* Výzva k modlitbě a úsilí o jednotu v době prezidentských voleb

Vydáno dne 22. 01. 2023

Drazí bratři a sestry,
 
zdravím vás uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před prezidentskou volbou. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní. | Zdroj: www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Betlémské světlo ve Vidnavě a půlnoční mše svaté 24.12.2022

Vydáno dne 01. 01. 2023

betlem2.jpgPlamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti po celém světě. Každý rok na Štědrý den již tradičně občané Vidnavy přicházejí do kostela sv. Kateřiny s lucernami pro betlémské světlo do našeho Betléma, i letos v počtu 200 lidí. Od 11:00 do 12:00 hodin zněly koledy za doprovodu varhan, flétny i trianglu, a to vše, nejen pro radost přítomných, ale pro Narozeného Krista, který přišel na tento svět a vnáší ke každému z nás lásku, pokoj a naději. Jeho světlo se šířilo celou Vidnavou do našich domovů. 


| Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Vánoční přání

Vydáno dne 24. 12. 2022| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Vánoční zpívání dětí v Bernarticích

Vydáno dne 23. 12. 2022

jehlici.jpgV úterý 20. prosince v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích nás uvítaly hlásky dětí z místní školy za varhanního doprovodu paní Marie Michálkové na tradičním Vánočním zpívání. Již od roku 2009 si mohou místní lidé zpříjemnit čekání na Vánoce setkáním a zpěvem v kostele. Dvouletou pauzu však způsobila opatření v době koronaviru. Letos na koncert zavítalo přibližně 90 návštěvníků.
V úvodu jsme mohli slyšet antifonu, která se v českých zemích zpívá na začátku mše v adventním období již od 19. století, "Ejhle, Hospodin přijde". V první části nás rozveselily děti z Mateřské školy pásmem vánočních básniček. Slyšeli jsme také celou řadu tradičních koled i moderních vánočních písní v podání žáků ze Základní školy. Hlavním mottem tohoto setkání bylo právě společné zpívání. Za tímto účelem obdrželi příchozí i malý zpěvníček. Rozloučili jsme se sborovým zpěvem všech přítomných za slavnostního doprovodu varhan písní "Nesem vám noviny". | Zdroj: Vlasta Michalíková | Informační e-mailVytisknout článek

* VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH OTCE MIROSLAVA 22.12.2022 -8.1.2023

Vydáno dne 14. 12. 2022

ČTVRTEK 22.12.2022 
KOBYLÁ:     9:15 domov důchodců – budova č. 58- Zámek 
                 10:15 domov důchodců – budova č. 153
VIDNAVA:   16:00 kytarová mše svatá a adorace

PÁTEK 23.12.2022
KOBYLÁ:         15:00 mše svatá v kostele sv. Jáchyma
BERNARTICE:  16:00 mše svatá v kostele sv. Petra Pavla

SOBOTA 24.12.2022 - Štědrý den
VIDNAVA: 11:00-12:00 Betlémské světlo a koledy v kostele sv. Kateřiny
               16:00 půlnoční mše svatá v kostele sv. Kateřiny
KOBYLÁ:  20:00 půlnoční mše svatá v kostele sv. Jáchyma| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ VE FARNOSTECH OTCE MIROSLAVA

Vydáno dne 14. 12. 2022

Římskokatolická farnost Vidnava
SOBOTA 17.12.2022
Vánoční zpověď: Před mší svatou v 9:40 v kapli svaté Hedviky na charitě
Vánoční zpověď: Před mší svatou ve 14:30 v kostele svaté Kateřiny

Římskokatolická farnost Kobylá 
NEDĚLE 18.12.2022
Vánoční zpověď: Před mší svatou v 8:15 v kostele svatého Jáchyma

ČTVRTEK 22.12.2022
Vánoční zpověď: Před mší svatou, která začíná v 9:15 v domově důchodců na zámečku budova č. 58 a před mší svatou, která začíná v 10:15 v domově důchodců budova č.153

Římskokatolická farnost Bernartice 
NEDĚLE 18.12.2022
Vánoční zpověď: Po mši svaté, která začíná v 10:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Červená středa ve Vidnavě

Vydáno dne 23. 11. 2022

cervena_streda.jpg23. listopadu 2022 jsme se opět připojili k iniciativě Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Při nedělní mši svaté nás otec Miroslav ve farnostech vyzval k modlitbě bolestného růžence tuto středu na úmysly, které rozdal všem farníkům.
 
Modlitební setkání začalo ve středu 23. listopadu 2022 v 17:30 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Na oltáři byl obraz Božího milosrdenství, socha Panny Marie a socha svaté Jany z Arku. Kolem hořely červené svíce. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Kostel byl zahalen do tmy. Na začátku zazněla kytarová píseň a pak jsme si připomenuli, že každá slza, která je prolitá lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Co nového ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 08. 11. 2022

kostel_vidnava.jpgNová fasáda fary ve Vidnavě
Koncem srpna se dokončila nová fasáda fary v přední části budovy. Barva písková se nám všem líbí, jak jinak, když opravy provedla místní firma Michal Písek. V příštím roce, dá-li Pán, se bude v rekonstrukci pokračovat.

Těžba kaolínu ve Vidnavě
Na faře otec Miroslav jednal s panem Ing. Zdeňkem Miketou z majetkového oddělení z biskupství. Otec Miroslav postupně jednal se zástupci firmy, farnosti a s dalšími zainteresovanými stranami. I když to v dnešní době málo pozorujeme, u všech vládne spokojenost a dobrá nálada.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2530 článků