Velikonoce v Jeseníku

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Jeseník, Zdroj: VDV, Vydáno dne: 05. 04. 2018

veljes.jpgNa Bílou sobotu 31.3.2018 v 20:00 hodin jsme v Jeseníku oslavili, společně s místním knězem P. Mgr. Kazimírem Bubou, velikonoční vigilii zmrtvýchvstání Páně. Po slavnosti velikonoční svíce a po velikonočním chvalozpěvu jsme uvažovali o podivuhodných skutcích, které činil Pán Bůh svému lidu od počátku až do doby, kdy jsme byli pozváni ke stolu, který nám připravil Pán na památku své smrti a vzkříšení, dokud nepřijde.