Malé jubileum ve Staré Červené Vodě

Autor: Václav Dvořák, st. <vaclavdvorak(at)wo.cz>, Téma: S.Č.Voda, Zdroj: VDV, Vydáno dne: 04. 09. 2011

P.Červinková mini.jpgV těchto dnech oslavuje paní Sidonie Červinková takové malé životní jubileum. Nejsou to ani 66. narozeniny,ani 88.narozeniny, ale právě něco mezi tím a protože paní Červinková je jakoby srostlá s kostelem Božího Těla ve Staré Červené Vodě, chceme ji zde popřát vytrvalost, trpělivost a zdraví do další služby Pánu Bohu a farnosti. Paní Červinková totiž zdobí, uklízí a střeží tento půvabný a památkový kostel již 33 let a pamatuje tři předchozí duchovní správce, P. Bartečka, P. Zubka a P. Čichoňe a ráda na ně vzpomíná. Chceme ji zde s celou farností poděkovat za tuto dlouholetou a obětavou službu Božímu domu, církvi i obci Stará Červená Voda. Také za iniciativu a pomoc při obnově mariánské kapličky v téže obci. Kéž ji i všem podobně obětavým ženám Pán Bůh mnohonásobně odplatí všechny ty hodiny a dny strávené při péči o tento dům Boží.