Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 28. 05. 2017

* Faustyna Kowalská (1905-1938)

Vydáno dne 23. 04. 2017

faustina.jpgFaustyna se narodila jako třetí z deseti dětí 25. srpna 1905 v polském Glogowieci, při křtu dostala jméno Helena. K prvnímu svatému přijímání přistoupila v roce 1914 a biřmována byla v roce 1923. Byla oddána modlitbě v kostele, doma i při práci na poli. Její rodiče byli chudí rolníci. Helena proto musela pracovat u jedné bohaté rodiny jako posluhovačka, dále se však intenzivně věnovala modlitbě.

číst dál ...

| Zdroj: Převzato ze Slovníku křesťanských mystiků | Informační e-mailVytisknout článek

* Křížová cesta na Velký pátek na Travné

Vydáno dne 21. 04. 2017

min.JPG
Na Velký pátek se již po 16. konala ve farnosti Travná Křížová cesta v Mariánském údolí. Této, dnes již tradiční akce, se zúčastnilo více než 30 poutníků, z čehož byla 1/3 Poláků a 2/3 Čechů. Křížovou cestu vedl otec Piotr Niewiadomski, SDS, který tuto tradici na Travné zavedl již před 16 lety.


číst dál ...

| Zdroj: Text: Františka Čudovská, Javorník | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce v Jeseníku

Vydáno dne 21. 04. 2017

velik_jesenik.jpgVelikonoce 2017 ve farnosti Jeseník. Povzbudivá účast, působivé obřady,pozoruhodné promluvy, dobrá chrámová hudba i zpěvy a krásná výzdoba. Veliké díky všem, kteří se o to zasloužili a duchovní užitek a radost v duši všem účastníkům!
 

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoční společenství tří farností - Lipová, Vápenná a Žulová

Vydáno dne 20. 04. 2017

filipecjiri.jpgLetos naše lipovská farnost prožívala velikonoční bohoslužby společně s farností Vápennou a Žulovou v kostele sv. Filipa jáhna ve Vápenné.

Každý den před začátkem nás o. Jiří Filipec seznámil s tím, jak bude daný obřad probíhat.

číst dál ...

| Zdroj: Andrea Gaydiczová | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce ve farnosti Javorník

Vydáno dne 19. 04. 2017

velik_javornik1.jpg„A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.“

K nejposvátnější části liturgického roku patří velikonoční triduum neboli třídění, které začíná slavnostní mší svatou na Zelený čtvrtek, pokračuje obřady Velkého pátku a Bílou sobotou. Vrcholí velikonoční vigilií a nedělí Zmrtvýchvstáním Páně. Je to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení, smrti a vzkříšení.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoce ve farnostech otce děkana

Vydáno dne 17. 04. 2017

velik_vidnava.jpg„Bůh umí zasypat minulost a otevřít cestu do budoucnosti“

Prožili jsme velikonoční triduum, které nám připomnělo umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Jsou to události, které změnily dějiny lidstva, je to cesta, která je otevřená pro každého z nás. Liturgický rok rychle běží jako hodiny, stejně jako náš pozemský život, který se jednou zastaví. „Kdy bude naše poslední večeře?“ zamýšlel se otec děkan při Zeleném čtvrtku v Kobylé. „Dnes tu jsme a zítra nemusíme být, proto buďme laskaví a mějme dobré srdce,“ vyzval nás. Mluvil o Ježíši, který umývá učedníkům nohy. „Co dělám já pro bližního svého? Umím posloužit, pomoci?“

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list biskupa Lobkowicze ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Vydáno dne 16. 04. 2017

biskup3.jpgMilovaní bratři a sestry,

v dnešní den si většina lidí při vzájemném setkání přeje radostné Velikonoce. Je to dobře, protože Velikonoce jsou opravdu radostnými svátky. Nejen pro to, že končí zima a nastává jaro – což je přirozený astronomický jev, ale hlavně proto, že si jako křesťané uvědomujeme, že to je svátek života. Prožili jsme dobu postní, modlili se bolestný růženec, chodili jsme na pobožnosti křížové cesty. Vlastně jsme si od Popeleční středy připomínali téma smrti. Ovšem ne jako nutný konec naší existence, ale ve spojení s Ježíšovou smrtí jako prostředek, kterým nám nekonečně dobrý Bůh ukazuje svou lásku k nám.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Zahrady květů

Vydáno dne 14. 04. 2017

jezis_kvety.jpgZahrady květů má Královna Marie otevřené světu a vždy přijme různé květy vzácné. Bodláky ale opomene, nebo Synu svému Ježíši, místo trní koruny, hlavu mu těmito krásnými květy ověnčí. Věrní Ti posílají květy z lásky pro Tebe, ukřižovaný Ježíši.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Děkovná mše svatá za nově jmenovaného pomocného biskupa Mons. Martina Davida

Vydáno dne 13. 04. 2017

david_biskup.jpgNa Zelený čtvrtek 13.4.2017 v 16:00 hodin ve farnosti  Kobylá se sešli farníci otce Miroslava, aby děkovali Bohu za jmenování biskupem otce Martina Davida, kterého rádi mají a dobře znají mnoho let jako generálního vikáře naší diecéze. Při mši svaté, kterou za otce Martina obětoval otec děkan, se také všichni připojili k vyprošování tolik potřebného Božího požehnáni pro jeho službu.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Missa chrismatis

Vydáno dne 13. 04. 2017

oleje.JPGMissa chrismatis na Zelený čtvrtek 13.4.2017 v ostravské katedrále zahájila velikonoční třídění. Slavnostní bohoslužbě předsedal diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, koncelebroval nově jmenovaný pomocný biskup Mons. Martin David spolu s kněžími, kteří se sjeli z celé ostravsko-opavské diecéze.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Děkanská schůze ve Vidnavě

Vydáno dne 13. 04. 2017

schuze_dek1.jpgVe středu 12.4.2017 se na faře ve Vidnavě setkali všichni kněží našeho děkanátu Jeseník spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem. Konala se pravidelná děkanská konference a jednání děkanátní rady. Setkání začalo v 9:30 hod. v kostele sv. Kateřiny modlitbou křížové cesty. Konference pokračovala na faře probíráním témat z oblasti ekonomiky a pastorace.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Květná neděle na Travné

Vydáno dne 11. 04. 2017

travna2.jpgDo letošního pašijového týdne vstoupila farnost Travná odpolední křížovou cestou a mší svatou v Mariánském údolí. Na květnou neděli 9.4.2017 vyšlo přes 30 poutníků z Česka i Polska pod vedením P. Piotra Niewiadomského, SDS k Mariinu pramenu, nad nímž stojí socha Panny Marie. V 14:30 hodin, po úvodní modlitbě, jsme při zpěvu: "Svatý Bože, svatý silný ..." přistoupili k prvnímu zastavení křížové cesty, která byla nedávno zrekonstruována a nachází se v nedalekém lesíku.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Pramen vody živé

Vydáno dne 09. 04. 2017

kocicky.jpgZačátek bohoslužeb o Květné neděli ve farnostech otce děkana byl nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Věřící se, po svátosti smíření, shromáždili v zadní části kostela v rukou nesoucí ratolesti. Směli jsme srdcem vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Otec děkan požehnal a pokropil ratolesti svěcenou vodou a my v průvodu za doprovodu písně zaujali místa v lavicích.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Noví ministranti v Jeseníku

Vydáno dne 09. 04. 2017

ministra.jpgV neděli 26.3.2017 přijmula naše Jesenická farnost do ministrantské služba dva nové ministranty, Artura a jeho rodného bratra Alexe. Po jisté době seznámení se s ministrantskou službou a s povinnostmi ministranta byli včera poprvé oblečeni do ministrantských rouch a obdrželi od našeho faráře P. Mgr. Kazimíra Buby požehnání pro služby ministranta. Potom se s nimi celá farnost pomodlila prosebnou modlitbu o Dary Ducha svatého.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Zvěstování Páně na Mariahilf

Vydáno dne 08. 04. 2017

zvestovani.jpgTuto slavnost jsme prožili v sobotu 25.3.2017 na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, které je zasvěceno Panně Marii, Ochránkyni života. Slavnostní mši svatou sloužil rektor P. Mgr. Mariusz Banaszczyk s jáhnem Ing. Mgr. Josefem Liberdou. Při přímluvách jsme se modlili za zastavení potratů v ČR, obrácení lékařů a uznání práva na život od okamžiku početí až do přirozené smrti.Také jsme vzpomněli a prosili za spásu duše kardinála M.Vlka a za zemřelé dobrodince tohoto místa.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek
index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 2031 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG