Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Velká Kraš
Fatimský apoštolát

Fatimský apoštolát

VÁŽENÍ ČLENOVÉ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU A VŠICHNI SPOLUPRACOVNÍCI V DÍLE PANNY MARIE NA JESENICKU ! 

Posílám Vám pozvání P.Pavla Dokládala k návštěvě střediska Fatimského apoštolátu v Koclířově u Svitav. Prosím, pročtěte přiložené pozvánky a zvažte Vaši možnost zúčastnit se ! V tomto roce nám celá církev zvláště připomíná eucharistickou přítomnost Pána Ježíše mezi námi, měli bychom  se tedy více věnovat tomuto tajemství, které nám nejlépe zprostředkují  myšlenky o  P. Marii. Ta jediná z lidí nosila Ježíše skutečně „na srdci“. K tomu by nás mohly tyto besedy nazvané Tři dny Panně Marii Fatimské  přiblížit. Současně sděluji,že každoroční Fatimský den bude pro naši jesenickou oblast v sobotu 15.srpna 2015 odpoledne v Jeseníku.V tento den přivítáme také v Jeseníku naše hosty kněze, jesenické rodáky bratry Petra a Pavla Dokládalovy, kteří letos slaví 70. výročí kněžského svěcení a to o. Pavel 40let a jeho bratr o. Petr 30let. V Jeseníku budou v tento den sloužit v 10.30h.děkovnou mši sv., na kterou jste již nyní srdečně zváni. Prosím také o rozšiřování těchto informací mezi Vaše známé a farníky a prosím také naše kněze o podporu ve farních ohláškách. Srdečně zdraví a ze srdce děkuje za všechny ty, kteří svoji naději skládají v božskou moc našeho Spasitele, neboť Ten Marii doslova objímal a Maria to jistě dělá za nás dodnes.  Za jesenický region Fatimského apoštolátu Václav Dvořák st.  

Seminář 2015
Prázdniny 2015


DUCHOVNÍ SLOVO SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY  NA MĚSÍC BŘEZEN..
„HABEMUS PAPAM…“ 

Drazí moji, když jsem před měsícem psal pravidelné duchovní slovo na únor (můžete se k němu vrátit a srovnat) byl jsem plný bolesti nad hloupostí mnohých našich lidí, katolíků v ČR, kteří na jedné straně ultra konzervativců a těch nejzbožnějších a na straně druhé věřících ve zbožných farnostech Moravy a nedokázali spočítat při prezidentské volbě jednoduchý (alespoň pro mě) příklad 1+1=2. Jedni rozesílali hromadu špíny, aby se prezidentem nestal hříšný Karel a druzí zase uvěřili, že Miloš, naprostý ateista, zajistí, že se budou mít lépe, budou mít více peněz a větší důchody. Ani jedny ani druhé, vůbec nenapadlo zeptat se, co naši pastýři biskupové, co náš primas Dominik, který bojuje za nás všechny, za naši církev, její osamostatnění od státu a její svobodné a nezávislé poslání. Nic nás nezajímá, my víme a my chceme SVÉ! Tak když jsem toto před měsícem po volbách prožíval a psal o církvi jako o Kristově mystickém Těle, které tvoříme my všichni společně, netušil jsem, že za pár dnů uslyšíme, že milovaný Svatý Otec Benedikt XVI. už nemůže dál, že odstupuje. A víte proč? Jistě ubývá fyzických sil, stárne, ale můj názor je, že už nemá sílu vzdorovat těm všem, kteří prosazují sebe, své názory, ať ultra modernisté či ultra konzervativci a jistě ještě mnoho dalších vlivů, tak jak čteme ve Sk 20,28n, kdy se sv. Pavel loučí s farníky v Efesu a říká jim: „vtrhnou mezi vás draví vlci, budou se snažit strhnout vás na svou stranu…buďte proto bdělí…pamatujte, že jsem každému z vás ukazoval cestu…“ Tak se i já skutečně nehodný cítím mezi vámi a ve vztahu k vám v našem mariánském hnutí Fatimském apoštolátu v ČR. Odjíždíme se setrou Hankou do Říma, abychom zde vedli zástupce věřících z naší vlasti při rozloučení se Svatým otcem Benediktem XVI. ve středu 27. 2. 2013 v 10.30 hod. Poděkovat a říci – my stojíme za Tebou a modlíme se s blahoslaveným Janem Pavlem a našimi pasáčky Hyacintou a Františkem za Tvého nástupce. Spojte se s námi na TV Noe. Brzo uslyšíme Habemus Papam. Ano. Pro nás, pro celou univerzální církev. A tak prosím nás, koho mohu oslovit a poprosit o pravdivost: Máme Otce a chceme to, co chce Otec, tak jak Ježíš vždy chtěl to, co chce Jeho Otec Bůh. Mnozí asi zůstanou stejní, budou hned hledat, kdy, kde a co udělá jinak, jaké má vazby na zednáře aj. Další budou pokračovat ve svém, sice v kostele, ale … církev mě vlastně ani tak nezajímá, restituce, osamostatnění, poslání, hlavně co mi slíbí politici a někdo si ještě přidá, vždyť za komunistů nebylo zase tak zle a oni by nám určitě přidali… Nezlobte se na mě, že jsem tentokrát až tak konkrétní, věřte, že vím, co a o kom píši a že tolik vás prosím, nenechte se strnout a pojďme ve vzájemnosti – s naší církví, s našimi biskupy, s novým Svatým otcem, touto dobou postní, dobou pokání k velikonocům… Všem vám žehnám a zvláště jsme ve spojení modlitbou s vámi, kteří nesete své těžkosti, nemoci a kříže váš v Kristu a Marii P. Pavel Dokládal a Českomoravská Fatima Koclířov

Zpráva pro vedoucí regionu
Závěrečná zpráva semináře

Závěry 2. celostátního jednání 9.-11.2.2007 v Koclířově
 
Putování P.Marie Fatimské na Jesenicku
Putování P.Marie Fatimské na Jesenicku začíná....


Fatimský apoštolát je světové laické katolické mariánské hnutí, jehož jedna větev - Českomoravská Fatima - pracuje také v České republice.Střediskem je bývalý klášter sester františkánek v Koclířově u Svitav,kde Českomoravská Fatima (ČMF) vybudovala velké poutní a exerciční centrum včetně ubytovacích a stravovacích možností.Činnost ČMF v Koclířově řídí Stálá rada národního apoštolátu Fatimy v České republice pod vedením P.Pavla Dokládala. Tento kněz organizuje činnost ČMF již od r.1990 a spolupracuje v duchu mariánské úcty se sídelním biskupem královohradeckým Dominikem Dukou a s arcibiskupem Otčenáškem.Členem Fatimského apoštolátu se může stát každý,kdo se písemně v Koclířově přihlásí a především splní hlavní podmínku - pomodlí se denně zásvětnou modlitbu a růženec nebo alespoň desátek na úmysly apoštolátu ČMF.Členové ČMF mají především formovat modlitební skupiny ve farnostech,vždy s vědomím faráře,které spojují lidi dobré vůle k aktivní modlitbě růžence za konkrétním cílem.Mají se seznamovat s poselstvími,které P.Maria sdělila třem dětem ve Fatime,Lucii,Hyacintě a Františkovi.Mohou se také zúčastnit dalších aktivit ČMF, jako duchovních obnov v Koclířově, duchovně-rekreačních prázdninových pobytů v Koclířově,setkání členů ČMF v územních oblastech (jako bylo nedávné setkání jesenické oblasti na Maria Hilf) a v neposlední řadě poutních zájezdů na př.do Svaté Země,Fatimy,Říma a j.,které ČMF pořádá.Jesenická oblast ČMF má 98 členů a jednou ročne se schází v některé farnosti děkanátu nebo na poutním místě P.Marie Pomocné u Zlatých Hor. Případné další informace na t.č.594412860.

Zásvětná modlitba člena Fatimského apoštolátu :

Panno Maria,Matko Boží,zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším,co jsem a co mám.Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu!
Uchraň mě ode všech nebezpečí.Pomáhej mi překonávat pokušení,která mě svádějí ke zlému,abych si zachoval čistotu duše i těla.Tvé
Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou,která mě vede k Bohu.
Vypros mi milost,abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti tvému
Neposkvrněnému Srdci.Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější trojici.V Ni věřím,Jí se klaním a Ji miluji.Amen.

           


©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS