Nový rok s Pannou Marií

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 05. 01. 2019

vanoce2.jpg1.1.2019 jsme ve farnostech přivítali při mši svaté Nový rok. A oslavit ho s Pannou Marií, Matkou Spasitele lidstva, bylo pro nás radostí. Vždyť skrze Ní se Syn Boží učinil člověkem pro naše spasení. Spěchali jsme do Betléma podívat se na Krále lidstva a děkovali za víru, lásku, naději, kterou ve svých srdcích máme. Otec Miroslav nás vyzval, abychom žehnali jeden druhému, žili v přítomnosti, nevcházeli do budoucnosti a minulost nechali spát. „Jsme tady a teď, je potřeba prožívat daný okamžik naplno ve spojení s Bohem.“


Po novoročním požehnání jsme ve Vidnavě blahopřáli mamince otce Miroslava paní Bohumile Kadlecové, která tento den slavila narozeniny. Pro všechny farníky napekla sladké dobroty. Nechybělo posezení na faře u kávy.