Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Přímé přenosy bohoslužeb od 25. června do 1. července 2018

Vydáno dne 25. 06. 2018

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu.| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Antonínu v Javorníku

Vydáno dne 19. 06. 2018

antonicek_kaple.jpgVe čtvrtek 14. června 2018 se dopoledne sešla skupinka farníků, která se postarala o úklid kaple sv. Antonína z Padovy. Kaplička se nachází 1 km za javornickým zámeckým parkem na úpatí Rychlebských hor a pouť zde bývá pouze jednou do roka, proto se vše čistilo od prachu, pavučin, umývala se okna apod. V sobotu 16. června 2018 v 14:30 hodin zde byla sloužena poutní mše svatá. Sešlo se kolem 25 poutníků a to nejen z Javorníka. Mši svatou celebroval P. Piotr Niewiadomski, SDS a byla sloužena za všechny přítomné, jejich rodiny a hlavně za všechny Antoníny z naší farnosti.


| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Okénko Charity Jeseník

Vydáno dne 16. 06. 2018| Zdroj: Anna Voglová | Informační e-mailVytisknout článek

* Pozvánka na adoraci

Vydáno dne 13. 06. 2018

monstrance.jpgKatolický spolek Jeseník ve spolupráci s farností Zlaté Hory zve na noční tichou adoraci (plakátek) v kostele Jména Panny na Rejvízu v sobotu 23. června 2018 - svatojánská noc 20:00 – 8:00
 
- od 16:00 se lze zúčastnit poutní mše svaté v Horním Údolí (v kostele sv. Jana Křtitele)
- od 17:30 bude probíhat úklid kostela na Rejvízu a opékání u fary
Svou účast prosím potvrďte na katolickyspolek@farnost-jesenik.cz


| Zdroj: Vít Slezák | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť na Kamennou

Vydáno dne 12. 06. 2018

kamenna.jpgV neděli 10. června 2018 v 15:00 hodin jsme se sešli u křížku nedaleko místa bývalé obce Kamenná, abychom při mši svaté, jako každoročně, prosili za nás i naše předky, za těžkosti, které museli prožívat oni a za těžkosti, které prožíváme my nyní. Mši svatou ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše sloužil otec Jozef Florek a dohromady nás bylo okolo třiceti, což je více, než kdy jindy.


| Zdroj: Alena Obidová | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 08. 06. 2018

bt_javornik1.jpgV neděli dne 3. června od desáté hodiny dopoledne se konala slavnostní bohoslužba k uctění Těla a Krve Páně. Bohoslužbu celebroval P. Mgr. Krzsyzstof Ryźko, SDS, javornický administrátor. Pozorným nasloucháním Božímu slovu jsme měli možnost porovnat rozdíl starozákonního dodržování smlouvy s Hospodinem, kdy Mojžíš konal obřad posvěcování těch, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, použitím popela z jalovic a pokropením krví z býčků, jak se dozvídáme z jeho druhé knihy.


| Zdroj: A.R. | Informační e-mailVytisknout článek

* Boží Tělo v Jeseníku

Vydáno dne 07. 06. 2018

btjes.JPGSlavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku jsme letos slavili v neděli 3.6.2018 společně s okolními farnostmi Česká Ves, Lipová-lázně, Horní a Dolní Domašov, Vápenná a Žulová. Sešlo se nás hodně a tak jsme vyšli s Eucharistickým Kristem do ulic Jeseníku, abychom dosvědčili, že za Kristem chceme jít celý život a stále jej mít ve svém středu a to skutečně a ne jen ústy.


| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek
index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 2230 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS