Oslavili jsme svátek sv. Hedviky, patronky našeho domova

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Mgr. Zuzana Hanulíková, DiS., Vydáno dne: 20. 10. 2017

hedvika1.jpgU příležitosti svátku patronky Domova pokojného stáří sv. Hedviky do Vidnavy každým rokem zavítá prezident Diecézní charity Ostravsko-Opavské THLiC. Jan Larisch, Th. D. Na oslavu byli pozvaní i senioři a pracovníci ze sousedního Charitního domu sv. Anežky. Po mši svaté, kterou sloužil otec Larisch, byla naplánována přednáška na téma 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Po přednášce následovalo posezení s výborným občerstvením v podobě rolády a hudebním vystoupením pana Knápka.


Na  závěr nás pan prezident Larisch obdaroval vlastnoručně napsanou knihou o knězi, vysokoškolském pedagogovi a mučeníkovi Mons. Ludwiku Wrzolovi. Všichni si oslavu moc užili a někteří si dokonce i zatancovali. 

Děkujeme tímto i pracovníkům Vývařovny AVE, za výbornou roládu a přípravu občerstvení na slavnostní příležitost. Patronka našeho domova, sv. Hedvika, je patronkou Slezka, Polska, vyhnanců z vlastí a snoubenců. Na obrazech je vyobrazována bosá s knížecí korunou a v rukou drží model kostela a boty a sošku Marie.  

Svatá Hedvika pocházela z Bavorska. Narodila se jako nejstarší dcera ze sedmi děti mezi lety 1172-1178. Vdávala se velmi mladá. Uvádí se, že již ve 12 letech si z politických důvodů vzala 18letého Jindřicha I. Po roce mu porodila první dítě a později dalších šest. Prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku, kam se dostala po svatbě s Jindřichem. Později začala pečovat o 13 postižených starců a vytvořila jakýsi malý špitál. V roce 1200, kdy následkem požáru Vratislavi dolehla na lid bída, Hedvika aktivně pomáhala a u tchána vyprosila odpuštění daní. V prosinci 1201 zemřel kníže Boleslav Dlouhý a panovníkem Slezska se stal manžel Hedviky. Již následující rok společně zakládali cisterciácký klášter v Třebnici, vzdálené od Vratislavi asi 25 km severně. Hedvika měla v plánu další zakládání klášterů, celkem jich údajně založila okolo dvaceti.