Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Slavnost Cyrila a Metoděje na Boží hoře u Žulové

Vydáno dne 06. 07. 2011

cyril_metod.jpg„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.“

Již každoročně se v našem děkanátu scházíme 5. července na Boží hoře, abychom se zde zúčastnily slavnosti slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na žádost moravského knížete sv. Rostislava byli byzantským císařem Michalem III. a patriarchou cařihradským svatým Fotijem posláni  jako misionáři na Moravu. K tomuto úkolu se napřed dobře připravili.Sv. Konstantin sestavil písmena pro slovanský jazyk, přeložil do něho části Písma svatého, které se čtou při bohoslužbách východního obřadu a přeložili také všechny obřadní knihy: Svatou Liturgii, Večerní, Jitřní, Povečeří, Půlnočnici, Hodinky, Osmihlasník, Velikonoční, Postní a Sváteční bohoslužby, Trebník (pro udílení svatých Tajin čili svátostí) a jiné.

Papež Jan Pavel II. je v r. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou hlavními patrony Moravy. Tato tradiční pouť začala Křížovou cestou v 13:00 hodin, při které jsme se modlili za všechny kněze, bohoslovce, nová kněžská povolání a především za obnovu rodin.

V 14:00 hodin se rozezvučely ministrantské zvonky s varhany, které oznámily začátek slavnostní mše svaté, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec a kterou navštívilo zhruba 80 poutníků z blízkého i dalekého okolí. Tato mše svatá byla obětovaná za náš národ.

V kázání otce děkana také zaznělo: Pokud chceme mít dostatek nejen dobrých kněží, ale i dobrých manželů, dobrých manželek, dobrých rodičů … pak: Proste Pána žně! Toho je třeba se držet. A nezapomenout děkovat a chválit-je za co. Jen z málokterého deště jsou povodně. Jsme vděčni, že většina věcí v životě vychází, nebo se jen pitváme v občasné „povodni“? Otec děkan vyzval v kostele zasvěceném Panně Marii Sedmibolestné všechny poutníky k denní modlitbě Korunky k slzám Panny Marie, Korunky k Božímu milosrdenství a k modlitbě růžence, která je mocnou zbraní v tomto slzavém údolí proti útokům zla.

Po mši svaté byly všem přítomným rozdány buchty, koláčky a další cukroví, otec děkan si s každým poutníkem dal křížek na čelo a všichni se rozjeli a rozešli do svých domovů.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS