Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

Kalendář akcí

16.06.2019
Mše svatá - Kobylá nad Vidnavkou v 8:15 hodin
Mše svatá - Bernartice u Javorníka v 9:30 hodin
Mše svatá - Vidnava v 10:45 hodin farní kostel
20.06.2019
Tři hodiny obětované Tělu a Krvi Páně - Vidnava od 15:00 hodin farní kostel
- 15:00 - 16:00 hodin výstav Nejsvětější svátosti - možnost svátosti smíření - 16:00 hodin mše svatá, kterou celebruje otec Miroslav - Po mši svaté průvod s Pánem Ježíšem v monstranci k pomníku padlých 1. a 2. světové války s intenzivní prosbou za všechny zesnulé s prosbou o Boží milosrdenství a svátostným požehnáním v průvodu okolo kostela do čtyř světových stran
23.06.2019
Pouť k Božímu Tělu - Stará Červená Voda v 10:00 hodin
30.06.2019
Pouť ke sv. Petru a Pavlu - Bernartice u Javorníka v 10:00 hodin
25.08.2019
Mše svatá s rodáky z Německa - Černá Voda farní kostel v 9:30 hodin
14.09.2019
Pouť k Panně Marii - Velká Kraš ve 14:00 hodin

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS