Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Socha Panny Marie Fatimské na Mariahilf

Vydáno dne 30. 09. 2017

fatima_port.jpgVe dnech 12.-13.9.2017 se konala mezinárodní pouť do portugalské Fatimy. Při hlavní bohoslužbě převzal pražský kardinál Dominik Duka OP milostnou sochu Panny Marie, která nyní putuje po všech našich diecézích. Tato pocta byla České republice umožněna jakožto jediné zemi v rámci oslav 100. výročí zjevení ve Fatimě. A tato milostná socha Panny Marie doputovala i do našeho děkanátu.


V pátek 29. září byla dovezena z baziliky Panny Marie z Frýdku na poutní místo Panny Marie Pomocné – Mariahilf do Zlatých Hor. 

V 16:30 hodin bylo zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení ve Fatimě. Všichni přítomní poutníci se, pod vedením Mons. Mgr. Pavla Dokládala, modlili svatý růženec. Kdo chtěl, mohl uctít sochu Panny Marie a ostatky dětských pasáčků.

V 17:30 hodin byla sloužena slavnostní mše svatá, kterou celebroval otec Pavel Dokládal a koncelebrovali kněží z našeho děkanátu a děkanátů sousedních. Místo chvilky pro úkon kajícnosti jsme se pomodlili modlitbu anděla: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“ Amen

V kázání nám P. Mgr. Jiří Filipec řekl, že když někdo slaví jubileum, tak se posílají pozvánky. I Panna Maria nás dnes pozvala na toto poutní místo, abychom se zasvětili jejímu Srdci. Co mění dějiny? Modlitba, zvlášť modlitba růžence, kajícnost, smír, klanění a úcta Bohu. Zaznívá – modlete se za obrácení ubohých hříšníků, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo nemodlí. Modlitba za ty, na které nikdo nepamatuje, zachraňuje od věčného trápení. To je velmi důležité. Tak každá myšlenka, slovo i skutek, ať dobrý nebo bolestný, ať je obětován za obrácení hříšníků, kteří nepoznali Boží lásku.

Po mši svaté šlo procesí se sochou Panny Marie. A jelikož se stmívalo a někteří poutníci měli rozžaty svíce, bylo to velmi pěkné. V nesení sochy se střídali dva akolité z děkanátu. 

Po průvodu se všichni zaposlouchali do přednášky Mons. Dokládala na téma: „Fatima, naše naděje.“ 

Na závěr se všichni přítomní zasvětili Srdci Panny Marie a zaznělo slavnostní Te Deum.

Tím skončil hlavní program, a kdo chtěl, mohl další čas věnovat ztišení a osobní meditaci v poutním chrámu.

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ Amen


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS