Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Pouť farnosti Javorník do Čenstochové - PL

Vydáno dne 08. 10. 2017

centochova.jpgV den svátku Panny Marie Růžencové se farnost Javorník pod vedením místního kněze P. Mgr. Krzysztofa Ryźky, SDS, vypravila na pouť k Panně Marii na Jasnou horu do Čenstochové (Jasna Gora Czestochowa), která leží v jižním Polsku zhruba 185 km od Javorníku. Týden před touto poutí se pár přihlášených lidí sešlo v sobotu po mši svaté, aby se upřesnil program poutě.


Otec Krzysztof všechny požádal, aby si každý na lísteček připravil intenci. Všechny prosby se v den poutě daly dohromady a byla za ně sloužena v kapli Panny Marie Růžencové v Čenstochové mše svatá, kterou otec předem domluvil. Dále požádal mladší farníky, aby se už v autobuse snažili ujmout starších a každý měl na starosti seniora, kterého bude doprovázet, aby se někde nezatoulal.

V sobotu 7. října 2017 v 6:00 hodin nastoupilo přes 30 poutníků do zájezdového autobusu a vyjelo se. 

Větší část cesty jsme se společně modlili na různé úmysly, pro někoho mohla být novou modlitba breviáře a připojili se modlitbou růžence k zhruba milionu Poláků, kteří se tuto sobotu modlili podél hranic živý růženec za obrácení a mír ve světě. Každý desátek byl prokládán nějakým svědectvím. Nechyběl zpěv známých písní a takovou perličkou byla recitovaná píseň, kterou složil přímo otec Krzysztof k této pouti. Měla dvě části, jedna na cestu tam, druhá nazpátek. Cesta dobře ubíhala, a i když nám u Nysy prasknul pravý měch u autobusu a museli jsme se vracet zpět, abychom přesedli do druhého autobusu, nakonec jsme na poutní místo dorazili včas.

Už při příjezdu byli všichni ohromeni velikou účastí polských poutníků a málem jsme neměli ani kde zaparkovat autobus. A že parkoviště bylo obrovské. Cestou do baziliky jsme byli pomalu hnáni davem lidí a zde se uplatnilo právě to pravidlo, že každý mladší má mít na starosti jednoho staršího.

U kaple Panny Marie Růžencové jsme se naštěstí shromáždili zavčas, protože zamluvená mše svatá byla v plánu na 11:30 hodin. V kázání otec Krzysztof mluvil o lásce mateřského a otcovského srdce. Aby každé takové srdce bylo připraveno na takovou oběť, na jakou byla připravena Panna Maria – trpět pod křížem a snášet všechny těžkosti, které ve svém pozemském životě prožívala.

Po mši svaté jsme byli vyzváni k opuštění kaple, protože zde záhy byla sloužena další mše svatá a pak další … 

Nyní jsme mohli jít navštívit baziliku Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází obraz Panny Marie Čenstochovské, který, jak pravil otec Krzysztof, je duchovním srdcem Polska. Pro množství lidí se nebylo možné dostat ani k mříži, za kterou byl presbytář a oltář s obrazem Panny Marie. Po straně byla zábradlím lemovaná ulička, kterou mohli projít poutníci do presbytáře a zde s úctou po kolenou obejít oltář. Postranním východem jsme se dostali do dalších míst baziliky, kde se mohl každý zasvětit Srdci Pána Ježíše, adorovat u Výstavu Nejsvětější svátosti apod. 

Dalším programem pouti byla křížová cesta, jejíž 14 zastavení lemují celý klášter. Jelikož v určitých částech kláštera probíhá rekonstrukce, nedalo se jít cestou k tomu určenou, ale provizorní. Při této křížové cestě měl každý příležitost potichu rozjímat nad utrpením Pána Ježíše, nad svým životem a nad tím, co změnit, aby člověk dosáhl spásy duše.

Co se týká počtu lidí, bylo to zde podobné, jako při mších svatých. Jedna výprava za druhou chodila a modlila se křížovou cestu. Nebylo zastavení, které by bylo chvilku prázdné. Na konci této cesty se tyčila velká socha sv. Jana Pavla II., kde se, kromě pár jedinců, celá výprava hromadně vyfotila.

Pomalu se nám chýlil čas odjezdu, proto jsme jej vyplnili návštěvou obchodu se suvenýry.

Před odjezdem jsme se ještě společně pomodlili Korunku k Božímu Milosrdenství a písní otce Krzysztofa poděkovali Matce Boží za tu milost být tu zde s ní. Pár kilometrů od domova poděkovali farníci otci Krzysztofovi za pěknou pouť. Do Javorníku jsme dorazili zhruba v 18:30 hod.

Na závěr bych se chtěl rozloučit krátkým sloganem, opět z dílny otce Krzysztofa:

Ja Ja Javorník – silný, mocný v Trojici,
Ja, Ja Javorník – silný, mocný v Marii!


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS