Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť ke sv. Antonínu v Javorníku

Vydáno dne 19. 06. 2018

antonicek_kaple.jpgVe čtvrtek 14. června 2018 se dopoledne sešla skupinka farníků, která se postarala o úklid kaple sv. Antonína z Padovy. Kaplička se nachází 1 km za javornickým zámeckým parkem na úpatí Rychlebských hor a pouť zde bývá pouze jednou do roka, proto se vše čistilo od prachu, pavučin, umývala se okna apod. V sobotu 16. června 2018 v 14:30 hodin zde byla sloužena poutní mše svatá. Sešlo se kolem 25 poutníků a to nejen z Javorníka. Mši svatou celebroval P. Piotr Niewiadomski, SDS a byla sloužena za všechny přítomné, jejich rodiny a hlavně za všechny Antoníny z naší farnosti.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 18. do 24. června 2018

Vydáno dne 18. 06. 2018

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.


číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Okénko Charity Jeseník

Vydáno dne 16. 06. 2018


číst dál ...

| Zdroj: Anna Voglová | Informační e-mailVytisknout článek

* Pozvánka na adoraci

Vydáno dne 13. 06. 2018

monstrance.jpgKatolický spolek Jeseník ve spolupráci s farností Zlaté Hory zve na noční tichou adoraci (plakátek) v kostele Jména Panny na Rejvízu v sobotu 23. června 2018 - svatojánská noc 20:00 – 8:00
 
- od 16:00 se lze zúčastnit poutní mše svaté v Horním Údolí (v kostele sv. Jana Křtitele)
- od 17:30 bude probíhat úklid kostela na Rejvízu a opékání u fary
Svou účast prosím potvrďte na katolickyspolek@farnost-jesenik.cz

číst dál ...

| Zdroj: Vít Slezák | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť na Kamennou

Vydáno dne 12. 06. 2018

kamenna.jpgV neděli 10. června 2018 v 15:00 hodin jsme se sešli u křížku nedaleko místa bývalé obce Kamenná, abychom při mši svaté, jako každoročně, prosili za nás i naše předky, za těžkosti, které museli prožívat oni a za těžkosti, které prožíváme my nyní. Mši svatou ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše sloužil otec Jozef Florek a dohromady nás bylo okolo třiceti, což je více, než kdy jindy.

číst dál ...

| Zdroj: Alena Obidová | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 08. 06. 2018

bt_javornik1.jpgV neděli dne 3. června od desáté hodiny dopoledne se konala slavnostní bohoslužba k uctění Těla a Krve Páně. Bohoslužbu celebroval P. Mgr. Krzsyzstof Ryźko, SDS, javornický administrátor. Pozorným nasloucháním Božímu slovu jsme měli možnost porovnat rozdíl starozákonního dodržování smlouvy s Hospodinem, kdy Mojžíš konal obřad posvěcování těch, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, použitím popela z jalovic a pokropením krví z býčků, jak se dozvídáme z jeho druhé knihy.

číst dál ...

| Zdroj: A.R. | Informační e-mailVytisknout článek

* Boží Tělo v Jeseníku

Vydáno dne 07. 06. 2018

btjes.JPGSlavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku jsme letos slavili v neděli 3.6.2018 společně s okolními farnostmi Česká Ves, Lipová-lázně, Horní a Dolní Domašov, Vápenná a Žulová. Sešlo se nás hodně a tak jsme vyšli s Eucharistickým Kristem do ulic Jeseníku, abychom dosvědčili, že za Kristem chceme jít celý život a stále jej mít ve svém středu a to skutečně a ne jen ústy.

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Jesenický týdeník o Vidnavě: Vidnava je prostě rarita

Vydáno dne 05. 06. 2018


číst dál ...

| Zdroj: Jesenický týdeník | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Černé Vodě 2018

Vydáno dne 05. 06. 2018

cvoda.jpgV jubilejním desátém roce Noci kostelů v naší republice se farnost Černá Voda, otevřením farního kostela Jména Panny Marie, připojila již po třetí. V 16:00 hodin všechny přítomné návštěvníky přivítala paní M. Kalábová a současně seznámila s tradicí vzniku Noci kostelů, kdy se kostely a modlitebny poprvé otevřely v Rakousku v r. 2005.

číst dál ...

| Zdroj: Marie Kalábová | Informační e-mailVytisknout článek

* Boží Tělo ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 03. 06. 2018

bozi_telo_scv.jpgKrásná a požehnaná pouť k Božímu Tělu ve Staré Červené Vodě se konala v neděli 3.6.2018 v 10:00 hodin. Nazdobený kostel květinami, zelenými břízkami, nastrojenými dětmi s košíky okvětních lístků, to vše bylo radostí nejen nás přítomných, ale i radostí samotného Krista, který skrytý v eucharistii nám všem ze svatostánku žehnal.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Marie G., foto: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke kapli Panny Marie v Nové Červené Vodě

Vydáno dne 01. 06. 2018

novacv_kaple.jpgObecní úřad ve Staré Červené Vodě ve spolupráci s Římskokatolickou farností a klubem seniorů pozval v neděli 27.5.2018 občany a mládež na již tradiční pouť ke kapli Panny Marie v Nové Červené Vodě. Sraz účastníků byl ve 14:00 hod. u bývalé mateřské školky, od které všichni společně putovali k Panně Marii pod vedením otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece a pana starosty Karla Šuhajdy úzkou polní cestičkou v čele s Pánem Ježíšem na kříži a soškou sv. Jany z Arku. Cestou jsme si při modlitbě růžence vyprošovali Boží milosti a požehnání.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 31. 05. 2018

staracv_noc_kostelu.jpgV pátek 25. 05. 2018 v době od 17:00 do 19:30 hodin proběhla také v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě Noc kostelů, a to pod patronací Římskokatolické farnosti, obce Stará Červená Voda a místní Základní a Mateřské školy. Tato akce se zde uskutečnila poprvé a spolu s vystupujícími  se ji zúčastnilo kolem 100 osob.

číst dál ...

| Zdroj: Karel Šuhajda, starosta obce | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá k Nejsvětější Trojici v Javorníku

Vydáno dne 29. 05. 2018

javornik1.jpgNechť je náš kostel takovou předsíní nebe.

V neděli 27. května 2018 se několik farníků z Javorníka, společně s P. Mgr. Krzysztofem Ryźkou, SDS, sešlo už v 7:00 hodin u farního kostela, aby společně připravili mši svatou a pohoštění na pouť, jejíž začátek byl naplánován na 9:00 hodin. V kostele se ještě dodělávaly mírné úpravy, ozdobil se hlavní vchod do kostela břízkami a nosily se stoly a lavice na prostranství vedle fary. Na faře se chystalo občerstvení a všichni si navzájem pomáhali.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů a galerií ve Vidnavě navštívilo 370 lidí

Vydáno dne 27. 05. 2018

noc_kostelu_vid1.jpgV pátek 25.5.2018 se již potřetí konala Noc kostelů a galerií ve Vidnavě ve spolupráci Římskokatolické farnosti, Města Vidnavy, Charity Jeseník, Základní umělecké školy K. Ditterse. Tento rok byla inspirována vzpomínkou na malíře Aloise Baucha. V dopoledních hodinách od 9:00 do 11:00 hodin přicházeli místní žáci Základní školy do kostela sv. Kateřiny v počtu 120, aby se seznámili s historií i s životem farnosti a církve.

číst dál ...

| Zdroj: Text: Marie G., foto: MG | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-15 | následující | Celkem 2214 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG