Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 20. 05. 2018

* Okénko Charity Jeseník

Vydáno dne 09. 04. 2018


číst dál ...

| Zdroj: Zuzana Hanulíková | Informační e-mailVytisknout článek

* Farnost Javorník podporuje Národní pochod pro život a rodinu

Vydáno dne 07. 04. 2018

pochod_zivot.jpgV sobotu 7. dubna 2018 se dopoledne farnost Javorník připojila adorací u Nejsvětější svátosti k 18. Národnímu pochodu pro život a rodinu, který se koná právě dnes v Praze. Po mši svaté, za zpěvu písně „Klaním se Ti vroucně …“ otec Krzysztof Ryźko vystavil Nejsvětější svátost oltářní. Po jeho vzoru si každý postupně klekl před Pánem Ježíšem, rozsvítil svíci, kterou si měl každý na dnešek přinést a děkoval a prosil za vše, hlavně za dar života a rodiny.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce ve farnosti Javorník

Vydáno dne 06. 04. 2018

velik_javornik1.jpgKvětnou nedělí po čtyřicetidenním období půstu jsme vstoupili do Svatého týdne. Žehnáním kočiček a čtením z Písma nám P. Krzysztof Ryźko připomenul události spojené se slavným vjezdem Pána Ježíše do Jeruzaléma. Po vstupní modlitbě, prvním a druhém čtení jsme měli možnost zaposlouchat se do Markova evangelia o umučení Pána Ježíše Krista. Měli jsme příležitost zamyslit se nad tak velikou obětí, kterou pro naše hříchy podstoupil Boží Syn a zároveň se pokusit alespoň na chvíli vcítit do Jeho utrpení, do všeho, co prožíval…

číst dál ...

| Zdroj: Text: A.R., foto: MG, AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce v Jeseníku

Vydáno dne 05. 04. 2018

veljes.jpgNa Bílou sobotu 31.3.2018 v 20:00 hodin jsme v Jeseníku oslavili, společně s místním knězem P. Mgr. Kazimírem Bubou, velikonoční vigilii zmrtvýchvstání Páně. Po slavnosti velikonoční svíce a po velikonočním chvalozpěvu jsme uvažovali o podivuhodných skutcích, které činil Pán Bůh svému lidu od počátku až do doby, kdy jsme byli pozváni ke stolu, který nám připravil Pán na památku své smrti a vzkříšení, dokud nepřijde.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce ve znamení hluboké radosti

Vydáno dne 02. 04. 2018

beranek.jpgPříprava na velikonoce se nesla nejen odříkáním se, postem, konáním dobrých skutků, ale také gruntováním v kostelích i v našich srdcích. Dveře na faře ve Vidnavě se stále otvíraly a ke zpovědi přicházeli nejen farníci, ale přijížděli i věřící z celého okresu Jeseník. Ometené pavučinky a prach z našich srdcí přinášely hlubokou radost nejen kajícníkům, ale i otci děkanovi, který skrze Pána Ježíše Krista přinášel odpuštění hříchů a vléval novou sílu do života.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Velký pátek na Travné

Vydáno dne 01. 04. 2018

travna_kc.jpgNa Velký pátek, 30. dubna 2018, se uskutečnila již tradiční křížová cesta v Mariánském údolí na Travné. Sešlo se dvacet lidí, Čechů a Poláků, kteří přijeli z blízka i z daleka. Před půl třetí nás přivítal otec Piotr Niewiadomski, SDS. Přítomní si rozdělili úkoly (lístky s krátkým čtením a zamyšlením k jednotlivým zastavením, také kdo ponese kříž a kdo reproduktor)a náš nepočetný průvod vyrazil po krátké modlitbě před sochou Panny Marie do svahu na křížovou cestu, která se vine po slunečné stráni v lese.

číst dál ...

| Zdroj: M. Nemeškalová | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle 2018 v Jeseníku

Vydáno dne 29. 03. 2018

kvetna_nedele.jpgV neděli 25.3.2018 oslavila farnost Jeseník Květnou neděli. P. Mgr. Kazimír Buba, který celebroval mši svatou, požehnal ratolesti venku u sochy Nejsvětější Trojice před Vodní tvrzí a potom pokračoval průvod do kostela, vše za zpěvu chrámového sboru. Díky Bohu za to, že máme svobodu a můžeme jít takto veřejně.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle na Travné

Vydáno dne 27. 03. 2018

travna2.jpgV neděli 25.3.2018 se za slunečného počasí sešlo 30 poutníků z Česka a Polska v Mariánském údolí na Travné, aby společně prošli křížovou cestu a oslavili Květnou neděli – začátek svatého týdne. V 14:30 hodin vyšla skupina věřících, pod vedením jáhna Mgr. Pavla Barbořáka, od sochy Panny Marie k prvnímu zastavení křížové cesty. Lichá zastavení měli poutníci z Polska, sudá z Česka. U každého zastavení byly čteny přímluvy a mezi zastaveními se zpívaly písně.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle

Vydáno dne 25. 03. 2018

kocicky.jpg„Ať jsme květinkou, která v radosti, trápení i žalu země, vyrůstá vedle Spasitele."
 
Ve farnosti Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Bernartice u Javorníka, Stará Červená Voda, na charitách i v domovech důchodců jsme prožili spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem Květnou neděli. Připomněli jsme si slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé Pána Ježíše vítali, oslavovali, a také zatčení, ukřižování i smrt. Otec Miroslav požehnal jarní ratolesti „kočičky“, které jsme si na mši svatou přinesli.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce 2018 ve farnostech otce děkana

Vydáno dne 19. 03. 2018

velikonoce_2017.jpgČTVRTEK 22.3.2018
Vidnava: 14:00 hod. mše svatá v charitním domově sv. Anežky (svátost smíření, pomazání nemocných)
Vidnava: v 16:00 hod. mše svatá v kostele sv. Kateřiny

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Církev bude slavit památku Panny Marie Matky církve

Vydáno dne 15. 03. 2018

panna_maria.jpgVatikán zveřejnil dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který stanovil, že první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého bude v celé církvi slavena památka Nejsvětější Panny Marie, Matky církve. Památka Marie Matky církve byla doposud v tento den připomínána pouze ve dvou místních církvích: v Polsku a v Argentině.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Jméno Miroslav

Vydáno dne 14. 03. 2018

mirek12.jpgNejen ve Vidnavě, ale i v dalších farnostech v Černé Vodě, Bernarticích, Kobylé a Staré Červené Vodě přáli začátkem března po mši svaté farníci otci Miroslavovi k svátku. Máme kněze, který nejen ve svém jménu nosí mír, ale přináší ho i do farností, mezi nás farníky. Slovem i skutkem rozsévá i zasévá do každého srdce pokoj a dobro. Obětuje se pro Lásku Boží a místo malicherností různých, zapisuje do svého srdce i mezi nás vše, co zákony Boží přináší.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Spravedlivé vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR

Vydáno dne 13. 03. 2018

bible_ruz.jpgMilí přátelé, prosím, abyste věnovali pozornost tomuto mailu. Určitě víte o křesťanech z Číny, kterým byl zamítnut azyl a hrozí tedy, že se budou muset vrátit zpátky do své země. Poslechněte si krátký dokument, který natočila Česká televize a který více popisuje jejich situaci. Velmi doporučujeme.


číst dál ...

| Zdroj: Baruška a Filip Wormovi | Informační e-mailVytisknout článek

* Farnost Vidnava se připojila k celosvětové adoraci 24 hodin pro Pána

Vydáno dne 11. 03. 2018

3hod.jpgNa 24 hodin pro Pána, kdy probíhá celosvětová adorace vyhlášená papežem Františkem, se vždy těšíme. Připomíná nám rok 2015, kdy v naší farnosti Vidnava, díky této iniciativě, vznikly „Tři hodiny pro Pána“. Inspirovali jsme se a přesto, že nás v pohraničí není mnoho, jedenkrát za měsíc se scházíme a od 15:00 do 18:00 hodin v kostele sv. Kateřiny adorujeme spolu s otcem děkanem před Nejsvětější svátosti oltářní. Jdeme vstříc k paprskům Božím, k slunci života věčného směřujeme a vzdáváme chválu Hospodinu Bohu svému, Kristu Ježíši, Pánu našemu.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Dopis nemocným - Postní doba a Velikonoce 2018

Vydáno dne 11. 03. 2018

nemocni.jpgDrazí bratři a sestry,
připravujeme se k prožití Velikonoc – svátků Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Na začátku Svatého týdne o Květné neděli, dá-li Pán, budu v Bílovci žehnat novou křížovou cestu. Tato křížová cesta bude v mnoha ohledech výjimečná. Nebudou to klasické obrazy křížové cesty, jak je známe z kostelů, ale zastavení umístěná v přírodě, jako je tomu například na některých poutních místech. Dále je zajímavé, že vybudování této křížové cesty není iniciativou místních farníků, ale přímo Města Bílovec.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek
index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 2198 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG