Uvolnění z funkce administrátora Stará Červená Voda a excurrendo in materialibus farnosti Supíkovice a Velké Kunětice

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 28. 07. 2019

dekanat.jpg
Mons. František Václav Lobkowicz biskup ostravsko - opavský uvolnil od 1.července 2019 P. Mgr. Miroslava Kadlece z funkce administrátora farnosti Stará Červená Voda a excurrendo in materialibus farnosti Supíkovice a Velké Kunětice. Otec biskup děkuje za práci, modlitby a oběti pro Boží království. Vyprošuje všechny potřebné milosti a dary od Pána a ze srdce žehná. Ostatní ustanovení faráře, administrátora zůstávají v platnosti, a to ve farnostech Vidnava, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Bernartice u Javorníka a Velká Kraš.