Pouť k sv. Kateřině Alexandrijské v Uhelné

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Uhelná, Zdroj: MG, Vydáno dne: 25. 11. 2017

katerina.jpgV sobotu 25. listopadu 2017, na svátek sv. Kateřiny Alexandrijské, se sešlo zhruba 40 poutníků ve farním kostele v Uhelné, který je zasvěcený právě této světici, aby si společně připomněli život ženy, která veškeré své bytí svěřila do rukou Pána Ježíše, ženy, která prosívala o moudrost Ducha svatého a díky tomu se dovedla dobře rozhodovat a činit skutky, které byly milé Bohu.


Mši svatou, jejíž začátek byl v 15:00 hodin, sloužil správce této farnosti P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS a byla sloužena za všechny živé a zesnulé farníky obce Uhelná.

V kázání mluvil otec Krzysztof o moudrosti Boží, o tom, jak je třeba o ní prosit. Nevyčerpatelná studnice moudrosti je Duch svatý a je také možné obracet se o pomoc i k našim patronům. Dal všem za vzor sv. Kateřinu. Byla to krásná žena a mnoho mužů o ni usilovalo. Ona si díky moudrosti Boží vybrala toho nejlepšího ženicha a tím byl Pán Ježíš. Jemu cele zasvětila svůj život a nakonec umírá mučednickou smrtí.

Po závěrečném požehnání se společenství věřících pomodlilo litanie ke sv. Kateřině a následně byli všichni pozváni do místního kulturního domku, kde bylo připraveno pohoštění. 

Zde zazněl slogan, který vymyslel otec Krzysztof:

"U U Uhelná, Kateřinu v chrámě má,
U U Uhelná, vždy se za nás přimlouvá!"

Nechyběla harmonika pana Paláta z Javorníku a první píseň, která zazněla, nemohla být nic jiného než „Na tú svatú Katerinu …“

Svatá Kateřino, oroduj za nás.