Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Červnová křížová cesta na Boží hoře u Žulové

Vydáno dne 03. 06. 2006

kc_bozihora.JPGNa první pátek v měsíci 2.6.2006 proběhla na Boží hoře u Žulové křížová cesta. Začátek byl v 19:00 hodin u prvního zastavení. Sešlo se nás cca 20. Tato křížová cesta byla obětována za všechny přítomné, jejich rodiny a za Institut Krista Velekněze.Pod vedením P.Mgr.Ivana Kaliciaka jsme vyšli po stopách této krvavé oběti. Cestou jsme si připomínali, co pro nás Pán v posledních chvílích pozemského života vytrpěl. Jak mu jsme vděčni za toto utrpení … Tak jsme doputovali až nahoru ke kostelu zasvěcenému Panně Marii, kde proběhla mše svatá. V kázání otec Ivan poukázal na Abrahámův život, jak jej Bůh pořád zkoušel. Byl bohatý a všeho se vzdal kvůli Bohu, nakonec měl obětovat i svého syna Izáka a i v této zkoušce obstál. Izák nakonec zůstal naživu, když Bůh v poslední chvíli Abraháma před usmrcením svého syna zarazil. To, že Abrahám plnil Boží vůli, byl Bohem vyvýšen. Panna Maria také plnila Boží vůli. Řekla mu své „ano“, když předem věděla, že bude muset projít spoustou utrpení. Tak, jak Abrahámovi Bůh jeho syna ponechal naživu, Marii jej nechal zemřít. A ona to všechno mlčky s bolestí v srdci přijímala. Pokud člověk v tomto světě žije jen v blahobytu a za každou cenu se toho nechce vzdát, podobá se bublině, která, když ji vyfoukneme, chvíli je hezká, ale nakonec, dříve nebo později praskne a je po ní. Jen přes utrpení a službu bližnímu se můžeme podobat Abrahámovi a Panně Marii. Jděme proto jejich příkladem.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS