Připomenutí poutí

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 18. 06. 2019

adorace.jpgOtec Miroslav zve na pouť k Božímu Tělu do Staré Červené Vody v neděli 23.6.2019 v 10:00 hodin. Po mši svaté se bude konat průvod s Pánem Ježíšem v monstrancí s požehnáním do čtyř světových stran. Pro všechny bude připraveno od farníků pohoštění viz plakát
Příští neděli 30.6.2019 oslavíme v Bernarticích poutní mši svatou ke sv. Petru a Pavlu viz plakát
První víkend v červenci už budou mít farnosti otce Miroslava každá svou mši svatou.