Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Ekumenické setkání v Javorníku

Vydáno dne 24. 01. 2018

ekum.jpgV Římskokatolické farnosti Javorník se konalo v úterý dne 23.1.2018  setkání křesťanů, zástupců církve Českobratrské evangelické a Římskokatolické. Od sedmnácté hodiny se postupně začali scházet jak hosté, tak domácí farníci. V 17.30 hod. P. Krzysztof Ryźko, SDS, zástupce ŘKC, zahájil toto setkání přivítáním kněze Vlastimila Stejskala, zástupce ČCE, a všech přítomných.


Společným znamením kříže a poté krátkým seznámením s programem, poněkud netradičním, bylo zahájeno toto setkání. Aby došlo k uvolnění atmosféry a částečnému sblížení, navrhl otec Krzysztof, abychom se vzájemně stručně představili a případně řekli, jaké máme koníčky.

Po vstupní modlitbě a vyslovených prosbách dostal slovo pan farář Stejskal. Byl pověřen tím, aby nás seznámil s kořeny vzniku evangelické církve. Vzájemně se setkáváme na ekumenických bohoslužbách řadu let, modlíme se za jednotu křesťanů, ale mnozí netušíme, proč, za jakých okolností došlo k rozdělení původně jednotné katolické církve. Pan farář nám objasnil rozkol v názorech a provedl nás dějinami vznikajících i zanikajících směrů, jednotlivých seskupení, tedy od patnáctého století až do roku 1918. Po vzniku samostatného Československa tak došlo k definitivnímu vytvoření jednoty evangelíků a na sjezdu svých delegátů v Praze zároveň přijali název Českobratrská církev evangelická.

Zůstává však ještě řada nezodpovězených otázek, takže máme před sebou bohatý program na řadu let a na další vzájemná setkávání.

Po přímluvách, společné modlitbě k nebeskému Otci a písni: „ Jeden Pán, jeden křest, jedna víra pojí nás…“ , pronesli oba kněží závěrečnou modlitbu a následovala volná debata mezi jednotlivými účastníky.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS