Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Cyrilometodějská pouť na Boží hoře u Žulové

Vydáno dne 05. 07. 2016

cyril.jpgV úterý 5. července 2016 jsme oslavili svátek svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, na Boží hoře u Žulové. V 13:00 hodin  se sešla skupina poutníků u prvního zastavení křížové cesty, která vede lesem vzhůru k Boží hoře. Pod vedením dobrovolníků z SummerJob jsme stoupali k cíli a mezi každým zastavením se modlili Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci ...


SummerJob je týden trvající dobrovolnická brigáda ve vesnicích a městečkách českého pohraničí.  Pomáhají domácnostem nezištnou prací, navazují vztahy s lidmi, dialogem a kulturním programem pro veřejnost přispívají k pozitivní změně atmosféry v daném místě.

SummerJob dává práci nový rozměr a je důkazem toho, že pracovat beze mzdy lze i v dnešním světě. Co je vede k takovému rozhodnutí? Touha po živé společnosti, která pramení z křesťanských hodnot. Letos tito mladí lidé navštívili Jesenicko, přesněji Vápennou, Černou Vodu, Skorošice a Žulovou.  

Mši svatou v 14:00 hodin celebroval pro zhruba 100 věřících P. Mgr. Jiří Filipec. V kázání mluvil o věrozvěstech, o jejich příchodu na Moravu a působení. Rozebral první čtení proroka Izaiáše  větu po větě. Homílii ukončil prosbou: "Kéž slavnost Cyrila a Metoděje je pro nás odhodláním a silou, abychom dokázali zvěstovat světu, že máme velkou naději víry v našeho Pána, naději života, která plyne nejen v radost věčnou, ale v radost už zde na zemi. Abychom se s tím dokázali podělit se všemi lidmi, které potkáváme."

Hudbou na kytaru a zpěvem doprovázeli brigádníci ze SummerJob. Zpívali písničky jako Pane, přijď s mocí svou, Přinášíme chléb, Vzývám Tvoje svaté jméno ...

Po mši svaté na poutníky čekalo malé pohoštění.

Všemohoucí Věčný Bože, Ty jsi Naším předkům poslal sv. Cyrila a Metoděje, aby je přivedli na pravou víru. Prosíme Tě, pomáhej nám, abychom si zachovali dědictví otců, statečně vyznávali svoji víru a podle ní i žili. O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: MG, foto:AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS