Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* První svaté přijímání ve Skorošicích

Vydáno dne 21. 06. 2011

1_sv_prij_Sk.JPGPo několika letech jsme se opět dočkali a další naše ratolesti dorostly do věku, kdy je vhodné přijmout poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Celý školní rok je připravovala katechetka paní Lydie Uhlířová a asi poslední dva měsíce také farář z Bílé Vody, otec Jozef Florek. Naše prvokomunikantky  jsou Natálka Paschkeová, Markétka Schlógelová, Josefínka Obidová ze Skorošic a Nikolka Beková z Vlčic.V posledním týdnu otec Jozef zintenzivnil přípravu děvčat a v sobotu dopoledne byla děvčata u první svátosti smíření. V neděli ráno jsme se pak všichni farníci, příbuzní, kmotři a přátelé sešli v hojném počtu na slavnostní bohoslužbě ve slavnostně vyzdobeném kostele sv. Martina ve Skorošicích. Mši svatou společně celebrovali otec Ondrej Kaličiak a otec Jozef Florek.

Otec Jozef všechny přítomné přivítal a zvlášť naše malá děvčátka. Připomněl jim také, že jejich krásné bílé šaty jsou symbolem toho, jak čisté jsou teď jejich duše, připravené k přijetí Pána Krista v eucharistii. Holčičky se účastnily aktivně mše svaté i při bohoslužbě slova, neboť všechny čtyři četly. Markétka první čtení ze Starého Zákona, Josefínka druhé čtení a o přímluvy se podělily Natálka a Nikolka. Otec Ondrej četl evangelium sv. Jana a otec Jozef v homilii hovořil o tajemství Nejsvětější Trojice. Po slavnostní obnově křtu a vyznání víry se zapálenými svícemi nastala posvátná chvíle zpřítomnění oběti Našeho Pána a posléze svaté přijímání.

Na závěr pak zaznělo Te Deum a všichni ještě nějakou dobu setrvali před kostelem, kde bylo připraveno malé občerstvení.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Alena O.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS