Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Cyrilometodějská mše svatá na Boží hoře (r.2007)

Vydáno dne 05. 07. 2007

BHora_0706.JPG„Jak je krásné být nyní propojeni - náš děkanát Jeseník s Velehradem víry“

Ve čtvrtek 5.7.2007 jsme v 10:30 hodin sledovali přímý přenos na ČT2 mše svaté na Velehradě a hned po ní jsme se vydali za deštivého počasí auty na Boží Horu do Žulové. Přišli jsme znovu prosit, děkovat sv. Cyrilu a Metodějovi za náš národ, za všechny lidi dobré vůle. Naše pouť začala ve 13:00 hodin křížovou cestou, při které jsme Ježíše s lítostí prosili za odpuštění všech našich hříchů.Vyšli jsme  společně křížovou cestou na Boží horu, krása přírody zde na tomto místě je okouzlující. A protože všichni toužíme po světle v našem životě, po správném vedení, modlili jsme se růženec „světla“ a prosili Pannu Marii o tento dar. Poutní mše svatá začala ve 14:00 hodin v kostele Panny Marie, celebroval ji náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomna byla také Česká televize, která před mší svatou položila otci děkanovi několik otázek, na které jim rád odpověděl. Natáčeli během křížové cesty a také při mši svaté. Sešlo se cca 100 věřících.

 V kázání otec děkan mluvil o sv. Cyrilu a Metodějovi, kteří nám dávají dar „schopnost vyjít“. Někteří z nás sledovali přímý přenos z Velehradu v televizi, kde bylo tisíce lidí, jak je krásné být nyní propojeni - náš děkanát Jeseník s Velehradem víry, modlíme se společně za naši českou zemi. Prosíme, abychom uměli vyjít a rozeznali Boží vůli. Nebojme se, nemějme strach, udělejme ten první krok, věřme Bohu a nechme se jím vést, jděme mezi lidi a hlásejme evangelium stejně jako sv. Cyril a Metoděj. Sv. Marie Gorettiová, která slaví svátek druhý den po Cyrilu a Metodějovi se dožila necelých 12 let, 16 letý mladík se ji pokusil znásilnit. Zranil ji 14 bodnými ranami nožem. Ještě než umřela, odpustila mu. Sv. Marie Gorettiová hájila Boží věci, i my se vraťme k čistotě, k manželské věrnosti a prosme ji za tento dar. V těchto dvou dnech si díky sv. Cyrilu a Metodějovi vyprošujeme DAR VÍRY, SCHOPNOST VYJÍT a díky sv. Marii Gorettiové  DAR ČISTOTY - Ať ve víře vytrváme, Boha předáváme a čistotou žijeme.

Po mši svaté jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu u Nejsvětější Svátosti Oltářní a zasvětili Jemu svá srdce.

Na závěr poutě věřící ochutnali výbornou čokoládovou buchtu.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS