Pověření biskupským vikářem P. Mgr. Vítem Zatloukalem

Autor: Martin Grabarczyk <martin(at)ruzenec.cz>, Téma: S.Č.Voda, Zdroj: Marie G., Vydáno dne: 02. 10. 2017

kowalski.jpgPan Mgr. Marek Kowalski, farník ze Staré Červené Vody, byl dne 27.9.2017 pověřen biskupským vikářem P. Mgr. Vítem Zatloukalem, na základě žádosti otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece, ke službě mimořádného udělovatele svatého přijímání. Pan Kowalski vystudoval teologickou fakultu a vyučuje jako katecheta náboženství. Jak otec děkan podotkl: "Při 8 vesnicích, které spravuji v okrese Jeseník, mám už skoro 23 let štěstí na dobré spolupracovníky." A pokračoval: "Je to jedna z velkých Božích milostí pro službu v pohraničí."