Květná neděle 2018 v Jeseníku

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Jeseník, Zdroj: VDV, Vydáno dne: 29. 03. 2018

kvetna_nedele.jpgV neděli 25.3.2018 oslavila farnost Jeseník Květnou neděli. P. Mgr. Kazimír Buba, který celebroval mši svatou, požehnal ratolesti venku u sochy Nejsvětější Trojice před Vodní tvrzí a potom pokračoval průvod do kostela, vše za zpěvu chrámového sboru. Díky Bohu za to, že máme svobodu a můžeme jít takto veřejně.