Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Přivítání nového kněze ve Skorošicích

Vydáno dne 16. 07. 2013

Minulou neděli  14. července jsme při mši svaté ve Skorošicích, mohli přivítat již dlouho očekávaného kněze pro farnosti Vápenná, Žulová a Skorošice. Po otci Ivanovi Ondřeji Kaličiaku, který  k 1. listopadu 2012 odešel do zaslouženého důchodu zpět na Slovensko a naše tři malé farnosti převzal na čas náš otec děkan, jsme s radostí přivítali nového kněze P. Jiřího Filipce. Farníci nejen ze zmiňovaných tří farností, ale i z okolí, si neváhali přivstat na osmou hodinu ranní a svou přítomností podpořit sváteční okamžik.


V evangeliu se četl známý úryvek o milosrdném Samaritánovi, který pomohl neznámému člověku a nepřemýšlel o tom, jaké národnosti nebo vyznání je. Nemáme se ohlížet po tom, komu pomáháme. V každém máme vždy vidět Boží obraz. Jako jeden z projevů milosrdenství řekl otec Jiří.

Také se zmínil, že stejně jako se při návštěvě kostela chováme před svatostánkem, tak bychom se stejně měli chovat i mimo zdi kostela, když jsme mezi svými nejbližšími, na pracovišti apod.

Přejeme novému knězi, aby zde mezi námi, našel nové přátele, nebál obrátit se svými prosbami o cokoliv, aby se mu zdejší kraj Rychlebských hor, stal přívětivým domovem.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:vingr, foto: H.Paschkeová
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS