Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Poutní mše svatá k Nejsvětější Trojici v Javorníku

Vydáno dne 29. 05. 2018

javornik1.jpgNechť je náš kostel takovou předsíní nebe.

V neděli 27. května 2018 se několik farníků z Javorníka, společně s P. Mgr. Krzysztofem Ryźkou, SDS, sešlo už v 7:00 hodin u farního kostela, aby společně připravili mši svatou a pohoštění na pouť, jejíž začátek byl naplánován na 9:00 hodin. V kostele se ještě dodělávaly mírné úpravy, ozdobil se hlavní vchod do kostela břízkami a nosily se stoly a lavice na prostranství vedle fary. Na faře se chystalo občerstvení a všichni si navzájem pomáhali.


Mši svatou celebroval otec Krzysztof. Přítomen byl i P. Piotr Niewiadomski, SDS, který byl po celou dobu ve zpovědnici. Sešli se kromě místních farníků i poutníci z Uhelné a nemohu opomenout návštěvu čtyř řádových sester z Kongregace Školských sester de Notre Dame z Prahy, které v Javorníku působily od 60. let minulého století. 

V kázání na úvod padla jedna taková „dětská“ otázka: „Kde Bůh bydlí?“ Asi každý z nás by odpověděl, že na nebi. Když se ale zamyslíme, kde se právě nacházíme, jak se říká tomuto místu – kostel, dům Boží, tak samozřejmě z toho plyne, že Bůh bydlí i zde a je zde přítomen společně s námi. Bůh je naším tatínkem, ke kterému přicházíme, abychom mu pověděli o svém trápení, o svých radostech, o životě, který žiji. Ale i obráceně, poslouchejme, co nám říká, abychom se o Něm dozvěděli víc, o Jeho Synu, o Duchu svatém. A co se dozvíme, povězme dál. S bohem rádi mluvíme, ale dokážeme o Něm hovořit s bližními? Rádi se vracejme do našeho Božího chrámu, je to náš duchovní domov, kde nás Otec s radostí vždy přivítá. Nechť je náš kostel takovou předsíní nebe.

Místo „Kreda“ přítomní obnovili své křestní vyznání a následně se naše farnost zasvětila Panně Marii, jak plenární zasedání ČBK doporučilo. 

Svaté přijímání bylo podáváno pod obojí způsobou a po závěrečném požehnání byla naše pouť v kostele završena májovou pobožností a svátostným požehnáním.

Všichni přítomní poutníci byli pozváni na občerstvení. Podávaly se koláčky, cukroví, káva, čaj, voda, ale i víno z jižní Moravy. Pro všechny bylo připraveno překvapení v podobě živé kapely Country band Karla Pechance, což je amatérské hudební sdružení milovníků hudby country, pop country a folku.

V 12:00 hodin jsme se pod vedením otce Krzysztofa pomodlili za zvuku kostelního zvonu modlitbu „Anděl Páně.“ Po ní se už všichni pomalu loučili a odcházeli do svých domovů.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této pouti a zvláště našim kněžím za duchovní slovo a příjemné společenství. Dále děkuji řádovým sestrám, které nezapomněly na naše město, a svou návštěvou se setkaly s farníky, které z dřívější doby znaly osobně.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS