Uvolnění z funkce administrátora excurrendo in materialibus farnosti Supíkovice a Velké Kunětice

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 27. 06. 2019

dekanat.jpg
Mons. František Václav Lobkowicz biskup ostravsko - opavský uvolňuje P. Mgr. Miroslava Kadlece z funkce administrátora excurrendo in materialibus farnosti Supíkovice a Velké Kunětice. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Otec biskup děkuje za práci, modlitby a oběti pro Boží království. Vyprošuje všechny potřebné milosti a dary od Pána a ze srdce žehná.