Farnost Javorník podporuje Národní pochod pro život a rodinu

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Javorník, Zdroj: MG, Vydáno dne: 07. 04. 2018

pochod_zivot.jpgV sobotu 7. dubna 2018 se dopoledne farnost Javorník připojila adorací u Nejsvětější svátosti k 18. Národnímu pochodu pro život a rodinu, který se koná právě dnes v Praze. Po mši svaté, za zpěvu písně „Klaním se Ti vroucně …“ otec Krzysztof Ryźko vystavil Nejsvětější svátost oltářní. Po jeho vzoru si každý postupně klekl před Pánem Ježíšem, rozsvítil svíci, kterou si měl každý na dnešek přinést a děkoval a prosil za vše, hlavně za dar života a rodiny.


Po těchto prosbách se zpívala píseň „Každý den Pán mi sílu dává …“, akorát místo slova „sílu“ se zpívalo „život“. Adorace pokračovala modlitbou otce Krzysztofa, písní k Srdci Pána Ježíše a společnou modlitbou „Otče náš.“ 

Na závěr udělil otec Krzysztof svátostné požehnání a zazpívali jsme velikonoční píseň „Vesel se nebes Královno …“