Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* První svaté přijímání 13.5.2007 ve Skorošicích

Vydáno dne 13. 05. 2007

prijimani_Skorosice.JPGKonečně jsme se dočkaly této pro nás slavnostní události, na kterou jsme se připravovaly při hodinách náboženství 2 roky. Učily jsme se, pod vedením katechety Martina Grabarczyka, o Bohu a jeho lásce k nám, o Pánu Ježíši, Panně Marii, svatých a poslední hodiny jsme pilně probíraly Desatero Božích přikázání.V sobotu 12.5.2007 jsme se sešly ve 13:00 hodin v místním kostele sv.Martina, kde jsme nacvičovaly nedělní liturgii. Otec Ondrej Kaličiak nás pak všechny poprvé vyzpovídal. Ovšem dva z nás, Lukáš a Pavla, nemuseli jít ke svátosti smíření, protože je ještě čekala svátost křtu. Měli ji obdržet ten samý den, co první svaté přijímání, ještě se svou sestrou Lenkou.

Konečně nadešla neděle, den, kdy jsme při mši svaté měly přijmout svátost eucharistie. Maminky nás vystrojily do pěkného oblečení. Sraz jsme měly na faře v 10:30 hodin. Nedočkavě jsme přešlapovaly a čekaly na pana faráře. Dorazil a mohly jsme vyjít slavnostním průvodem.Při zvuku věžních zvonů jsme vstoupily do kostela a sedly si na připravené židle vpředu před lavicemi. Za námi v lavicích seděli naši rodiče a příbuzní.

V kázání nám otec Ondrej rozebral větu, kterou vyslovil Pán Ježíš : „ Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“ Když miluji Boha, jeho láska ve mně přitahuje mnoho lidí, jako bych byl magnetem. Ovšem člověk, který Boha nezná a znát nechce, se ve svém srdci podobá popelnici, kde mu svět háže jen špínu v podobě televize, bulvárních časopisů apod. A tímto určitě nikoho nepřitáhne. Záleží jen na nás, zda uzamkneme svá srdce a budeme jako ta popelnice nebo jej otevřeme Ježíši a budeme jej nosit jako největší poklad světa.

Po kázání nám ministrant Franta rozžal svíce. Následovala obnova křestního vyznání a samotný křest Lukáše, Pavly a Lenky.

Po přímluvách jsme odešly doprostřed kostela, kde byly připraveny obětní dary. Všichni jsme přinesly Pánu Ježíši kytku, dva z nás hostie, víno a hlavně jsme mu přinesly sami sebe.

Před svatým přijímáním jsme se společně pomodlily modlitbu a poté poprvé přijaly Pána Ježíše.

Na závěr jsme ještě poděkovaly dárkem panu faráři za tuto svátost a panu katechetovi za její přípravu a že měl s námi občas i trpělivost. Od farníků jsme každý dostaly růženec.

Byl to pro nás velký den, kéž by nás mohlo být každým rokem alespoň tolik, kolik dnes. Prosíme Pána, aby oslovil rodiny, děti … , aby se jim dal poznat tak, jak jsme jej poznaly my.

Děti ze Skorošic,
napsal MG

Děti, které byly 13.5.2007 u prvního svatého přijímání :
Pavel a Anežka Obidovi, Lukáš a Pavla Drmolovi, Pavel a Kristýna Beťákovi, Jakub a Terezie Štěbrovi, Josef Pliska, Martin Pelc a Denisa Lašáková.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: text a foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS