plochu až 1 000 m2. Na zaplnění koše upozorní optická signalizace. Klapka na horní straně koše se v případě zaplnění zvedne nahoru. V příslušenství nechybí ani mulčovací nůž 46 cm. A tak máme radost z technologií, které se neustále rozvíjí a usnadňují lidem práci. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Otec Miroslav objednal do každé farnosti Katolický týdeník

Vydáno dne 18. 03. 2019

bible.gifKatolický týdeník bude k dispozici zdarma k zapůjčení a přečtení v každém kostele i na faře ve Vidnavě. Členové pastoračních rad a farníci všech farností se domluvili, že Katolický týdeník budou propagovat a upozorňovat na nové vydání, a že se postarají, aby se Týdeník dostal k nemocným, kteří budou mít zájem a do kostela se nedostanou.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Postní almužna 2019

Vydáno dne 15. 03. 2019

charita1.jpg
Otec Miroslav rozvezl ve svých pěti farnostech postničky a zároveň přečetl list o postní almužně:
 
„Obraťte se k Hospodinu, svému Bohu“ (Jl, 2,13)
Již 10 let nabízí Charita ČR příležitost prožít období přípravy na velikonoce, své obrácení k Bohu, také formou skutků oběti a sebezáporu v rámci tzv. postní almužny. V postní době trvající od 6. 3. do 18. 4. 2019 můžete ve svých rodinách nebo i osobně takto ušetřené prostředky, Vaše „almužny“, ukládat do charitní „postničky“. Rozhodnutí, komu by nashromážděná částka měla pomoci, necháváme zcela na Vás. Možností uplatnění je několik – Vaše farnost, blízká charita, konkrétní potřebná rodina či osoba aj. 


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* I Vidnavu navštívil bratr vítr

Vydáno dne 12. 03. 2019

hasici.JPGZ neděle 10.3.2019 na pondělí se vítr přehnal celou naší republikou a neminul ani Vidnavu. Z kostela sv. Kateřiny spadlo z boční oratoře několik plechů, které nás pak překvapily nejen kolem kostela, ale jeden z plechů dokonce doletěl až na náměstí k mariánskému sloupu… Díky Bohu na nikoho nic nespadlo, nikomu se nic nestalo. Přijela dvě hasičská auta. V jaké pohodě a při dobré náladě si hasiči se vším poradili, a že to byla podívaná pro celou Vidnavu, zvláště pro maminky s dětmi. Utržené plechy shodili dolů, aby nikomu neublížily. Ještě ten den se stavělo lešení. A tak nezbývá než poděkovat za okamžité započetí oprav.
A abychom nezapomněli na duchovní rozměr, otec Miroslav připomněl svatého Františka, který oslovoval zdrobnělinami i přírodní živly...


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Chválíme Stvořitele za nádherné fialky

Vydáno dne 11. 03. 2019

velikonoce_2017.jpgNa farní zahradě ve Vidnavě rozkvetly fialky. Pohled na drobné fialové květinky v trávě vás zastaví, jejich vůně obejme, pokoru připomene, a i když ještě zima je, jaro vás v tu chvíli ovane.
Paprsky slunce dávají teplo zemi a růst přírodě, tak i my srdcem hledáme paprsky domova Otce svého, abychom v pokoře a úctě vzdávali chválu Hospodinu, Otci našemu nebeskému.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Narozeninové setkání

Vydáno dne 09. 03. 2019

rada.jpgČas utíká a zase jsem o rok starší… V pondělí 4.3.2019 se zároveň setkali členové ekonomické rady na faře ve Vidnavě. Připravené pohoštění se s chutí snědlo. Mimo jiné jsme projednali opravu vstupní branky ke kostelu svatého Františka. Brána se stářím i povětrnostními podmínkami vyvracela, panty v úchytech byly ztrouchnivělé, bylo nutné zajistit rychlou opravu, což se podařilo velmi brzy. Již v pátek 8.3.2019 se prací ujal zedník pan Patkáň spolu s panem Kleineidamem.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2019

Vydáno dne 08. 03. 2019

kamenna.jpg– Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.
Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se projevily Boží děti, tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova velikonočního tajemství, naplno prožívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné zralosti vykoupením samotného lidského těla.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Pozvání - autogramiáda

Vydáno dne 03. 03. 2019

otte1.jpgVážení přátelé,
 
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení nové knihy a především na setkání s významnou osobností pocházející z Jesenicka, Mons. Antonem Ottem, člověkem usilujícím celý život o uzdravení a smíření vztahů mezi lidmi i národy. Tento rodák z Vidnavy, který letos oslaví 80 let a jehož osobní život zobrazuje dramatické dějiny 20. století, svými postoji i neúnavnou prací přináší poselství o tom, že pokojné soužití při respektování různosti je možné.| Zdroj: Knihkupectví Domeček | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2326 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS