Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Otec biskup přijel na diecézní setkání mládeže do Zlatých Hor

Vydáno dne 04. 08. 2009

biskup_pout.jpg

Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu... (Mk 3,13)

V úterý 4. srpna 2009 začalo pětidenní diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Příjezd mládežníků byl v odpoledních hodinách, kdy se registrovali a ubytovávali v místní základní škole. Zahrada školy sloužila jako stanové městečko. Většina přijela vlakem, ale byli i takoví, kteří přijeli na kole nebo došli pěšky.V 18:00 hodin bylo slavnostní zahájení v podobě úsměvné scénky, kterou bych nazval : Setkání po padesáti letech. Po ní byl všem přítomným představen místní pan farář P. Mgr. Pavel Kuchař, který byl vyzván, aby pronesl pár slov do mikrofonu. Následně byl pozván na pódium i otec biskup. Ten připomněl, že toto setkání není jen o setkávání bližních, ale o setkání s Ježíšem.

V 19:00 hodin začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval právě otec biskup a koncelebrovali kněží a jáhni z ostravsko-opavské diecéze. Tento den měl svátek kněz Jan Maria Vianey, díky jeho jubileu 150 let od pozemské smrti vyhlásil papež Benedikt XVI. tento rok za Rok kněží.

V kázání jsme se zamýšleli nad otázkou – co znamená kněz pro život církve? Jsou dvě věci a pro nás zásadní, které může jen kněz a to je svátost eucharistie a svátost smíření. Právě Jan Maria Vianey strávil většinu svého života ve zpovědnici. Vynikal kněžským srdcem. Říká se taková historka, že kdysi do jeho působiště přijel slavný kazatel. Při mši svaté, když zrovna kazatel kázal a lidé napjatě hltali každé jeho slovo, procházel tím kostelem zloděj a kradl jim peněženky. Za týden měl kázání Jan Maria Vianey a této mše svaté se opět zúčastnil známý zloděj. Jan Maria dokázal kázat tak hluboce, že zloděj místo, aby lidi okrádal, tak jim začal vracet ty peněženky, které před týdnem ukradl.

Čím dnešní svět vyniká? Kraválem, hlukem. V tom hluku zapomíná člověk vnímat sama sebe, svou osobnost. Např. člověk na technopárty, jak asi po ránu vypadá? Největším a nejrozsáhlejším virem dnešní doby je hřích. A jedním z nějvětších hříchů je pýcha. Člověk potřebuje ticho, pak začíná přemýšlet o pokoře. Najděme si každý den chvilku ticha pro sebe a přemýšlejme o sobě, dejme si dohromady svůj život. Miluji Tě, Ježíši, má sílo! Ať je tato věta motorem našeho života tak, jako byla pro kněze Jana Maria Vianeye.

Před závěrečnou modlitbou se otec biskup nahlas pomodlil modlitbu právě Jana Maria Vianeye. Následovalo závěrečné požehnání.

Po mši svaté byla desetiminutová přestávka a po ní program pokračoval představováním děkanátů.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS