Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Velikonoční zpověď ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 05. 04. 2019

Kdo má zájem o osobní pohovor, případně "delší zpověď" u otce Miroslava, termín si prosím domluvte formou SMS na telefonu 731 625 695. 
Svátost smíření v Černé Vodě:
Sobota 13.4.2019 před mší svatou v 14:40 hodin v kostele Jména Panny Marie v Černé Vodě
Svátost smíření ve Staré Červené Vodě:
Sobota 13.4.2019 před mší svatou v 15:45 hodin v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě
Svátost smíření v Bernarticích u Javorníka:
Zelený čtvrtek 18.4.2019 v 15:00 hodin v kostele Petra a Pavla v Bernarticích
Svátost smíření v Kobylé nad Vidnavkou:
Zelený čtvrtek 18.4.2019 před mší svatou v 15:40 hodin v kostele sv. Jáchyma v Kobylé
Svátost smíření ve Vidnavě:
Zelený čtvrtek 18.4.2019 v 17:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Svátost smíření v domovech důchodců otce Miroslava

Vydáno dne 05. 04. 2019

Charitní domov sv. Hedviky ve Vidnavě: v pátek 12.4.2019 mše svatá, svátost smíření, pomazání nemocných v kapli sv. Hedviky.

Domov důchodců v Kobylé (zámeček): v úterý 16.4.2019 mše svatá v 9:00 hodin, svátost smíření, pomazání nemocných. 

Domov důchodců v Kobylé (druhý domov): v úterý 16.4.2019 mše svatá v 10:15 hodin, svátost smíření, pomazání nemocných.

Charitní domov sv. Anežky ve Vidnavě: středa 17.4.2019 mše svatá v 10:00 hodin, svátost smíření, pomazání nemocných.  | Informační e-mailVytisknout článek

* Celosvětové propojení věřících s Bohem díky papeži Františkovi

Vydáno dne 02. 04. 2019

3hodiny1.jpgFarnost Vidnava prožila ve dnech 29.-30.března 2019 celosvětovou adoraci s názvem 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. V pátek v dopoledních hodinách se při mši svaté a křížové cestě připojili i senioři na Charitě v kapli sv. Hedviky ve Vidnavě. Spolu s otcem Miroslavem uctívali Krále Krista pro jeho svaté rány. Ve farním kostele od 15:00 hodin jsme v tichosti adorovali před vystavenou Nejsvětější svátostí, všichni přítomní prožili svátost smíření u otce Miroslava.
Při modlitbě jsme přijímali hřejivé paprsky od slunce z Milosti Boží. V myšlenkách jsme vstoupili do svého srdce. Každý člověk na zemi je hospodářem, přemýšleli jsme, jakou odrůdu ušlechtilou nebo neužitečnou pěstujeme na poli svého života.  


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2019

Vydáno dne 02. 04. 2019

bozi_milosrdenstvi.jpg– Abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.
Ježíš nás zve k pohledu na Otcovo Srdce, abychom tak denně objevovali, že jsme bratři. Tento široký horizont nás uschopní překonávat krátkozrakou rozdělující logiku. Osvojíme si pohled, který nebude znejasňovat a zapírat naše rozdílnosti v jakési snaze o vynucenou jednotu nebo tichou marginalizaci. Budeme-li schopni denně pozvedat oči k nebi v modlitbě Otčenáš, budeme žít nikoli jako nepřátelé, nýbrž jako bratři. „Všechno, co je moje, je i tvoje“ (Lk 15,31).


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Růženec v papírové podobě - anonymně?

Vydáno dne 31. 03. 2019

casopis.jpgOd vánoc se nám na faře rozmnožily dotazy, jestli zasíláme Růženec v papírové podobě také poštou, anonymně, na osobu, do poštovní schránky. Samozřejmě, jak už jsme několikrát na tento dotaz odpovídali, zasíláme našim zájemcům tiskovinu v papírové podobě zdarma, a to nejen pro obyvatele okresu Jeseník. Záleží jen na příjemci papírového Růžence, zda informaci o odebírání tiskoviny někomu sdělí např. farníkům či svému faráři. Osobní údaje nezveřejňujeme. Můžeme sdělit, že počet příjemců papírového Růžence v našem děkanátu ve větších farnostech přibývá a mezi odběrateli jsou lidé, kteří nechodí do kostela. Děkujeme za přízeň.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Objednaný Katolický týdeník "dorazil" koncem týdne na faru

Vydáno dne 31. 03. 2019

katyd.jpgOtec Miroslav do každé farnosti v sobotu a v neděli dovezl na každou mši svatou po jednom výtisku Katolického týdeníku. Poměrně rozsáhle se rozpovídal o smyslu a důležitosti informačních médií, a to nejen digitálních- internet, email, facebook…ale také o důležitosti tiskovin v 21. století. Uvědomili jsme ještě více, také díky papírovému Růženci, že i církevní noviny v papírové formě patří do našich životů. Větší část své úvahy otec Miroslav věnoval obsahu Katolického týdeníku. Podařilo se mu nás tak zaujmout, že už naprosto spontánně jsme se začali domlouvat na formě půjčování Katolického týdeníku od farníka k farníkovi. Nakonec to dopadlo tak, že větší část z nás si vše přečte na faře při kávě.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poděkování za dokončenou práci

Vydáno dne 28. 03. 2019

cvoda1.JPGV kostele Jména Panny Marie v Černé Vodě jsme  děkovali Pánu Bohu za dokončené vitráže. Okna, která byla zatemněna, se rozjasnila. Lešení v kostele už také není. Otec Miroslav poděkoval farníkům, že přes svoje požehnané stáří a nemoce, dali celý kostel do pořádku. Bližší informace o opravě oken zde


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* 24 hodin pro Pána ve Vidnavě

Vydáno dne 26. 03. 2019

bozi_telo_scv.jpgV pátek a sobotu 29. – 30. března 2019 se bude konat celosvětová akce 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. Věřící budou moci přijmout svátost smíření nebo se pomodlit u výstavu Nejsvětější svátosti. I farnost Vidnava se připojuje jako každý rok. V pátek 29.3.2019 od 15:00 hodin se budeme v kostele sv. Kateřiny modlit před vystavenou Eucharistií, farníci budou moci přijmout svátost smíření. V 16:00 hodin mši svatou celebruje otec Miroslav. Po mši svaté následuje společná modlitba až do 18:00 hodin. V sobotu 30.3.2019 od 11:00 do 12:00 hodin bude v kostele sv. Kateřiny adorace. V poledne pak zakončení modlitbou Anděl Páně při zvonění zvonu sv. Jany z Arku viz. plakát zde


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2345 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS