Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2019

Vydáno dne 02. 04. 2019

bozi_milosrdenstvi.jpg– Abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.
Ježíš nás zve k pohledu na Otcovo Srdce, abychom tak denně objevovali, že jsme bratři. Tento široký horizont nás uschopní překonávat krátkozrakou rozdělující logiku. Osvojíme si pohled, který nebude znejasňovat a zapírat naše rozdílnosti v jakési snaze o vynucenou jednotu nebo tichou marginalizaci. Budeme-li schopni denně pozvedat oči k nebi v modlitbě Otčenáš, budeme žít nikoli jako nepřátelé, nýbrž jako bratři. „Všechno, co je moje, je i tvoje“ (Lk 15,31).


| Zdroj: Pavel Ramík, kancléř BOO | Informační e-mailVytisknout článek

* Růženec v papírové podobě - anonymně?

Vydáno dne 31. 03. 2019

casopis.jpgOd vánoc se nám na faře rozmnožily dotazy, jestli zasíláme Růženec v papírové podobě také poštou, anonymně, na osobu, do poštovní schránky. Samozřejmě, jak už jsme několikrát na tento dotaz odpovídali, zasíláme našim zájemcům tiskovinu v papírové podobě zdarma, a to nejen pro obyvatele okresu Jeseník. Záleží jen na příjemci papírového Růžence, zda informaci o odebírání tiskoviny někomu sdělí např. farníkům či svému faráři. Osobní údaje nezveřejňujeme. Můžeme sdělit, že počet příjemců papírového Růžence v našem děkanátu ve větších farnostech přibývá a mezi odběrateli jsou lidé, kteří nechodí do kostela. Děkujeme za přízeň.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Objednaný Katolický týdeník "dorazil" koncem týdne na faru

Vydáno dne 31. 03. 2019

katyd.jpgOtec Miroslav do každé farnosti v sobotu a v neděli dovezl na každou mši svatou po jednom výtisku Katolického týdeníku. Poměrně rozsáhle se rozpovídal o smyslu a důležitosti informačních médií, a to nejen digitálních- internet, email, facebook…ale také o důležitosti tiskovin v 21. století. Uvědomili jsme ještě více, také díky papírovému Růženci, že i církevní noviny v papírové formě patří do našich životů. Větší část své úvahy otec Miroslav věnoval obsahu Katolického týdeníku. Podařilo se mu nás tak zaujmout, že už naprosto spontánně jsme se začali domlouvat na formě půjčování Katolického týdeníku od farníka k farníkovi. Nakonec to dopadlo tak, že větší část z nás si vše přečte na faře při kávě.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poděkování za dokončenou práci

Vydáno dne 28. 03. 2019

cvoda1.JPGV kostele Jména Panny Marie v Černé Vodě jsme  děkovali Pánu Bohu za dokončené vitráže. Okna, která byla zatemněna, se rozjasnila. Lešení v kostele už také není. Otec Miroslav poděkoval farníkům, že přes svoje požehnané stáří a nemoce, dali celý kostel do pořádku. Bližší informace o opravě oken zde


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* 24 hodin pro Pána ve Vidnavě

Vydáno dne 26. 03. 2019

bozi_telo_scv.jpgV pátek a sobotu 29. – 30. března 2019 se bude konat celosvětová akce 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. Věřící budou moci přijmout svátost smíření nebo se pomodlit u výstavu Nejsvětější svátosti. I farnost Vidnava se připojuje jako každý rok. V pátek 29.3.2019 od 15:00 hodin se budeme v kostele sv. Kateřiny modlit před vystavenou Eucharistií, farníci budou moci přijmout svátost smíření. V 16:00 hodin mši svatou celebruje otec Miroslav. Po mši svaté následuje společná modlitba až do 18:00 hodin. V sobotu 30.3.2019 od 11:00 do 12:00 hodin bude v kostele sv. Kateřiny adorace. V poledne pak zakončení modlitbou Anděl Páně při zvonění zvonu sv. Jany z Arku viz. plakát zde


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Nová okna na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 25. 03. 2019

rekonstrukce.jpg13. března 2019 firma Stavby Písek s.r.o. nám na faru do Vidnavy přivezla nová okna. Od dnešního dne 25.3.2019 začíná další výměna oken, a to z druhé strany budovy fary. Stará okna budou nahrazena novými dřevěnými v barvě slonová kost. Otec Miroslav i ekonomická rada farnosti se shodli na postupné výměně oken. Bylo moudré rozhodnutí, že okna v budově fary se neměnila naráz, ale jen v půlce fary, díky tomu se tak život na faře nezastavil, stejně jako v těchto dnech, kdy začínáme s výměnou oken v druhé polovině fary.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Otec Miroslav přečetl ve svých farnostech pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému životu

Vydáno dne 24. 03. 2019

dite.JPGDrazí bratři a sestry,
zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu. Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Farníci ze Staré Červené Vody pečují o svůj kostel

Vydáno dne 22. 03. 2019

cervena_voda.jpgFarníci ze Staré Červené Vody se domluvili s otcem Miroslavem na obnově potahů ministrantských židlí. Sedes (sedadlo instalované v presbytáři) také potřebovalo obnovit. Obě dvě kostelnice paní Marie Podlahová a Blanka Čermáková se svou sestrou za podpory ostatních farníků se o vše postaraly. Také zakoupily červenou sametovou látku do lavic kostela Božího Těla. Domů si farníci po mši svaté odnášeli podsedáky i s novou látkou. Obnovené podsedáky pak přinesli do kostela. Jsou nejen teplé, ale září čistotou a novotou. Otec Miroslav při mši svaté poděkoval za farnost, která se probouzí a za to, že se všichni farníci podílí na všem potřebném.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2342 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS