Veřejná sbírka za účelem "obnovy dřevěného kostela Božího Těla v Gutech"

Autor: Martin Grabarczyk <martin(at)ruzenec.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: trinecko.cz, Vydáno dne: 08. 08. 2017

guty1.jpgMěsto Třinec tímto vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem "obnovy dřevěného kostela Božího Těla v Gutech". Veřejná sbírka bude probíhat od úterý 8. srpna 2017 na dobu neurčitou. Veřejná sbírka bude aktuálně prováděna pouze shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet číslo 7657654/0300 zřízený u Československé obchodní banky, a. s.


V příloze je k nahlédnutí Osvědčení o konání veřejné sbírky vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. V této souvislosti si dovolujeme informovat, že druhý možný způsob sbírky - shromažďování příspěvků do (zapečetěných) pokladniček - bude využíván jen v rámci předem oznámených charitativních akcí (jakou je např. koncert „Srdce Evropy“).

Jménem města Třince, jakož i jménem Biskupství ostravsko-opavského, děkujeme za vaše příspěvky.
 
Příloha: Veřejná sbírka - kostel Božího Těla v Gutech.pdf