Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Boží Hoře - 2007

Vydáno dne 15. 09. 2007

bhora.JPG„Děkujme Bohu i za kapku utrpení, díky kterému pak umíme soucítit s druhými lidmi. Utrpení nás proměňuje, učí  pokoře a poslušnosti.“

V sobotu 15.9.2007 ve 13:00 hodin na Boží Hoře u Žulové začala pouť k Panně Marii Sedmibolestné křížovou cestou, kterou vedl otec děkan. Přišli jsme předat Panně Marii všechny naše starosti a bolesti a také jsme jí přišli říct, že ji máme rádi. Po modlitbě křížové cesty jsme se v kostele modlili sedmibolestný růženec ke cti Panny Marie a po ní následovala mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, děkan.V kázání otec děkan mluvil o utrpení, které prožívala Panna Maria ve svém pozemském životě. Procházela životem pomocí Boží síly a lásky. Prosme Pannu Marii o tuto sílu, abychom vše v našich životech zvládli. Starosti v tomto světě jsou nesmírné, nenechejme nikoho osamělého, opuštěného, pomáhejme si navzájem a modleme se jeden za druhého. V 1. čtení jsme slyšeli, jak lidé reptali, neměli chléb ani vodu a dívali se na Mojžíše. Mojžíš to neměl vůbec jednoduché. Objevili se jedovatí hadi a lidé začali umírat. Jak vnímáme kněze? Půjdeme za knězem jako izraelský lid za Mojžíšem, aby byli odňati jedovatí hadi? Mojžíš se modlil a prosil Boha o pomoc. A Bůh pomohl. Modlitba má obrovskou sílu. Vnímejme duchovní svět, navštěvujme kněze a říkejme mu o modlitbu. Modlit se, je posláním každého kněze, modlit se za tebe, za celý svět. Kněz má pověření přímo od Boha, kněz je tady od toho, aby nám modlitbou pomáhal. Děkujme Bohu i za kapku utrpení, díky kterému pak umíme soucítit s druhými lidmi. Utrpení nás proměňuje, učí  pokoře a poslušnosti.

 Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, modlili jsme se litanie k Pánu Ježíši a zasvětili Jemu svá srdce.

 Na závěr poutě jsme se mohli zaposlouchat do několika písní skupiny Altvater duo, kteří nás tímto pozvali na zítřejší koncert, který se uskuteční po pouti ve Velké Kraši. A před kostelem jsme si všichni pochutnali na výborných koláčcích, mohli jsme si také koupit perníkové srdce, kávu nebo klobásu.

 „Panno Maria Sedmibolestná, pomáhej nám prosím v našich bolestech, abychom v Boží síle a lásce dokázali vše přijmout a obětovat za hříchy naše, i za hříchy celého světa.“


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS