Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Cyrilometodějská mše svatá na Boží hoře u Žulové

Vydáno dne 08. 07. 2014

Kdo by ještě dnes neznal sv. Cyrila a Metoděje, kteří se tak zasloužili o vzdělání našeho národa. V roce 863 k nám přicházejí z Konstantinopole a vytváří první slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Díky nim se učíme číst, psát a hlavně rozumět slovům při bohoslužbě. Papež Jan Pavel II. je v roce 1980, společně se svatým Benediktem a později dalšími světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy, navíc jsou i hlavními patrony Moravy. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července.


A právě v sobotu 5. července 2014 mohli poutníci nejen z našeho děkanátu uctít památku těchto věrozvěstů na Boží hoře u Žulové, kde se každoročně slaví tato slavnost. 

Zadní lesní cestou lze na Boží horu přijet autem, přední je kratší a je lemována obrázky křížové cesty. Sešli se poutníci, aby si od 13:00 hodin cestou vzhůru při každém zastavení uvědomili, co pro nás Pán Ježíš udělal, co mám činit já, abych se mu podobal. Křížovou cestu vedl a slovem provázel kněz z Vápenné P. Mgr. Jiří Filipec. Mezi každým zastavením se všichni společně modlili Otče náš, Zdrávas a Sláva … Střídali se i v nesení kříže. 

Na hoře u kostela nás čekal krásný výhled na místní obce i krajinu, protože obec Žulová před nějakým tím rokem nechala vykácet stromy, které tomuto výhledu bránily.

Slavnostní mše svatá začala písní „Bože, cos ráčil před tisíci roky …“ úderem druhé hodiny. Otec Jiří všechny poutníky vřele přivítal. Mše svatá byla obětována za požehnání pro okolní obce, za všechny, kteří navštíví tento kraj, za zemřelé a za přítomné poutníky. 

V kázání hovořil otec Jiří o počátcích církve v našem národě, přes příchod Cyrila a Metoděje až po současnost podle dějin spásy. Vzpomněl právě věrozvěsty Cyrila a Metoděje, jejichž příchod měl pro naši zemi obrovský smysl. Seznámil nás s historií Velehradu, vzpomenul sv. Ludmilu, sv. Václava, Pražské Jezulátko … 

Na závěr otec Jiří poděkoval žulovským farníkům za přípravu této pouti a za dobré pohoštění.

Na Boží hoře jsou tradičně slouženy dvě poutní mše svaté za rok. První je Cyrilometodějská, druhá je k Bolestné Panně Marii. Ta proběhne 13.9.2014 a její časový průběh bude podobný. V 13:00 hodin křížová cesta, v 14:00 hodin mše svatá v kostele. Všichni jste srdečně zváni.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS