Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Cyrilometodějská pouť na Boží hoře

Vydáno dne 06. 07. 2017

cyril.jpgTradičně se na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje koná pouť na Boží hoře u Žulové. Ve středu 5. července 2017 se kolem 13:00 hodiny sešli poutníci pod Boží horou u křížové cesty, která lemuje kamenitou stezku vzhůru ke kostelu. Zde se pod vedením mladých dobrovolníků ze Summerjob, kteří v těchto dnech pomáhají lidem ve Vápenné a okolí, vyšlo k 1. zastavení křížové cesty.


Na cestu dostal každý poutník lísteček, na který si během křížové cesty mohl napsat jakoukoli prosbu. Křížová cesta "naší doby" nás po jednotlivých zastaveních přesvědčovala o ještě větším úsilí pomáhat bližním. Tak jsme došli až ke kostelu, kde již na nás čekal P. Mgr. Jiří Filipec, kněz z Vápenné. Lístečky s prosbami byly vloženy do košíku a ten byl dán do kostela. 

Kolem 14:00 hodiny se kostel na Boží hoře rozezněl díky kytaře, houslím a zpěvu poutníků. Začala slavnostní mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavním celebrantem byl právě otec Jiří, koncelebroval P. Mgr. Jan Barborka, kněz z Královéhradecké diecéze. Mše svatá byla sloužena za všechny prosby, které přítomní vložili do košíku. 

V kázání nám otec Jiří připomněl, že jít do celého světa a hlásat evangelium nebylo jen prací Cyrila a Metoděje nebo v dnešní době kněží, ale každý z nás má rozdávat Krista, jak slovem, tak i skutky. Máme pamatovat ve svých modlitbách na kněze a prosit za nová kněžská povolání. 

Na závěr otec Jiří poděkoval všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této pouti. Od zastupitelů města Žulová, kteří nám na dnešní pouť propůjčili kostel, za ty, kteří pomohli s úklidem a přípravou, i za ty, kteří přinesli kytky na oltář. 

Po mši svaté čekalo na poutníky pohoštění v podobě koláčků a dalších sladkostí. 

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS