Pouť k sv. Josefovi v České Vsi - 1. května 2018

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Česká Ves, Zdroj: VDV, Vydáno dne: 10. 05. 2018

cves.jpgJe tomu již přes týden, kdy jsme se mohli zúčastnit farní pouti v České Vsi u Jeseníku a oslavit patrona dělníků - sv. Josefa. Byla to krásná a pozoruhodná pouť , kdy jsme si připomněli skutečnou hodnotu lidské práce ve prospěch společnosti. Vzor dělníka - sv. Josef, skutečně stál v čele rodiny, tedy sv. Rodiny a byl v příkladu poctivé práce autoritou dokonce i pro samotného Ježíše. To v promluvě připomněl i kazatel, P. Mgr. Josef Florek z Bílé Vody, který celebroval spolu s dalšími čtyřmi kněžími slavnostní mši svatou.


Po mši svaté bylo připraveno velké občerstvení s výborným gulášem, který připravil další Josef, farník z České Vsi a trvalý jáhen v jesenickém děkanátu. Také farnicím, které připravily sladké občerstvení, je třeba vyslovit upřímné poděkování a obdiv, neboť sladkosti byly skutečně výborné. I děti měly připraveny vlastní program, kterým byly závody v jízdě zručnosti na koloběžkách v několika kategoriích. Organizaci závodů si děti zajišťovaly sami a fungovala výborně.

Díky, milí českovesští farníci, za pozvání a za připomenutí posvátného významu poctivé manuální práce.