Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť ke sv. Františku ve Vidnavě

Vydáno dne 08. 10. 2018

frantisek_kostel.jpgKaždoroční pouť ke sv. Františku nás vždy vrací k pokoře, k odevzdání se, na chviličku zapomeneme na naše pozemské starosti. Smíme se zadívat  na hlavní kříž v kostele sv. Františka, na přibitého Krista, u kterého stojí světec, který se všeho vzdal a vydal se úzkou cestou ke svému Bohu. Modlitbou i životem oslavoval víru svatou i slávu Boží a našel zalíbení v Bohu milém Spasiteli. Naše pouť se konala na svátek Panny Marie Růžencové v neděli 7.10.2018. A jak jinak začít než před Marií s růžencem v ruce spolu s naším duchovním otcem Miroslavem Kadlecem.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* První charitní pouť

Vydáno dne 06. 10. 2018

cvoda.jpgKaždý rok 27. září si všichni v Charitě i její příznivci připomínají památku sv. Vincence z Pauly. Ten je považován za jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Letos tento svátek všichni společně oslavili na 1. charitní pouti v Černé Vodě.

Charitní pouť byla zahájena mší svatou v kostele Panny Marie v Černé Vodě v 15:30 hodin. Doputovali sem lidé ze všech okolních obcí a to nejen zaměstnanci s klienty, ale také příznivci Charity. Místní farníci byli nadšení z uspořádání poutě právě v Černé Vodě. Jak uvedla ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová: „Místo bylo vybráno záměrně tak, že se nachází uprostřed mezi všemi středisky a nikdo to tak nebude mít daleko.“  | Zdroj: Charita Jeseník | Informační e-mailVytisknout článek

* Tři hodiny se svatým Františkem ke cti Panny Marie Růžencové

Vydáno dne 04. 10. 2018

fatima_vidnava.jpgVe čtvrtek na svátek svatého Františka 4.10.2018 se v kostele svaté Kateřiny ve Vidnavě konaly tři hodiny ke cti Panny Marie Růžencové. Vzpomínám na dobu před 20 lety, kdy milost modlitby růžence nám mnohým byla dána skrze našeho duchovního otce Miroslava. Najednou z jednoho desátku se stalo pět a pak dalších pět a dalších. Zamilovali jsme se do této jednoduché modlitby, kterou, jak říká otec Miroslav, se může modlit i dítě. Nejen naše webové stránky nesou jméno Růženec i náš farní časopis, ale hlavně naše životy jsou zaplétány do každodenních růženců, od srdce k srdci, tak jak to řekl otec Miroslav při kázání: „Modlitba nesmí být jen o povinnosti, ale o osobním vztahu, abychom po vzoru sv. Františka přilnuli ke Kristu a k Panně Marii. Veškerá naše úcta a láska má patřit Pánu Bohu. Růženec chrání naše rodiny, celou planetu, aby ji ďábel neovládl.“


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2018

Vydáno dne 03. 10. 2018

pannamaria_ruzencova.jpg– za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství
Měsíc říjen patří růženci a papež František, mající prst na pulsu doby, vyzývá všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou.


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. října 2018

Vydáno dne 01. 10. 2018

dek_pout.jpg
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu. Televize Noe zve své diváky k bohoslužbám v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek, začínají ve 12.05 v kapli ostravského studia Telepace. Ve středu od 9.55 stanice odvysílá mši svatou, kterou bude na Svatopetrském náměstí celebrovat papež František u příležitosti zahájení biskupské synody o mládeži. V neděli od 10.30 pak Noe nabídne bohoslužbu z kostela Panny Marie Růžencové v Popovicích u Uherského Hradiště.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* I v našich rodinách může vykvést Květ Svatosti

Vydáno dne 30. 09. 2018

deti2.JPGO víkendu 29.-30. září 2018 jsme slavili v našich farnostech spolu s otcem Miroslavem mše svaté ke cti sv. Václava, patrona naší země české. Zaznělo mnoho myšlenek od našeho duchovního otce, nad kterými jsme se mohli nejen při kázání zamýšlet, ale i dnes putují a usazují se v našich srdcích. Například zaujala důležitost stability v lidském životě, národě. Otec Miroslav nás vracel do minulosti, zastavoval se u našich předků, kteří žili v údobí neproměnlivosti, ale také v údobí neustálých proměn, jako byly například války, komunismus…. Při litaniích ke sv. Václavovi jsme tak vyprošovali české zemi stabilitu, jistotu, bezpečí.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Papež má lék proti pomluvám ve farnosti

Vydáno dne 28. 09. 2018

pfrantisek1.jpgV pondělí 17. září se sešla skupina francouzských studentů z diecéze Grenoble-Vienne s papežem Františkem. Ti pokládali papeži různé otázky, mezi kterými zazněla i tato: Pokud byste převzal jako farář novou farnost, co byste udělal jako první? Kromě odpovědi na tuto otázku přidal papež František také první radu, kterou by svým novým farníkům udělil: nepomlouvat, neboť farnost, která nepomlouvá, je svatá.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 24. do 30. září 2018

Vydáno dne 25. 09. 2018

bozitelo_lipova.jpgVšem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, Radiu Proglas, na České televizi a Českém rozhlasu. Významným momentem bude v pátek slavnost sv. Václava, hlavního patrona českých zemí. Národní pouť k tomuto světci se uskuteční v místě jeho mučednické smrti ve Staré Boleslavi: mše svatá zde začne v 10.00, hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kázat bude kardinál Dominik Duka OP. Přímý přenos této události odvysílá Česká televize (na druhém programu) i Český rozhlas (na stanici Vltava).


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2274 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS