Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť ke sv. Bartoloměji ve Vlčicích

Vydáno dne 23. 08. 2010

Vlcice.jpgZa krásného slunečného počasí se konala v sobotu 21.8.2010 v 15.00 hod. v kostele ve Vlčicích poutní mše svatá ke sv. Bartoloměji. Na začátku mše sv. přivítal  P. Mgr. Jozef Florek, duchovní správce farnosti Vlčice,  P. Mgr. Miroslava Kadlece, jesenického  děkana a  okolo 50 přítomných poutníků, kterým zároveň poděkoval za jejich účast na slavnostní pouti.V kázání otec děkan kladl důraz na důležitost modlitby růžence, který je jakousi formou zkrácené bible. Pomocí této modlitby se předává živý vztah k Bohu a tím získáváme pokoj ve svém srdci. Paradoxně věnovat čas modlitbě růžence znamená čas získat a ne ho ztratit. Každý „Zdrávas“ je o chvále nebo o prosbě. V každém desátku najdeme návaznost na náš pozemský život, ať už ho prožíváme my nebo někdo z blízkých v radosti nebo v utrpení. Otec děkan také upozornil na nedělní svátek Panny Marie Královny, která může udělat jakýkoliv zázrak, pokud je v souladu s Boží vůlí. Každý z nás, kdo se drží P. Marie, má sílu vytrvat v dobrém, ať už kněží setrvají v celibátu nebo manželé udrží manželskou věrnost. Otec děkan také poukázal  na sv. Bartoloměje, který vidí, co je důležité pro každého z nás. Proto i jemu svěřme, to čeho se bojíme, to co nám dělá starosti, naše problémy, vždyť i on může dát do pořádku naše nitro.

Na závěr P. Jozef potvrdil důležitost modlitby růžence, neboť z rodin, které se ho modlí, vyrůstají nová povolání k zasvěcenému a manželskému životu.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Josef L.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS