Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: S.Č.Voda, Zdroj: Karel Šuhajda, starosta obce, Vydáno dne: 31. 05. 2018

staracv_noc_kostelu.jpgV pátek 25. 05. 2018 v době od 17:00 do 19:30 hodin proběhla také v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě Noc kostelů, a to pod patronací Římskokatolické farnosti, obce Stará Červená Voda a místní Základní a Mateřské školy. Tato akce se zde uskutečnila poprvé a spolu s vystupujícími  se ji zúčastnilo kolem 100 osob.


Interiér kostela byl vyzdoben pracemi dětí místní ZŠ a MŠ, historickými ornáty, knihami, fotografiemi, kronikami, o historii obce a kostela pohovořil starosta obce, s výkladem církevní symboliky v kostele seznámil přítomné teolog Marek Kowalski. Svými vzpomínkovými historickými střípky doplnili mozaiku také někteří další účastníci akce. Děti ZŠ a MŠ poté vystoupily s pěveckým koncertem, jež byl završen houslovým koncertem dvou velmi šikovných interpretek.

Na závěr akce proběhla před kostelem přátelská beseda přítomných za konzumace občerstvení připraveného organizátory.

Akce je hodnocena velmi pozitivně, za což patří všem, kteří se na její přípravě a organizaci podíleli, upřímné poděkování.