Pozvání - autogramiáda

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: Knihkupectví Domeček , Vydáno dne: 03. 03. 2019

otte1.jpgVážení přátelé,
 
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení nové knihy a především na setkání s významnou osobností pocházející z Jesenicka, Mons. Antonem Ottem, člověkem usilujícím celý život o uzdravení a smíření vztahů mezi lidmi i národy. Tento rodák z Vidnavy, který letos oslaví 80 let a jehož osobní život zobrazuje dramatické dějiny 20. století, svými postoji i neúnavnou prací přináší poselství o tom, že pokojné soužití při respektování různosti je možné.Těšíme se a zveme Vás na zajímavé a inspirující setkání v pátek 15. března 2019. Bližší informace na plakátku v baneru. 
 
Za organizátory 
 
Knihkupectví Domeček, Jeseník