Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 24. 06. 2017

* 60. výročí kněžství otce Jindřicha Žagana

Vydáno dne 23. 06. 2017

zagan.jpg23.6.2017 slaví P. Jindřich Žagan, který dlouhá léta působil ve farnosti Lipová-lázně, 60. výročí kněžství. Otec děkan dnes za něj sloužil děkovnou mši svatou s prosbou o Boží ochranu a požehnání. Z děkanského úřadu bylo začátkem týdne odesláno blahopřání k výročí od otce děkana, kněží, farníků, věřících našeho děkanátu Jeseník. Otci Jindřichovi blahopřejeme a děkujeme za jeho pozemskou i duchovní práci pro Boží království. Rádi vzpomínáme na jeho působení v děkanátu Jeseník a v růžencích každý den pamatujeme.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 23. 06. 2017

kobyla1.jpgV Kobylé nad Vidnavkou se 9. června 2017 uskutečnila Noc kostelů již podruhé a to v době od 17:00 do 19:00 hod. Návštěvníci kostela sv. Jáchyma si mohli poblíž vstupních dveří prohlédnout vystavené historické fotografie kostela a seznámit se s jeho historií v psaném slově. Další prohlídku interiéru provázela řada popisků s informacemi.

číst dál ...

| Zdroj: Text: M. Bednarská, foto: M. Salová | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť do Koclířova

Vydáno dne 22. 06. 2017

fatima.JPGV sobotu 17. června 2017 se farnosti Jeseník, Česká Ves a Domašov zúčastnily pouti do Koclířova v roce 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Přinášíme několik snímků.
 
 

číst dál ...

| Zdroj: VDV | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 21. 06. 2017

bt_javornik1.jpgTuto slavnost, dříve slavnost Božího Těla ustanovil papež Urban IV, na kterého velmi silně zapůsobil zázrak, jenž se udál v malém městečku Bolsena blízko Říma. Jednou, když kněz sloužil mši svatou, zapochyboval při pozdvihování eucharistického chleba, zda-li v tom bílém chlebu je přítomen Pán Ježíš nebo nikoliv. Sotva na to pomyslel, Hostie se začervenala a začaly z ní stékat kapky krve.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke sv. Antonínu v Javorníku

Vydáno dne 20. 06. 2017

antonicek_kaple.jpg„Ať zmlknou slova a mluví činy …“

Kousek od zámku v Javorníku, v Rychlebských horách, se na kopci v lese vypíná kaple zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému. Každým rokem v červnu se zde koná poutní mše svatá. Nejinak tomu bylo i letos. Poutníci zde jezdí buď auty, která nechávají stát na malém parkovišti před vstupem do lesa nebo chodí pěšky. Letos nám počasí moc nepřálo, sobotní odpoledne bylo zamračené a chvílemi pršelo, proto většina poutníků přijela auty.

číst dál ...

| Zdroj: Text: MG, foto: AG | Informační e-mailVytisknout článek

* I doma máme kostelní věž

Vydáno dne 18. 06. 2017

bozi_telo.jpgV sobotu 17.6.2017 a v neděli 18.6.2017 při slavnosti Těla a Krve Páně ve farnostech otce děkana se po mších konaly průvody kolem kostelů, při kterých otec děkan monstrancí žehnal do čtyř světových stran. Před Nejsvětější svátostí věřící sypali čerstvé květy z růží. Zpívali jsme a modlili se, aby Pán požehnal našemu městu, obcím, rodinám i nám samotným.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. června 2017

Vydáno dne 18. 06. 2017

Všem těm, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím televize nebo rozhlasu, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných v následujících dnech přímým přenosem v Televizi Noe a na Radiu Proglas.


číst dál ...

| Zdroj: ČBK | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Nejsvětější Trojice a první svaté přijímání v Javorníku

Vydáno dne 15. 06. 2017

javornik_1sv_prij2017.jpgV neděli 11. června 2017, za krásného počasí, jsme tak, jako každý rok, slavili poutní mši svatou k Trojjedinému Bohu, který je patronem našeho farního kostela. Letošní pouť k Nejsvětější Trojici v Javorníku byla o to slavnější, že tři děti z farnosti (Eva Danielová, Lenka Buryánková a Lukáš Daniel) přijaly poprvé Pána Ježíše do svých srdcí. Už před mší svatou se otec Krzysztof s přítomnými farníky pomodlil litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu právě za tyto děti.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* O Vidnavě v Jesenickém týdeníku

Vydáno dne 13. 06. 2017


číst dál ...

| Zdroj: Jesenický týdeník | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů a galerií ve Vidnavě

Vydáno dne 11. 06. 2017

katerina_kostel.jpgV pátek 9. června 2017 od 18:00 do 23:00 hodin se již podruhé uskutečnila Noc kostelů a galerií ve Vidnavě ve spolupráci Římskokatolické farnosti, Města Vidnavy, Charity Jeseník a Základní umělecké školy. Po rozeznění zvonu sv. Jany z Arku začala v 18:00 hodin mše svatá v kostele sv. Kateřiny, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Otec děkan vyjádřil radost a vděčnost ze vzájemné spolupráce našeho města, všech institucí a to nejen ve Vidnavě, ale i všech farností (Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Bernartice u Javorníka, Velká Kraš, Velké Kunětice, Stará Červená Voda a Supíkovice), které spravuje. Přítomným popřál pěkný zážitek při prohlídce nejen kostelů a pozval k posezení na farní zahrady.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Černé Vodě

Vydáno dne 10. 06. 2017

nockostelu1.JPGFarní kostel Jména Panny Marie v Černé Vodě byl pro návštěvníky Noci kostelů otevřen od 15:00 do 19:00 hodin. Děti ze základní a mateřské školy všechny přítomné potěšily zpěvem a krásnou písní „Aleluja“, za doprovodu paní učitelky Machalové.
 

číst dál ...

| Zdroj: Marie Kalábová | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání na Roklinách

Vydáno dne 04. 06. 2017

miroslav112.jpgKaple na Roklinách v Černé Vodě se v sobotu 3.6.2017 opět po roce rozezněla zpěvem, dokonce se  podařilo vzbudit ptačí miminko (viz.foto), které odpočívalo na parapetu okna a v údivu po nás celou bohoslužbu  pokukovalo. Při pouti jsme vzývali Ducha svatého, aby navštívil a obdaroval každého z nás. Strachem, obavou, nejistotou prochází nejeden z nás, často se zavíráme a nevíme, kam kráčet dál.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Otec Martin biskupem

Vydáno dne 29. 05. 2017

biskup_martin.jpg28. květen 2017 byl mimořádným, požehnaným, radostným dnem pro celou naši diecézi ostravsko-opavskou. Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz udělil biskupské svěcení generálnímu vikáři Mons. Mgr. Martinu Davidovi, spolusvětiteli byli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Přítomen byl apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Byla pro nás veliká milost zúčastnit se významné slavnosti spolu s biskupy, kněžími, jáhny, ministranty, kteří s Božím lidem zcela zaplnili katedrálu v Ostravě. Když se rozezněly zvony a ručička na hodinách ukazovala 15:00 hodin, což se podařilo zdokumentovat (viz.foto), vše od Boha dané a požehnané se právě začalo dít…

číst dál ...

| Zdroj: Text: Marie G., foto: Marie G., MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Biskupské svěcení Mons. Martina Davida - neděle 28.května 2017, 15:00 - 17:00, Ostrava

Vydáno dne 24. 05. 2017

biskupove2.jpgBiskup František Václav Lobkowicz udělí biskupské svěcení generálnímu vikáři Mons. Martinu Davidovi, kterého papež František jmenoval 7. 4. pomocným biskupem ostravsko-opavským a titulárním biskupem diecéze Tucca in Numidia. Biskupské svěcení začíná v katedrále Božského Spasitele v 15.00 hodin a spolusvětiteli budou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke hrobu Kláry Fietzové

Vydáno dne 23. 05. 2017

klara.pngOd hrobu sestry Kláry k místu jejího narození. Lipovská rodačka (1905) Rosa Maria Fietz, pocházející z chudého kamenického kraje, se stala řeholní sestrou Klárou, doktorkou filosofie a vyučovala ve školách v Grazu, kde velmi mladá zemřela (1937). O jejím životě moc pěkně píše česky otec Josef Koláček SJ v knížečce Jen tebe. Škola grackých školských sester dodnes nese její jméno a v současnosti má asi tisíc žáků.

číst dál ...

| Zdroj: Jiřina Hajzerová | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-15 | následující | Celkem 2043 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG