Udílení svátosti pomazání nemocných

Autor: Martin Grabarczyk <martin(at)ruzenec.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Bc. Marie Dobošová, DiS., vedoucí CHD sv. Anežky, Vydáno dne: 25. 04. 2017

nemocni.jpgV pátek 7.4.2017 otec děkan Mgr. Miroslav Kadlec v rámci mše svaté udělil svátost pomazání nemocných 14 uživatelům CHD sv. Anežky ve Vidnavě. Pomazání nemocných mohou přijímat všichni, jejichž zdravotní stav vážně ohrožuje nemoc či stáří a lze ho přijímat opakovaně.


Mimo uživatelů se této slavnosti účastnili také ti, kteří se o nemocné starají - zaměstnanci CHD a také příbuzní našeho bývalého uživatele. Všichni se modlili ve společenství církve za uzdravení a pomoc pro nemocné. Kněz vkládal na nemocné ruce a chvíli se potichu modlil. Poté pomazal nemocné posvěceným olejem na čele a na rukou a pronášel tato slova: Skrze toto svaté pomazání ať Ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať Tě vysvobodí z hříchů, ať Tě zachrání a posilní. V té chvíli Duch svatý sestoupil na nemocného, aby ho posílil, připodobnil trpícímu Kristu a jako celého člověka - tj. na duši i na těle - zachránil. 

Ke konci mše všichni přijali Eucharistii. Celá bohoslužba měla velmi důstojný a pokojný průběh. 

Po ní otec děkan navštívil sousední DPS sv. Hedviky a také zde udělil při mši svaté pomazání nemocných jeho uživatelům.