Úvodní stránka | Ohlášky | Kontakty | Napiš email | 17. 01. 2018

* Vánoce 2017 a nový rok 2018 ve farnostech otce děkana od 24.12.2017 do 7.1.2018

Vydáno dne 16. 12. 2017

mse.JPG24.12.2017 ŠTĚDRÝ DEN (neděle):
- Vidnava:  10:30 hodin vánoční koledy, Betlémské světlo, návštěva betléma a výstava betlémů od žáků ZUŠ v kostele sv. Kateřiny.
- Černá Voda:  20:00 hodin PŮLNOČNÍ mše svatá v kostele Panny Marie.
- Bernartice u Javorníka: 20:30 Vánoční koledování v kostele sv. Petra a Pavla. 
- Stará Červená Voda:  21:00 hodin PŮLNOČNÍ mše svatá v kostele Božího Těla.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Mikuláš ve Skorošicích

Vydáno dne 12. 12. 2017

skorosice1.jpgDruhou adventní neděli tohoto roku si většina návštěvníků kostela sv. Martina ve Skorošicích marně lámala hlavu nad tím, proč leží před obětním stolem tři úhledně zavázané pytle. Po závěrečném požehnání se všem dostalo odpovědi. Otec Jozef Florek nám vysvětlil, že to jsou atributy sv. Mikuláše, který měl minulý týden svátek.

číst dál ...

| Zdroj: Text: A.Obidová, foto: H.Paschkeová | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k Panně Marii na Travné

Vydáno dne 11. 12. 2017

travna.jpgV neděli 10. prosince 2017 se sešli poutníci z Česka a Polska ve farním kostele na Travné, aby společně oslavili slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Před mší svatou, jejíž začátek byl v 14:30 hodin, se přítomní modlili Korunku k Božímu milosrdenství. Mši svatou celebroval místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS, koncelebrovali P. Mgr. Alexander Trojan a P. Mgr. Andrzej Kaliciak, SDS. Hudbou a zpěvem doprovázeli František Uhlíř a Ilona Kozubová.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Narozeniny otce děkana

Vydáno dne 03. 12. 2017

miroslav2.jpg30.11.2017 oslavil narozeniny otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Farníci z pěti farností Vidnavy, Staré Červené Vody, Černé Vody, Kobylé a Bernartic mu při mších blahopřáli a vyprošovali zdraví, Boží sílu, ochranu a požehnání. „Máme obětavého kněze s otevřeným srdcem“, zaznělo, „duchovního otce, který s radostí Boží slovo zvěstuje a zasévá v nás víru, lásku a naději. Jeho slova o Bohu dlouho zůstávají v lidských srdcích, z každé mše svaté vždy odcházíme povzbuzeni a naplněni.“  A tak jsme při mši svaté děkovali Bohu za dar života, za kněze, kterého si vážíme a máme rádi.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* I věřící ve farnostech otce děkana podpořili navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze

Vydáno dne 29. 11. 2017

sloup_praha.PNGOtec děkan ve svých farnostech (Vidnava, Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Bernartice u Javorníka, Stará Červená Voda) věřící vyzval, aby podpořili svým podpisem petiční arch navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze. Přečetl nám slova otce biskupa, že k historii našeho národa patří úcta a prosby k Matce Boží, kterou věřící lid odedávna prosí o ochranu a pomoc pro nás všechny. Mariánský sloup má proto symbolizovat nejen konkrétní historickou událost, ale mnohem víc. Otec biskup připomněl, že v současnosti se konají modlitební setkání u mariánských sloupů i v naší diecézi a proč by tomu nemohlo být také v našem hlavním městě.

číst dál ...

| Informační e-mailVytisknout článek

* Při česko-polském setkání při pouti ve Vidnavě jsme děkovali za opravy kostelů

Vydáno dne 27. 11. 2017

kostel_vidnava.jpg„Umíme vynaložit tolik úsilí, abychom sehnali peníze na opravy kostelů, domů, silnic… Kolik úsilí ale vynaložíme, abychom si udrželi čisté, laskavé, obětavé srdce, které najde zalíbení v Bohu milém Spasiteli?“
 
V sobotu 25. 11. 2017 jsme při pouti sv. Kateřiny ve Vidnavě děkovali Bohu za opravy kostelů. Nejen, že kostel sv. Kateřiny ve Vidnavě byl v roce 2011 vymalován a v roce 2016-2017 prošel velkou rekonstrukcí, která zahrnovala opravu střech, krovů a fasády, ale také jsme se v tomto roce zapojili do turistického projektu s názvem „Portály pohraničí“, který propojuje přes 40 obcí a měst v Česku a Polsku.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Svátek svaté Anežky v charitním domě sv. Anežky ve Vidnavě

Vydáno dne 26. 11. 2017

anezka.JPGPo dohodě s otcem děkanem Miroslavem Kadlecem jsme naplánovali oslavu svátku naší patronky, Anežky České na středu 15. listopadu, aby mohla být oslava zahájena mší svatou.  Při ní náš zpěv doprovázel na varhánky pastorační asistent Martin Grabarczyk.

číst dál ...

| Zdroj: A. Obidová, koordinátorka péče | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k sv. Kateřině Alexandrijské v Uhelné

Vydáno dne 25. 11. 2017

katerina.jpgV sobotu 25. listopadu 2017, na svátek sv. Kateřiny Alexandrijské, se sešlo zhruba 40 poutníků ve farním kostele v Uhelné, který je zasvěcený právě této světici, aby si společně připomněli život ženy, která veškeré své bytí svěřila do rukou Pána Ježíše, ženy, která prosívala o moudrost Ducha svatého a díky tomu se dovedla dobře rozhodovat a činit skutky, které byly milé Bohu.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek

* I chudé farnosti v děkanátu Jeseník se připojují k prvnímu Světovému dni chudých, který vyhlásil papež František a ke dni Bible

Vydáno dne 18. 11. 2017

zsestra.jpg33. neděli v mezidobí 19. listopadu 2017 věřící z Vidnavy, Černé Vody, Velké Kraše, Bernartic, Kobylé, Staré Červené Vody přispějí při bohoslužbách (v rámci nedělních sbírek) na chudé i ke dni Bible. Sbírky na chudé budou odeslány na Ukrajinu do kláštera řeholním sestrám, které otec děkan zná osobně. Jejich komunita žije ve velmi skromných podmínkách.  A ze svého nedostatku se starají o potřebné a nejchudší okolo nich. Otec děkan zdůraznil slova papeže Františka: „Nemilujme slovy, ale skutky“ a vyzvedl Františkovo soucitné a laskavé srdce.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Biskupský vikář pro pastoraci otec Vít Zatloukal o světovém dni chudých

Vydáno dne 17. 11. 2017

vitek.jpgOstrava - V závěru Svatého roku milosrdenství papež František vyhlásil Světový den chudých, jeho premiéra připadne na 33. neděli v mezidobí 19. listopadu 2017. Svatý otec k tomuto dni vydal poselství s názvem „Nemilujme slovy, ale skutky“. Farnosti jsou vyzvány k tomu, aby se ke Světovému dni chudých připojily aktivitami, které pomohou strádajícím.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Láska nedovoluje žádné alibi. Poselství papeže k 1. dni chudých

Vydáno dne 17. 11. 2017

pfrantisek.jpgUveřejňujeme poselství papeže Františka k 1. Světovému dni chudých, který si bude církev připomínat 19. listopadu 2017. Tématem dne je výzva: Nemilujme slovy, ale skutky.

Poselství Svatého otce Františka k 1. Světovému dni chudých

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Světový den chudých: farnosti darují peníze, trvanlivé potraviny a hračky v krabici od bot

Vydáno dne 16. 11. 2017

hracky.jpgOstrava – Na první Světový den chudých, který v závěru roku milosrdenství vyhlásil papež František, se připravují také farnosti ostravsko-opavské diecéze. Premiéra dne chudých připadá již na neděli 19. listopadu. Papež vyzval věřící ke konkrétní pomoci a dokonce k pozvání chudých do farních společenství.

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Církevní restituce jsou pro nás uzavřená věc

Vydáno dne 14. 11. 2017

cbk.jpgTiskové prohlášení České biskupské konference: V uplynulých dnech se v médiích objevily informace o nových snahách části politické reprezentace této země znovu otevřít otázku tzv. zdanění církevních restitucí. V této souvislosti chceme jasně konstatovat, že:

číst dál ...

| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Vyprošovali jsme dušičkám nebeskou rosu, chvíli oddechu z trápení

Vydáno dne 08. 11. 2017

kvety_kostel.jpgPrvní listopad - Slavnost Všech svatých, světců a světic, kteří zdobí nebe. Oslavili jsme ji mši svatou ve Vidnavě. Otec Miroslav vyzdvihl víru Boží, kterou máme žít a opatrovat v srdcích svých po vzoru svatých. Obejmout Boží přikázání, pravidla pro šťastný, svatý život a jít s pokorou po cestě ke Kristu. Mít věrnou a stálou lásku pro slovo Boží. Mše svatá byla sloužena ke cti všem svatým i ke cti sv. Jany z Arku, kterou v modlitbách denně při litaniích oslovujeme.

číst dál ...

| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Vzpomínka na všechny věrné zesnulé v Javorníku

Vydáno dne 06. 11. 2017

dusicky_jav.jpgV neděli 5. listopadu 2017 se v 15:00 hodin sešlo zhruba 40 farníků na místním hřbitově v Javorníku, aby se společně pod vedením otce Krzysztofa Ryźky, SDS modlili za všechny věrné zemřelé a duše v očistci. Sraz byl uprostřed hřbitova u velkého kříže. Otec Krzysztof všechny přítomné přivítal a vyzval k modlitbě slavného růžence.

číst dál ...

| Zdroj: MG | Informační e-mailVytisknout článek
index | 16-30 | předchozí | následující | Celkem 2154 článků

©2006-2017 by ruzenec.cz | Webmaster : Martin Grabarczyk | Vytvořeno pomocí phpRS | Designed by PaBi3 & MG