Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Kardinál Dominik Duka: Slovo k naší Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Vydáno dne 25. 01. 2019

duka1.jpgPraha/TS ČBK - Přinášíme celé znění textu kardinála Dominka Duky, předsedy ČBK, ke středečnímu schválení komunistického návrhu zákona o zdanění tzv. církevních restitucí ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
 
Slovo k naší Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
 


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Tříkrálová sbírka sečtena

Vydáno dne 23. 01. 2019

3k_jesenik.jpgPoslední peníze mohli lidé vhodit do pokladniček Tříkrálové sbírky 14. ledna. Nyní je již sečteno ve všech obcích na Jesenicku a výsledky nás naplňují opravdu velkou radostí. Pro Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku se podařilo vykoledovat úžasných 664 256 korun! To je opět o několik tisíc více, než minulý rok.

 

Všem koledníkům i dárcům z celého srdce děkujeme!| Zdroj: https://jesenik.charita.cz/ | Informační e-mailVytisknout článek

* Ani jako pokrytci ani jako pohané

Vydáno dne 16. 01. 2019

monstrance.jpgSestry a bratři, drazí členové společenství Eucharistická hodina. Chci vás všechny pozdravit v novém roce 2019 – ať už jste členy našeho Eucharistického společenství nějakou dobu, nebo jste se přidali nedávno. Stále můžeme objevovat, jak toto naše společenství zdůrazňuje to, co je pro křesťana normální – klanění se eucharistickému Kristu a služba Jemu v bližních. Skončila doba vánoční, která byla plná duchovních podnětů, které jsme prožili jistě nejen pro ono krásné období na přelomu starého a nového roku, ale ze kterého můžeme čerpat po celý rok, i v tomto období liturgického mezidobí. Mezidobí působí dojmem, že se nic zvláštního neděje. Zelená liturgická barva nám ale naznačuje něco jiného. Je to barva života, barva růstu.| Zdroj: Petr Okapal, sekretář EH | Informační e-mailVytisknout článek

* Digitalizace šetří čas

Vydáno dne 11. 01. 2019

telefon.jpg21.století, doba technologií, s kterými je každý člověk konfrontován bez ohledu na svůj názor. Na faře ve Vidnavě jsme my mladší naslouchali vzpomínání starších. Z toho se rozvinula bohatá debata otce Miroslava a nás všech. Vzpomínám si, jak otec Miroslav na faru zakoupil a přinesl elektrický psací stroj... A aniž si to uvědomujeme, najednou, ať jsme chudí nebo bohatí, žijeme v době internetu, mobilů, počítačů. A to nemluvím o věcech už tak samozřejmých jako je pračka, lednička, myčka, auto...


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Vánoční koncert v Černé Vodě

Vydáno dne 10. 01. 2019

cvoda1.JPG28.12.2018 v 18:00 hodin se v zaplněném kostele Panny Marie v Černé Vodě konal již tradičně vánoční koncert. Krásné vánoční skladby a koledy zazněly v podání pěveckého sboru Radost z Bělé pod Pradědem pod vedením sbormistryně paní Hany Zápecové. Jako hosté vystoupili Adéla Veselá a Tomáš Zápeca. Po koncertě pozval pan starosta Zdeněk Beťák všechny přítomné na společné posezení ve velkém sále kulturního domu s hudbou a občerstvením.


| Zdroj: Marie Kalábová | Informační e-mailVytisknout článek

* Tříkrálová sbírka ve Vidnavě

Vydáno dne 06. 01. 2019

3k2.jpgI ve Vidnavě v těchto dnech chodí koledníci Tříkrálové sbírky a přinášejí radost do všech domovů. Děti zpívají „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví my přejeme vám…“ Jako poděkování darují kromě cukru, kalendáře i úsměvu nápis na dveře K+M+B 2019 s prosbou, aby Kristus požehnal tomuto domu. Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Nový rok s Pannou Marií

Vydáno dne 05. 01. 2019

vanoce2.jpg1.1.2019 jsme ve farnostech přivítali při mši svaté Nový rok. A oslavit ho s Pannou Marií, Matkou Spasitele lidstva, bylo pro nás radostí. Vždyť skrze Ní se Syn Boží učinil člověkem pro naše spasení. Spěchali jsme do Betléma podívat se na Krále lidstva a děkovali za víru, lásku, naději, kterou ve svých srdcích máme. Otec Miroslav nás vyzval, abychom žehnali jeden druhému, žili v přítomnosti, nevcházeli do budoucnosti a minulost nechali spát. „Jsme tady a teď, je potřeba prožívat daný okamžik naplno ve spojení s Bohem.“


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Tři hodiny pro Pána v posledním dni v roce

Vydáno dne 02. 01. 2019

3hod.jpgPři Třech hodinách pro Pána 31. prosince jsme od 15:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě děkovali Bohu za uplynulý rok 2018. Při modlitbách u výstavu Nejsvětější svátosti jsme vzpomněli na prožité radosti, ale i bolesti, které do života přicházejí. Zpytovali jsme svědomí a prosili za odpuštění hříchů, kterých jsme se dopustili. V Betlémě spolu s otcem Miroslavem jsme se klaněli Svaté Rodině, u které zazněly litanie „na poslední den v roce“. Upřímná naše modlitba oslavila Pána Boha, Ježíše Krista i Pannu Nejsvětější, kterou jsme prosili o sílu, bychom v mysli své mohli myšlenky zlé ničit stále a v srdci svém Boží slovo opatrovat.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2316 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS