Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Otec Ivan se vrací na Slovensko

Vydáno dne 28. 10. 2012

Ivan1.JPGV neděli 28.10.2012 v 10:30 hod. se sešli farníci ze Skorošic, Vápenné, Žulové spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem v kostele sv. Martina. Přišli se do Skorošic rozloučit s P. Mgr. Ondrejem Ivanem Kaličiakem, který  k 1.11.2012 opouští náš děkanát Jeseník a vrací se na Slovensko. Hlavním celebrantem této poslední, nedělní mše svaté ve Skorošicích byl otec Ivan.


Otec Miroslav kázal. Předával a vysvětloval nám slovo Boží z evangelia o slepém žebrákovi, který neměl strach volat, křičet před davem lidí na Ježíše, aby se nad ním smiloval. Měl tak velikou víru, že byl ze své slepoty uzdraven. Dokážeme i my volat Ježíše? Říkat mu, co potřebujeme? Jsme vytrvalí ve svých prosbách, modlitbách nebo se mnohdy vzdáváme, nevoláme, jsme malověrní, naše víra je slabá? Volejme tak, aby Pán Ježíš náš hlas zaslechl, abychom mu naši vírou dokázali věrnost, vytrvalost, oddanost. Kněží klečí na kolenou denně u svatostánku a je jedno, na kterém místě se zrovna nachází. Modlí se za své farníky a farnosti. Také my všichni pamatujme na otce Ivana ve svých modlitbách a svěřujme ho pod ochranu Panny Marie. Každé loučení je dojemné-přejeme otci Ivanovi vše dobré na Slovensku, kam odchází, s vděčností za jeho službu v našem děkanátu.

Po mši svaté se všichni přítomní rozloučili s otcem Ivanem, který každému dal požehnání v podobě křížku na čelo. Hezkou atmosféru stvrdilo pohoštění na faře ve Skorošicích.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS