Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť k Panně Marii Sněžné ve Velkých Kuněticích

Vydáno dne 04. 08. 2008

kunetice.jpg„Je potřeba spojení Boží milosti a naší práce“

V neděli 3.8.2008  se konala  poutní mše svatá k Panně Marii Sněžné ve farnosti Velké Kunětice. V 11:30 hodin se na hranici setkali polští i čeští věřící s generálním vikářem Mons. Mgr. Martinem Davidem a P. Františkem Barošem, farářem ze Supíkovic. Za zpěvu polských mariánských písní se společně průvodem vydali   do kostela.Otec František Baroš v kostele srdečně přivítal otce generálního vikáře, kněze z Polska, řeholníky benediktýny  a všechny přítomné poutníky.

Ve 12:00 hodin začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval Mons. Mgr. Martin David. V homilii otec generální vikář mluvil o svatbě v Káni Galilejské, při které Pán Ježíš proměnil vodu ve víno. Svatba, při které schází víno se stává obrazem nedostatku radosti a Maria vidí tento nedostatek a zná řešení. Maria věří ve svého syna a vede k víře nás i učedníky. Život se skládá ze dvou věcí: 1) nošení vody – znamená obyčejná naše práce, boj s hříchem, pokušením i každodenní modlitba. 2) Boží milost – Ježíš svou milostí proměňuje vodu ve víno. Je potřeba spojení Boží milosti a naší práce. Někdy cítíme, jakoby ta radost scházela, nádoba je prázdná…Předložme vše Bohu i Panně Marii a prosme. Pán Ježíš ví, kdy přijde, zná hodinu, kdy naplní nádobu Boží milostí. 

Před svátostným požehnáním otec František poděkoval otci generálnímu vikáři,  kněžím, poutníkům také hudebníkům, kteří svým uměním nás pozvedli na duši i svým farníkům, kteří se podíleli na přípravě poutě. Otec generální vikář poděkoval otci Františkovi Barošovi i jménem otce biskupa za pěknou pouť a popřál mu zdraví, sílu a požehnání.

Pak následoval výstav Nejsvětější Svátosti, slavnostní Te Deum, svátostné  požehnání a na závěr zazněla papežská  hymna.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS