Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 27. 05. 2019

staracv_noc_kostelu.jpgNoc kostelů ve Staré Červené Vodě připravili místní farníci za pomocí Obecního úřadu, a dětí ze Základní a  Mateřské školy, které se podílely na výzdobě kostela svými výtvarnými pracemi. Akci zahájil pan starosta čtením o historii kostela, pak následovalo pěvecké vystoupení žáků ze základní školy,  dále amaterské zpívání farníků, které bylo prokládáno čtením zajímavých myšlenek z liturgického kalendáře. Nakonec si návštěvníci vyslechli krásné melodie, zahrané na housle. K akci bylo připraveno také občerstvení, při kterém si lidé mohli sdělit své dojmy z vydařeného koncertu, či zážitky z prohlídky kostela.


| Zdroj: Pavlína Burďáková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů a galerií ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 05. 2019

noc_kostelu_11.jpgMěstečko Vidnava se opět při Noci kostelů a galerií dalo celé do pohybu. 300 návštěvníků v pátek 24.5.2019 navštívilo kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Františka, lékárnu u Černého orla, radnici, muzeum, galerii Jednotu, Základní uměleckou školu a rozsáhlé farní zahrady. Noc kostelů začala v 17:00 hodin mší svatou, kterou celebroval náš duchovní otec P. Mgr. Miroslav Kadlec, obětoval ji za město Vidnavu a za všechny návštěvníky, kteří tento den zavítali za duchovními hodnotami, za historií do našeho kraje. Rok od roku při Noci kostelů přibývají osobní pohovory s otcem Miroslavem na faře, a i letos tomu nebylo jinak. Otec Miroslav se okolo třetí hodiny ranní usmíval, že je to sice noční šichta, ale vždy při ní prožívá vnitřní radost, zvláště, když dává rozhřešení při svaté zpovědi.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list u příležitosti výročí narození P. Richarda Henkese

Vydáno dne 24. 05. 2019

bible_ruz.jpgMilovaní bratři a sestry,
dnešní Ježíšova slova v evangeliu nás vedou k samé podstatě života učedníka. Je to život ponořený do tajemství Nejsvětější Trojice. Milovat Syna znamená zachovávat jeho slovo, a současně zakoušet jeho přítomnost i lásku Otce a Ducha svatého. V tomto postoji je možné si uchovat citlivost pro působení Ducha Svatého, který nás naučí všemu a připomene každé Ježíšovo slovo. V pravý čas. S jeho pomocí dovedeme správně hodnotit každou situaci života, v jeho světle dovedeme přijmout vše, co nás v životě potkává, v jeho síle dokážeme překonat to nejtěžší, včetně své odevzdanosti až k případné oběti vlastního života. Má-li Kristus taková očekávání od těch, kteří ho milují, současně nás povzbuzuje, abychom se nebáli dát touto cestou, aby se naše srdce nechvělo a neděsilo, jako srdce sirotků odtržených od milující náruče.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Vydáno dne 19. 05. 2019

biskupove_ol.jpgDrazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Pastýřský list ke Svátku matek a sbírce na podporu prorodinných aktivit v diecézi

Vydáno dne 12. 05. 2019

rodina1.jpgDrazí bratři a sestry,
dnešní neděle je v liturgii církve nazývána Neděle Dobrého pastýře. Název je odvozen od samotných slov Pána Ježíše, který se v evangeliu představuje jako Dobrý pastýř, jako ten, který zná svoje ovce a miluje je. Proto je tato neděle také tradičně dnem modliteb za duchovní povolání. Protože je to letos současně druhá neděle v květnu, připomínáme si také svátek všech maminek.| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2019

Vydáno dne 07. 05. 2019

cyril.jpgAbychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.
„Kristus vstal z mrtvých!“ Těmito slovy si už od starověku křesťané ve velikonočním čase navzájem přáli: Christos voskrese! Voistinu voskrese! Tato slova vyjadřují velikou radost z vítězství Krista nad zlem a smrtí. Jsou potvrzením a svědectvím srdce naší víry: Kristus žije! On je naše naděje a nejkrásnější mladost tohoto světa. Vše, čeho se On dotýká, se stává novým, naplňuje se životem. On žije a chce, abychom žili! On je v nás, je s námi a nikdy nás neopustí! On kráčí s námi!| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Měsíc Panny Marie

Vydáno dne 05. 05. 2019

pannamaria_ruzencova.jpgLáska Boha Otce, Láska Pána Ježíše Krista, Láska Panny Marie dává lidem věrným Pravdě Boží sílu v slzavém údolí světa. Oslavovat Pána a chválit ho pro jeho milosrdenství, které nám prokázal skrze Pannu Marii, je naší každodenní radostí i posilou. Zvláště teď v měsíci květnu klečíme v kostele sv. Kateřiny před oltářem Panny Marie a oslavujeme v růžencích a litaniích velebnost její. Panna přečistá Královna Nebes je naše světlo, síla, útočiště hříšníků, zachránkyně nebohých. Vznešená je její Láska k nám lidem. Dává nám bohatství tím, že před námi otvírá bránu k životu věčnému. Kéž bychom jednou s čistým štítem přišli do nebeského království a dali jí nejkrásnější květ života, který vypěstujeme v srdci svém. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ve Velké Kraši

Vydáno dne 27. 04. 2019

florian.jpgSvatého Floriána, patrona všech hasičů, jsme si připomněli v sobotu 27.4.2019 při poutní mši svaté ve Velké Kraši. Hasiči místní i z Polska s prapory obsadili tradičně první místa v kostelních lavicích. Zpěvem a hudbou provázela schola z Vidnavy, mši svatou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec. Boží milosrdenství se v tu chvíli dotýkalo všech přítomných, jako by sám Kristus vstupoval přes zavřené dveře osobně k nám. Každá myšlenka z úst otce Miroslava se usazovala do srdce, do mysli, což mnozí po pouti nadšeně vyprávěli. Když mluvil o odpuštění hříchů, o lidech, kteří se zavírají před světem a žijí ve strachu, o bolestech, křížích, při kterých padáme, o zamykání srdce, o neschopnosti vyjít ven, znovu se nadechnout a začít žít…Viděli jsme sami sebe i ty, které máme rádi, jak je někdy těžké projít, byť malou bolestí či strachem z čehokoli.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2362 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS