Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Připomenutí poutí

Vydáno dne 18. 06. 2019

adorace.jpgOtec Miroslav zve na pouť k Božímu Tělu do Staré Červené Vody v neděli 23.6.2019 v 10:00 hodin. Po mši svaté se bude konat průvod s Pánem Ježíšem v monstrancí s požehnáním do čtyř světových stran. Pro všechny bude připraveno od farníků pohoštění viz plakát
Příští neděli 30.6.2019 oslavíme v Bernarticích poutní mši svatou ke sv. Petru a Pavlu viz plakát
První víkend v červenci už budou mít farnosti otce Miroslava každá svou mši svatou.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2019

Vydáno dne 18. 06. 2019

holubice.gifAbychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu Svatému proudícímu z Kristova Srdce.
Boží láska je Duch Svatý, který proudí z Kristova Srdce. Papež František při vigilii slavení Seslání Ducha Svatého připomenul, že Duch Svatý je „duchovní skálou“, která doprovází na poušti Boží lid, aby z ní mohl cestou čerpat vodu a tišit žízeň (srv. 1Kor 10,4). Keř, který neshoří, zobrazuje Pannu a Matku Marii a představuje Vzkříšeného Krista, který k nám promlouvá a dává Ducha Svatého, vybízí nás, ať sestoupíme k lidu a nasloucháme jeho volání, posílá nás, abychom otevřeli průchod stezkám svobody, vedoucím do zemí zaslíbených Bohem. Víme, že v každé době – i dnes – se kdosi snaží „stavět město s vysokou věží sahající k nebi“ (srv. Gn 11,4).


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Vychází další číslo zpravodaje Růženec III/2019

Vydáno dne 14. 06. 2019

casopis.jpgVidnavský farní zpravodaj Růženec, který zpracováváme a tiskneme na faře ve Vidnavě, právě vychází. Čtenáři zavzpomínají na akce, které se uskutečnily v dubnu, květnu i začátkem června 2019 ve farnostech otce Miroslava (Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velká Kraš, Velké Kunětice a Supíkovice). Farníkům zpravodaj bude rozdán v kostele. Pokud chcete zpravodaj odebírat, zašlete nám prosím svou objednávku emailem: gonatorie@seznam.cz 
 
Foto zpravodaje po kliknutí číst dál…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 13. 06. 2019

nockostelu2.jpgTentokrát byla Noc kostelů v Kobylé poněkud jiná. Konala se bez hudebního koncertu, bez výstavky výtvarných prací dětí ZŠ, bez přílišných slov… Plakátek na dveřích sliboval jen „prohlídku interiéru“. O historii našeho chrámu se návštěvník mohl dočíst z nástěnky v prostoru u vchodových dveří a tam také nalezl fotografie z minulosti dávné i ty čerstvější. Dozvěděl se třeba také jména všech našich duchovních pastýřů a roky jejich působení v Kobylé. V lodi kostela, v presbytáři, v sakristii i na kůru byly umístěny popisky vysvětlující názvy některých sakrálních předmětů a míst.| Zdroj: Marie Bednarská | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť v kapli na Roklinách u Černé Vody

Vydáno dne 09. 06. 2019

rokliny_novy.jpgV nově opravené kapli Narození Panny Marie na Roklinách jsme v neděli 9.6.2019 v 10:00 hodin prožili s naším duchovním otcem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem slavnost Seslání Ducha svatého. „Kdo je napojený na Ducha svatého, kdo zažívá jeho dotek, ten netrestá a nemstí se…“ promluvil do našeho svědomí otec Miroslav. Každý z nás projevy nahněvanosti, nazlobenosti, strachu zná, stačí se podívat na sebe samého, do svých rodin, mezi manželi, děti, do zaměstnání…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Obraz sv. Jana Nepomuckého z kostela Božího Těla ve farnosti Stará Červená Voda

Vydáno dne 06. 06. 2019

cervena_voda.jpgCesta ve čtvrtek 6.6.2019 od fary ve Vidnavě do ateliéru Mgr. art. Jana Bittnera malíře a restaurátora (syn a otec) nám připadala, jak kdybychom si jeli vyzvednout "marnotratného syna". Sv. Jan Nepomucký na obraze už se těšil na návrat do svého kostela Božího Těla ve farnosti Stará Červená Voda. Díky vyjednávání otce Miroslava se všemi zainteresovanými subjekty a na jeho pokyn, jsme já i manželé Kubáňovi na vlastní oči uviděli v ateliéru u pana Bittnera ve Staříči zrestaurovaný obraz (viz. foto níže). Doslova bylo cítit, jak skrze tento obraz se na nás sv Jan Nepomucký dívá z nebe. Obraz je zaplacený a profesionálně odvedená práce pana restaurátora byla poznat na první pohled. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Restaurování křížové cesty z kostela Božího Těla ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 06. 06. 2019

krizova_cesta.jpgZa panem Bittnerem malířem a restaurátorem jsme nejeli jen pro obraz sv. Jana Nepomuckého (viz článek výše). V autě jsme měli dva obrazy křížové cesty. Ještě dříve byly pokusy laiků o částečné opravy křížové cesty, ale bez vyjádření církevních, památkových a jiných úřadů. Otec Miroslav ocenil snahu a dobré úmysly, ale v kázání farníky vyzval ke zvláštnímu zpytování svědomí. „Dělám věci, na které mám a kterým rozumím? Např. v zaměstnání jsem přínosem a svou práci umím? A nemluvím náhodou do věcí, do kterých mi nic není? Někdy méně, znamená více.“


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Černé Vodě

Vydáno dne 04. 06. 2019

cvoda.jpgV pátek 24.5.2019 se k Noci kostelů tradičně připojila farnost Černá Voda. Paní Marie Kalábová všechny přítomné v kostele Jména Panny Marie přivítala a seznámila s významem Noci kostelů. Návštěvníkům zodpověděla dotazy a předala slovo panu Hubertovi Krohmerovi, který promluvil o historii farnosti, kostela a krátce pohovořil o historii některých kostelů v mikroregionu Žulovsko a Javornicko. Zmínil opravy, které proběhly v nedávné minulosti (fasáda, kopule věže, dveře, vitráže) a nastínil výhled dalších plánovaných oprav. Přítomné potěšilo vystoupení dětí ze Základní školy. Velmi milou návštěvou nás poctila paní Krista Voráčová, vnučka malíře Aloise Baucha z Vidnavy, který v kostele v minulém století provedl výmalbu. Poděkování patří všem farníkům, zvláště paní kostelnici Marii Kalábové za přípravu a čas věnovaný Noci kostelů, které se letos zúčastnilo 67 návštěvníků.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2364 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS