Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Kněze odsouzeného za zneužívání po letech zbavili viny

Vydáno dne 19. 02. 2019

zehnani.jpgKněz Adam Stanislav Kuszaj, který dostal v roce 2011 podmíněný trest za údajné zneužívání šestnáctiletého ministranta, byl předminulý týden zproštěn viny soudem v Jeseníku. V případu kněze Adama Stanislava Kuszaje, který byl v obnoveném řízení zproštěn obžaloby ze zneužívání tehdy šestnáctiletého ministranta, se jeho řád salvatoriánů obrátí na Vatikán. Ten by měl rozhodnout o tom, zda se kněz suspendovaný kvůli odsouzení v roce 2011 může vrátit zpět do kněžské služby.| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Uzdravení na Hostýně

Vydáno dne 14. 02. 2019

hostyn.jpgNa faře nás při setkání zaujalo svědectví paní, která se uzdravila na svatém Hostýně. Její příběh doputoval až do Vidnavy a my společně s farníky a s otcem Miroslavem debatovali. Nezaujalo nás ani tak to, že paní se po modlitbě u Panny Marie uzdravila, ale to, že dala slib, který pak dodržela. „Když mě Panno Maria uzdravíš, budu se pravidelne starat o tuto kapli." A tak se stalo, do pár minut se její částečně ochrnutá ruka uzdravila a ona už se hlásila u duchovní správy na Hostýně o službu pečovat o tuto kapli. A starala se krásných 10 let.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2019

Vydáno dne 06. 02. 2019

cernosi.jpg– za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat
 
Papež František nasměrovává náš pohled do tří oblastí, za které se máme spolu s ním modlit:
a) Papež říká: „S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi v Jemenu. Obyvatelstvo je vyčerpáno dlouhým konfliktem, mnoho dětí trpí hladem a není dostupná potrava. Všechny vybízím k modlitbě za naše bratry v Jemenu pomodlit se jeden Zdrávas Maria.“| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Vychází další číslo zpravodaje Růženec I/2019

Vydáno dne 05. 02. 2019

casopis.jpgVidnavský farní zpravodaj Růženec, který zpracováváme a tiskneme na faře ve Vidnavě, právě vychází. Čtenáři zavzpomínají na Nový rok a na vánoční svátky, které se uskutečnily v prosinci 2018 ve farnostech otce Miroslava (Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velká Kraš, Velké Kunětice a Supíkovice).  Farníkům zpravodaj bude rozdán v kostele. Pokud chcete zpravodaj odebírat, zašlete nám prosím svou objednávku emailem: marie@svatajanazarku.cz
 
Foto zpravodaje po kliknutí číst dál…


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky od otce biskupa a ředitele Diecézní charity

Vydáno dne 05. 02. 2019

3k_biskup.jpgMilí farníci, koledníci, dobrovolníci a příznivci charitního díla,

celonárodní Tříkrálová sbírka Charity České republiky nám již tradičně odstartovala nový rok. Do ulic měst i vesnic vyrazili koledníci, aby s přáním Božího požehnání zvěstovali lidem vánoční poselství o narození našeho Spasitele. Letos už podevatenácté přinesli zároveň naději těm, kteří by jinak svou životní situaci bez naší pomoci zvládali jen obtížně.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Panna Maria přináší Ježíše nejen do chrámu, ale i na náměstí ve Vidnavě

Vydáno dne 03. 02. 2019

marsloup_vid.jpgV sobotu 2.2.2019 a v neděli 3.2.2019 jsme ve farnostech otce Miroslava oslavili svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mši svaté jsme se zaposlouchali do biblického příběhu, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Vstoupili jsme v myšlenkách i v srdcích do příběhu a sledovali stařičkého proroka Simeona, který rozpoznal v dítěti Syna Božího, který chválil Boha s přáním, aby svého služebníka propustil…Bůh našel zalíbení v jeho srdci. Otec Miroslav se zamýšlel nad svící života každého z nás, která má hořet pro Boha. Mnozí svou životní svíci zkracují (alkohol drogy, potrat, eutanázie…). Zdůraznil důležitost přijmout Boží vůli a nést svůj kříž, pak každý z nás nalezne ve svém srdci pokoj.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Smlouva o dílo - kostel sv. Františka ve Vidnavě

Vydáno dne 01. 02. 2019

frantisek_kostel.jpgVšichni ve Vidnavě, občané i farníci s otcem Miroslavem, máme radost, že se pomaličku po úspěšné renovaci kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě, začíná opravovat kostel sv. Františka. Otec Miroslav podepsal smlouvu o dílo: "Obnova střešní krytiny kostela sv. Františka ve Vidnavě", spočívající v dodatečném uchycení pálené krytiny lodi a presbytáře. Dá-li Pán, mělo by být hotovo do září tohoto roku.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poselství Svatého otce k 27. světovému dni nemocných - 11. února 2019

Vydáno dne 28. 01. 2019

zsestra.jpg„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8)
 
Drazí bratři a sestry!
 
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8), jsou slova, která pronesl Ježíš, když vysílal apoštoly hlásat evangelium. Chtěl, aby se jeho Království nezištně šířilo díky skutkům lásky.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2316 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS