Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 22. 07. 2017

* Národní cyrilometodějskou poutí vrcholí setkání poutníků na Velehradě

Vydáno dne 05. 07. 2017

ouellet.jpgPři poutní slavnosti, které předsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy, si dnes 30 tisíc poutníků na Velehradě připomnělo odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Stalo se tak v den státního svátku, který moravské věrozvěsty přibližuje i širší veřejnosti.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Pro olomouckou arcidiecézi byli jmenováni dva noví biskupové

Vydáno dne 05. 07. 2017

biskupove_ol.jpg
V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, která se dnes, 5. července 2017, koná na Velehradě, byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Zprávu o rozhodnutí papeže Františka, kterou v poledne zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce, na Velehradě oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza.

číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Dobrovolnická brigáda SummerJob na Jesenicku odstartuje v neděli 2. července

Vydáno dne 03. 07. 2017

summerjob.jpgVápenná - Čtyři farnosti jesenického děkanátu – Černou Vodu, Skorošice, Vápennou a Žulovou – se v prvním červencovém týdnu zaplní mladými lidmi z různých koutů republiky, kteří sem již podruhé přijedou v rámci aktivity SummerJob. Ta spočívá v pomoci farnostem či obcím ve vybrané lokalitě. Letos zavítá (po loňské premiéře) na Jesenicko již podruhé. Krom pomoci potřebným přidjou mladí také s nabídkou kulturního a duchovního programu. V sobotu 8. července mezi ně zavítá i pomocný biskup Martin David, aby ve Vápenné sloužil mši svatou.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Změny v děkanátu Jeseník

Vydáno dne 03. 07. 2017

dekanat.jpgOd 1.7.2017 byl otcem biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem ustanoven administrátorem ve farnosti Zlaté Hory a administrátorem excurrendo farnosti Ondřejovice P. Mgr. Marcin Jaroslaw Slawicki.
 

číst dál ...

| Zdroj: kancelář děkanství | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť děkanátu Jeseník

Vydáno dne 02. 07. 2017

biskup_david.jpg„Ježíš Kristus je hlavním pramenem studánky našeho života, ze které můžeme čerpat“ 

První červencový den jsme v děkanátu Jeseník přivítali nově jmenovaného pomocného biskupa  Mons. Mgr. Martina Davida, který přijel z Ostravy spolu s námi oslavit poutní mši svatou za nová kněžská, řeholní povolání a obnovu rodin. Na farní zahradě byl od 15:00 hodin připraven zábavný program pro děti a ve stejnou dobu mohli poutníci adorovat u Nejsvětější svátosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie za doprovodu kytar, houslí a modlit se u Panny Marie Fatimské růženec.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Marie G., foto: Marie G., MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Duchovní obnova ve Vidnavě s věřícími z Havířova

Vydáno dne 30. 06. 2017

msesv.jpgProžili jsme krásný den ve Vidnavě ve čtvrtek 29.6.2017 na svátek sv. Petra a Pavla. Z dalekého Havířova k nám autobusem v dopoledních hodinách opět zavítali poutníci, kteří otce Miroslava znají z dřívějších let. Stále ho mají rádi a vždy se těší na jeho duchovní slovo a povzbuzení. Otec děkan pro ně připravil půldenní duchovní obnovu v kostele sv. Kateřiny, která byla posilou pro každou duši. Tolik povzbuzujících slov ve třech přednáškách o duchovním světě, které otec Miroslav od srdce pronášel, se dotýkalo všech přítomných. Měli jsme ještě větší touhu se modlit a být Bohu více milí. Byli jsme natěšení ze setkání se s Bohem, až jednoho dne zavolá. Kéž bychom byli alespoň malou perličkou v očích Božích, kéž bychom mu přinesli plody poctivé práce. Stále máme čas a smíme i ve stáří pracovat každý den pro Boží království.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Bernarticích

Vydáno dne 30. 06. 2017

bernartice.jpgV pátek 9. června 2017 se již popáté otevřely dokořán dveře bernartického kostela Sv. Petra a Pavla všem poutníkům a návštěvníkům. Celou akci zahájila již tradičně paní Marie Michálková. Poté následovalo vystoupení bernartického dětského sboru Bublinky pod vedením paní učitelky Jarmily Šochové. Slyšeli jsme 4 lidové písně za hudebního doprovodu klavíru. Následně si děti vyměnily roli se svou paní učitelkou, která zazpívala krásnou lidovou Ej, vandrovali hudci a děti hrály na rytmické nástroje.

číst dál ...

| Zdroj: Vlasta Michalíková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla na Travné

Vydáno dne 29. 06. 2017

travna.jpgV neděli 25. června 2017 byla v 14:30 hodin sloužena poutní mše svatá k patronům farního kostela na Travné, sv. Petru a Pavlu. Poutníci přijeli převážně z Polska. Hlavním celebrantem byl místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS, koncelebroval P. Zdzislaw Tokarski. Přítomen byl i jáhen Mgr. Pavel Barbořák, který pochází z Moravy, ale nyní přebývá v Polsku. Mši svatou otec Piotr sloužil za přítomné poutníky, jejich rodiny a za farnost Travná. Otec Zdzislaw za otce Piotra, který slavil svátek.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Petru a Pavlu s Pannou Marií Fatimskou v Bernarticích

Vydáno dne 25. 06. 2017

petr.JPG"A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!"

V neděli 25. června 2017 v 10:00 hodin se konala poutní mše svatá ke sv. Petru, Pavlu a ke cti Panny Marie Fatimské, která v roce 2017 slaví krásné jubileum 100 let. Z Vidnavy byla přivezena socha Panny Marie Fatimské, která zaujala přední místo v kostele ozdobená bílými růžemi. Při pohledu na ni jsme ji vnímali jako Růži zrozenou v paprscích Božích bez poskvrny. Panna Maria zůstane v Bernarticích celý měsíc a koncem července bude převezena na pouť do Kobylé. Věřící tak mají možnost v tomto čase přicházet každý den do kostela, modlit se a vyprošovat si u Matky Boží potřebné milosti.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* 60. výročí kněžství otce Jindřicha Žagana

Vydáno dne 23. 06. 2017

zagan.jpg23.6.2017 slaví P. Jindřich Žagan, který dlouhá léta působil ve farnosti Lipová-lázně, 60. výročí kněžství. Otec děkan dnes za něj sloužil děkovnou mši svatou s prosbou o Boží ochranu a požehnání. Z děkanského úřadu bylo začátkem týdne odesláno blahopřání k výročí od otce děkana, kněží, farníků, věřících našeho děkanátu Jeseník. Otci Jindřichovi blahopřejeme a děkujeme za jeho pozemskou i duchovní práci pro Boží království. Rádi vzpomínáme na jeho působení v děkanátu Jeseník a v růžencích každý den pamatujeme.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 23. 06. 2017

kobyla1.jpgV Kobylé nad Vidnavkou se 9. června 2017 uskutečnila Noc kostelů již podruhé a to v době od 17:00 do 19:00 hod. Návštěvníci kostela sv. Jáchyma si mohli poblíž vstupních dveří prohlédnout vystavené historické fotografie kostela a seznámit se s jeho historií v psaném slově. Další prohlídku interiéru provázela řada popisků s informacemi.

číst dál ...

| Zdroj: Text: M. Bednarská, foto: M. Salová | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť do Koclířova

Vydáno dne 22. 06. 2017

fatima.JPGV sobotu 17. června 2017 se farnosti Jeseník, Česká Ves a Domašov zúčastnily pouti do Koclířova v roce 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Přinášíme několik snímků.
 
 

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 21. 06. 2017

bt_javornik1.jpgTuto slavnost, dříve slavnost Božího Těla ustanovil papež Urban IV, na kterého velmi silně zapůsobil zázrak, jenž se udál v malém městečku Bolsena blízko Říma. Jednou, když kněz sloužil mši svatou, zapochyboval při pozdvihování eucharistického chleba, zda-li v tom bílém chlebu je přítomen Pán Ježíš nebo nikoliv. Sotva na to pomyslel, Hostie se začervenala a začaly z ní stékat kapky krve.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Antonínu v Javorníku

Vydáno dne 20. 06. 2017

antonicek_kaple.jpg„Ať zmlknou slova a mluví činy …“

Kousek od zámku v Javorníku, v Rychlebských horách, se na kopci v lese vypíná kaple zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému. Každým rokem v červnu se zde koná poutní mše svatá. Nejinak tomu bylo i letos. Poutníci zde jezdí buď auty, která nechávají stát na malém parkovišti před vstupem do lesa nebo chodí pěšky. Letos nám počasí moc nepřálo, sobotní odpoledne bylo zamračené a chvílemi pršelo, proto většina poutníků přijela auty.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* I doma máme kostelní věž

Vydáno dne 18. 06. 2017

bozi_telo.jpgV sobotu 17.6.2017 a v neděli 18.6.2017 při slavnosti Těla a Krve Páně ve farnostech otce děkana se po mších konaly průvody kolem kostelů, při kterých otec děkan monstrancí žehnal do čtyř světových stran. Před Nejsvětější svátostí věřící sypali čerstvé květy z růží. Zpívali jsme a modlili se, aby Pán požehnal našemu městu, obcím, rodinám i nám samotným.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek
index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 2066 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG