Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť k Panně Marii Bolestné na Boží Hoře u Žulové

Vydáno dne 19. 09. 2013

V sychravou a deštivou sobotu 14. 9. 2013 se nás v jednu hodinu po poledni vydalo asi třináct poutníků na křížovou cestu na Boží Horu. Otec Jiří Filipec z důvodu své nemoci nemohl absolvovat tuto cestu, a proto jsme se modlili křížovou cestu sami. Střídali jsme se ve čtení zamyšlení k jednotlivým zastavením křížové cesty z knihy křížových cest.


V cíli pouti, v kostelíku nás už čekal otec Jiří a další poutníci, kteří dorazili auty, takže nás mohlo být kolem čtyřiceti. Na počátku mše svaté nás otec seznámil se situací kostelíku, který je obecní a odsvěcený, abychom si byli tohoto stavu vědomi. Také znovu posvěcení toho místa bylo jedním z úmyslů při této mši svaté. To, že se pouť k Bolestné Panně Marii konala vlastně o svátku Povýšení Svatého Kříže není nic divného, neboť tyto svátky byly už v minulosti spojovány. 

V homilii otec Jiří připomněl a rozebral všech sedm bolestí Panny Marie. Zaujala mě také myšlenka, že jsme všichni v mnoha věcech zastupitelní, ale v konkrétním konání dobra už ne. Co dobrého můžeme udělat a neuděláme, se už nestane. 

Po modlitbě na úmysl svatého otce a po požehnání jsme se rozešli zpět do svých domovů povzbuzeni ve víře, naději a lásce.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.Obidová, foto: P.Obid
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS