Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Otec Miroslav nás vyzval k modlitbě za vodu

Vydáno dne 29. 11. 2018

reka.jpgDnes jsme se jak kněží, tak církevní zaměstnanci probudili do čtvrtečního mrazivého rána a auty se vydali do Krnova na pravidelné školení, které zahrnovalo bezpečnost práce a požární ochranu. Cestou jsme míjeli krásnou zamrzlou přírodu a na pastvinách zvířata. Silnice byla suchá, jelo se velmi dobře. Z Krnova jsme pak spěchali do Černé Vody na pohřeb, to už slunce prozářilo louky a přírodu kolem nás. Zase ten obdiv v nás. Po pohřbu jsme měli setkání s otcem Miroslavem na faře ve Vidnavě a povídalo se o dnešním požehnaném dni. „Příroda přeci potřebuje vodu, ale ta chybí. Potřebujeme déšť, sníh…“ Opět nás vybídl pan farář, abychom každý den klečeli u Pánových nohou a prosili, aby seslal Boží milosrdenství (déšť, sníh) na naši zem, aby bylo dostatek vody v řekách, v potocích, dostatek podzemní vody, aby se studny naplnily.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Kateřině ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 11. 2018

katerina.jpgV neděli 25.11.2018 na Slavnost Krista Krále jsme si připomenuli svatou Kateřinu Alexandrijskou, která je patronkou našeho farního kostela. Nejen ona, ale mnoho dalších světců, světic, kteří zdobí nebe, se stali perlami, klenoty Božími, protože si vybrali za Krále svého života Krista a pokořili svět svou oddaností a láskou k Pánu Bohu. Bylo pro nás radostí tento nedělní den na všechny vzpomenout. Poutní mši svatou celebroval otec P. Mgr. Miroslav Kadlec, přítomen byl starosta z Bernartic pan Ing. Mojmír Michálek, na varhany a hudbou provázela místní schola. V 10:00 hodin zazvoněním a písní „Ježíši Králi, nebe a země“ naše slavnost začala.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání ve Vidnavě

Vydáno dne 22. 11. 2018

miroslav.jpg
Otec Miroslav jako každý rok zve farníky i občany ze svých 8 obcí na pouť v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě v neděli 25.11.2018 v 10:00 hodin při mši svaté. Pohoštění nebude chybět :-)


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Změna mše svaté např. ze zdravotních důvodů

Vydáno dne 22. 11. 2018

hostie.jpg
Pokud je změna mše svaté, místním farníkům zasíláme předem SMS zprávu na mobil. Pokud jste z jiné farnosti či turisté, mši svatou si prosím ověřte den předem na mobilním čísle 731 625 695.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Oslava svátku svaté Anežky na charitě ve Vidnavě

Vydáno dne 20. 11. 2018

anezka.JPGNa čtvrtek 15. 11. jsme si naplánovali oslavu svátku svaté Anežky České v našem charitním domě, který nese toto jméno. V 13:00 hodin jsme měli nachystanou společenskou místnost tak, aby se v ní mohla konat mše svatá. Tu nám přišel celebrovat otec Mgr. Miroslav Kadlec a hudebním doprovodem nás na varhánky  doprovázela paní Mgr. Marie Michálková. Při mši svaté udělil otec Miroslav svátost pomazání nemocných.


| Zdroj: Alena Obidová | Informační e-mailVytisknout článek

* I farnosti otce Miroslava se připojili ke Světovému dni chudých

Vydáno dne 18. 11. 2018

zsestra.jpg
V neděli 18. listopadu 2018 si církev připomenula Světový den chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhla již po druhé a ve svém poselství se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7).
Naše farnosti se minulý rok připojily sbírkami na Ukrajinu a letos přispějí na potřeby rodiny, která se ocitla v nouzi. Otec Miroslav při mších také apeloval, abychom nezapomínali v modlitbách na morálně a duchovně chudé, kterých je mezi námi mnoho.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Den Bible- Otec Miroslav nás vyzval ke každodennímu rozjímání Božího slova

Vydáno dne 18. 11. 2018

bible_ruz.jpgNa neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible, který se tradičně slaví týden před Slavností Ježíše Krista Krále. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Na webu www.cirkev.cz najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout; ve farnosti, při výuce náboženství nebo doma v rodině.
Otec Miroslav promluvil při bohoslužbách o Slovu Božím, které je plné života, lásky a ve kterém působí Duch svatý. Vyzval nás, abychom každý den bibli otvírali, četli Slovo Boží a rozjímali o něm.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* 29 let od sametové revoluce

Vydáno dne 17. 11. 2018

cvoda1.JPG
Otec Miroslav s farníky děkoval v sobotu 17.11.2018 při mši svaté v Černé Vodě a ve Staré Červené Vodě za dar svobody a společně prosili, aby nám svoboda zůstala.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2290 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS