Noc kostelů v Černé Vodě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Černá Voda, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 04. 06. 2019

cvoda.jpgV pátek 24.5.2019 se k Noci kostelů tradičně připojila farnost Černá Voda. Paní Marie Kalábová všechny přítomné v kostele Jména Panny Marie přivítala a seznámila s významem Noci kostelů. Návštěvníkům zodpověděla dotazy a předala slovo panu Hubertovi Krohmerovi, který promluvil o historii farnosti, kostela a krátce pohovořil o historii některých kostelů v mikroregionu Žulovsko a Javornicko. Zmínil opravy, které proběhly v nedávné minulosti (fasáda, kopule věže, dveře, vitráže) a nastínil výhled dalších plánovaných oprav. Přítomné potěšilo vystoupení dětí ze Základní školy. Velmi milou návštěvou nás poctila paní Krista Voráčová, vnučka malíře Aloise Baucha z Vidnavy, který v kostele v minulém století provedl výmalbu. Poděkování patří všem farníkům, zvláště paní kostelnici Marii Kalábové za přípravu a čas věnovaný Noci kostelů, které se letos zúčastnilo 67 návštěvníků.