První poutní mše svatá v kapli Panny Marie, Matky Boží - Bohorodičky

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vápenná, Zdroj: P. Mgr. Jiří Filipec, Vydáno dne: 18. 01. 2018

vapenna_k.jpgNa Nový Rok jsme ve Vápenné oslavili pouť k Panně Marii v kapličce na faře, která byla vysvěcená 3. února 2017. Mši svatou jsme měli v 10:00 hodin. Není lepší způsob, jak začít rok, než s Marií, která nás vede ke Kristu. Proto jsme se modlili modlitbu: „Svatá Maria, Matko Boží, chci každý den od otevření očí až po jejich zavření ve spánku, jít s tebou za Ježíšem a v noci, ať spočívám, jako Boží dítě ve Tvé náručí. Amen.“


Myslím, že jsou v tomto úkonu obsažena všechna novoroční předsevzetí. A takto můžeme jistě prožít další rok naplněně a v radosti, protože s Bohem má vše dobrý konec.

Po mši svaté jsme se přesunuli do farní kanceláře k přátelskému pohoštění, kde jsme mohli sdílet své starosti i radosti. Vyprávěli jsme si a po požehnání - každý, věřím, že potěšen, šel domů. Odpoledne se pak mnozí připojili k novoročnímu výstupu občanů Vápenné na Arcibiskupský Lom, kde se dále slavilo a povídalo.

S požehnáním +. o. Jiří Filipec.