Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Výročí vysvěcení kostela v Žulové a žehnání varhan

Vydáno dne 29. 08. 2010

Zulova.jpg„Do domu Hospodinova s radostí půjdeme!“

V neděli 29. srpna 2010 se konala slavnost 200 let od vysvěcení kostela sv. Josefa v Žulové. Zároveň se žehnaly varhany, které byly nově zrekonstruované. O tuto rekonstrukci se z větší části finančně postaralo město, z menší části pak farníci při nedělních sbírkách. Vysvětit varhany a zároveň celebrovat mši svatou přijel náš biskup Mons. František Václav Lobkowicz, který jako první biskup vůbec navštívil farnost Žulová.Koncelebroval místní kněz P. Mgr. Ondrej Kaličiak, který v úvodu před zaplněným kostelem farníků a poutníků ze všech koutů děkanátu přivítal srdečně otce biskupa. Mše svatá začala zvukem lesních rohů, které zastoupily ještě nepožehnané varhany. Na ty se záhy dostalo. Otec biskup vyšel s ministranty na kůr, kde slavnostně požehnal tyto varhany svěcenou vodou a kadidlem. Následně sešel zpět dolů do presbytáře a varhany se poprvé rozezvučily při slavnostním Gloria.

Otec biskup v homilii připomněl četbu Písma svatého. Tím přijímáme pravdu o Bohu do srdce. Hlavní pravdou je, že Otec Bůh miluje tento svět. Ten, kdo projevuje lásku Ježíši Kristu, kdo jej následuje, kdo s ním v srdci rozmlouvá, kdo se třeba jen pokřižuje, toho si Pán Ježíš váží. Ježíšovu lásku k nám oplácejme láskou k Němu. Nic hmotného na tomto světě nevydrží bez opravy navždy. Je třeba, pokud nám na určité věci záleží, se o ni starat. To samé ale platí i o člověku o jeho chrámu v srdci. Je třeba se o něj starat, opravovat šrámy, které se v životě objeví, udržovat vše v čistotě a děkovat za každou svátost, která člověka posiluje. Tím člověk dosáhne pokoje v srdci.

Po svatém přijímání zaznělo slavnostní Tedeum. Po závěrečné modlitbě otec Ondrej poděkoval ještě jednou otci biskupovi a farnost mu předala kytici. Otec Ondrej dále poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti a všechny přítomné pozval na koncert, který se uskutečnil hned po mši svaté. Na závěr otec biskup všem udělil své požehnání.

Při odchodu z kostela dostal každý zúčastněný koláček.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS