Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Velká Kraš

* Pozvánka na adoraci

Vydáno dne 13. 06. 2018

monstrance.jpgKatolický spolek Jeseník ve spolupráci s farností Zlaté Hory zve na noční tichou adoraci (plakátek) v kostele Jména Panny na Rejvízu v sobotu 23. června 2018 - svatojánská noc 20:00 – 8:00
 
- od 16:00 se lze zúčastnit poutní mše svaté v Horním Údolí (v kostele sv. Jana Křtitele)
- od 17:30 bude probíhat úklid kostela na Rejvízu a opékání u fary
Svou účast prosím potvrďte na katolickyspolek@farnost-jesenik.cz


„Modlitba nakonec spočívá v tom, že mlčíme, abychom naslouchali Bohu, který k nám mluví, a abychom slyšeli Ducha svatého, který promlouvá v nás. Skutečná modlitba nechává Bohu volnost, aby k nám přicházel podle své vůle. Musíme umět čekat v tichu. Je třeba setrvávat v tichosti, v odevzdanosti a v důvěře. Modlit znamená umět dlouho mlčet. Tak často jsme hluší, dáváme se rozptylovat vlastními slovy...

Myslím, že modlitba do jisté míry vyžaduje absenci slov, neboť jediným jazykem, jemuž Bůh opravdu rozumí, je láskyplné mlčení. Kontemplace světců se živí výhradně odevzdaným nazíráním Boha tváří v tvář.

Už dlouho také uvažuji o tom, že modlitba může nabýt formy jen v noci. V temnotě nás neosvětluje nic jiného než Bůh. Je důležité naučit se modlit uprostřed noci, kdy celé stvoření vyhledává spánek, jako Jákob a po příkladu mnichů.“

z myšlenek kardinála Roberta Saraha v knize Bůh nebo nic

 
Doprava:
Vlastní, v případě potřeby využijeme neobsazená místa v autech lidí jedoucích vlastním autem. Linkový autobus: sobota 16:30 (Jeseník) – 16:52 (Rejvíz)
 
Adorace:
Lze adorovat celou noc, ale třeba i jen jednu hodinu.
Na místě uděláme rozpis, aby po celou dobu byl někdo v kostele.
 
Ubytování:
Na faře je k dispozici 8 postelí a velký prostor na koberci.
Zájemci o přespání vemte si spacák, případně karimatku.
Dá se také stanovat na louce před farou.
 
Úklid kostela:
Vytřeme podlahu, umyjeme lavice, ometeme pavučiny.
Kdo může, ať přinese kbelíky a hadry.
Vítány jsou též květiny k nazdobení oltáře.
 
Jídlo:
Vlastní případně cizí, pokud se s vámi někdo rozdělí.
V sobotu večer uděláme oheň, na kterém si něco opečeme.

Katolický spolek Jeseník

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Vít Slezák
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS