Velký pátek na Travné

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Travná, Zdroj: M. Nemeškalová, Vydáno dne: 01. 04. 2018

travna_kc.jpgNa Velký pátek, 30. dubna 2018, se uskutečnila již tradiční křížová cesta v Mariánském údolí na Travné. Sešlo se dvacet lidí, Čechů a Poláků, kteří přijeli z blízka i z daleka. Před půl třetí nás přivítal otec Piotr Niewiadomski, SDS. Přítomní si rozdělili úkoly (lístky s krátkým čtením a zamyšlením k jednotlivým zastavením, také kdo ponese kříž a kdo reproduktor)a náš nepočetný průvod vyrazil po krátké modlitbě před sochou Panny Marie do svahu na křížovou cestu, která se vine po slunečné stráni v lese.


Lichá zastavení byla čtena věřícími z Česka, texty u sudých zastavení četli přítomní Poláci polsky. České texty vycházely z charakteristiky jednotlivých postav, které stály při cestě Pána Ježíše. Zamýšleli jsme se nad tím, co nám tyto postavy mohou říct dnes, nad tím, zda se nechováme jako ony.

V průběhu křížové cesty jsme také viděli trojici věřících evangelíků, jak přinášejí nahoru po schodišti velký dřevěný kříž. Ten pak připevnili ke stromům naproti dvanáctému zastavení. Naše skupina dorazila k dvanáctému zastavení, Ježíš umírá na kříži, právě ve tři hodiny odpoledne. Všichni poklekli a v tiché modlitbě děkovali. 

Po skončení křížové cesty následovalo ještě hromadné focení nahoře ve stráni nad schodištěm, vzájemně jsme se seznámili a tak jsem se dozvěděla, že někteří toto místo navštívili poprvé (skupina žen od Ostravy), jiní že na křížovou cestu na Velký pátek přijeli ze Šumperka již třetím rokem. Někdo si toto místo tak zamiloval, že si zde koupil chatu, aby se častěji mohl těšit z tohoto krásného místa. Otec Piotr se s každým rozloučil podáním ruky a popřál všem požehnané prožití velikonočních svátků.