Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2019

Vydáno dne 08. 11. 2019

bible_ruz.jpgModleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.
 
Papež František po své promluvě dne 3. listopadu 2019 velmi důrazně prosil: „Jsem zarmoucen násilím, jehož oběťmi jsou křesťané Etiopské pravoslavné církve Tewahedo. Vyjadřuji svoji blízkost této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této zemi.“


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Mír duším

Vydáno dne 02. 11. 2019

jezis3.jpgMír duším v životě věčném i na zemi dokáže dát jen Pravda Boží. Pravda Boží je Pán Bůh. Tuto celou Pravdu přinesl na svět Boží Syn Pán Ježíš Kristus a pro Svatou Pravdu trpěl. Pravda vykoupená utrpením je vzácná perla, kterou lidstvo získalo pro život. Milovat Svatou Pravdu značí dodržovat zákony Boží prakticky a nehledat štěstí v prachu země. Vidět má člověk štěstí jen ve slovech věčných v Pánu Ježíši Kristu. To značí pak jednou, že duše splyne ve štěstí v životě věčném, když Pravda Boží se stane člověku životem na zemi.
"Dušičky věrné, ať jste šťastné a Láska Boží ať vás provází v Království nebeském. A my poutníci na zemi, ať svým životem zapustíme kořeny v Lásce a v Pravdě Boží a vytrváme s pokorou ve víře v Boha Otce, Syna i Ducha svatého."


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2019

Vydáno dne 13. 10. 2019

krizvpoli.jpgModleme se za biskupskou synodu o Amazonii, aby byla prožita v bratrském společenství a poddajnosti Duchu Svatému, který ukazuje cesty, jak dosvědčovat evangelium.
Amazonský region se rozléhá na více než 7,5 milionech čtverečních kilometrů a zasahuje do 9 států, které zastupuje sedm biskupských konferencí. Žije zde 34 milionů obyvatel, z toho více než tři miliony tvoří původní domorodci, kteří se člení do 390 etnik. Panamazonská synoda má čtyři rozměry: pastorační, kulturní, sociální a ekologický. Biskup José Luis Azcona vysvětluje, že když Svatý otec mluví o evangelizaci, neznamená to manažerský souhrn úkolů, projektů, pastoračních plánů, inkulturačních a ekologických teorií.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá ke cti sv. Františka ve Vidnavě

Vydáno dne 09. 10. 2019

frantisek_kostel.jpgV sobotu 5.10.2019 se v kostele sv. Františka ve Vidnavě konala poutní mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Jiří Kotrba z Jeseníku. Začala modlitbou slavného růžence, po kterém se v 16:00 hodin kostel rozezněl písní ke sv. Františkovi. Otec Jiří vzpomenul papeže Františka, otce biskupa Františka a všechny, kteří nosí jméno světce, který byl věrným následovníkem Ježíše Krista, horlivým obhájcem svaté víry, proslulý tichostí a vzor pravé kajícnosti.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Hukovické hody

Vydáno dne 15. 09. 2019

1163516150_hukovice.jpgV sobotu 14. září 2019 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Velká Kraš Hukovické hody. Začaly tradičně slavnostní mší svatou v kostele Panny Marie ve Velké Kraši, kterou celebroval P. Mgr. Jozef Florek z Bílé Vody. Na varhany a zpěvem provázela schola z Vidnavy. Při mši svaté jsme oslavili narozeniny Panny Marie.
Otec Jozef se při homilii zastavoval v důležitých úsecích života Panny Marie, sv. Josefa a Božího Syna Ježíše Krista. Společně jsme doputovali od početí až ke kříži. „Díky tomu, že Maria řekla Bohu ano a s láskou plnila Boží vůli, se stala Královnou celého vesmíru. Je tady pro každého z nás a naslouchá všemu, co jí v modlitbách říkáme. Jí patří chvála a úcta, skrze ni jdeme k Ježíšovi. Kolikrát my lidé chceme řešit věci sami a Pánu Bohu radit, jak a proč… Panna Maria svou poslušností a pokorou nám ukázala oddanost,“ povzbudil přítomné otec Jozef.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* S Pannou Marií v den narozenin

Vydáno dne 09. 09. 2019

cvoda1.JPGV neděli 8. září 2019 jsme v Černé Vodě oslavili ve farním kostele narozeniny Panny Marie. Poutní mši svatou v 16:00 hodin celebroval P. Mgr. Jozef Florek, farář z Bílé Vody. Byla obětována ke cti Panny Marie s prosbou o zdraví pro našeho kněze otce Miroslava Kadlece. Přítomen byl místní pan starosta Zdeněk Beťák. Na varhany a zpěvem provázela schola z Vidnavy.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2019

Vydáno dne 06. 09. 2019

cernosi.jpgModleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a za požehnání pro nově jmenované kardinály.
Mosambik, Madagaskar a Mauricius jsou tři africké země, které papež v těchto dnech navštěvuje. Před odjezdem poprosil o naléhavou modlitbu za duchovní plody této jeho apoštolské cesty. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin upozornil na tři záměry, který papež s touto cestou spojuje: mírové soužití na kontinentu, který je zmítán válečnými konflikty, péče o životní prostředí, které je v Africe ničeno nadnárodními firmami a prohlubování kultury setkávání. V Mozambiku je téměř 8 milionů katolíků (30%) obyvatelstva. Tato bývalá portugalská kolonie má v současnosti 12 diecézí, 343 farností, 682 kněží a 599 seminaristů.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Pozvání na 24. POUŤ NÁRODŮ na Mariahilf

Vydáno dne 06. 09. 2019

henkes.pngV sobotu 21.9.2019 se koná na Mariahilf (Zlaté Hory) 24.POUŤ NÁRODŮ, při které budeme děkovat za blahořečení P. Richarda Henkese, SAC. Od 9:30 hod. se koná přivítání poutníků a pobožnost křížové cesty s blahoslaveným P. Richardem Henkesem, SAC. V 11:00 hod. následuje slavnostní mše svatá, kterou celebrují Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Rudolf Pierskala, pomocný biskup opolský, Ulrich Neymeyr, biskup diecéze Erfurt a ostatní kněží.

Bližší informace na plakátku viz. níže| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2390 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS