* Červená středa ve Vidnavě

Vydáno dne 23. 11. 2022

cervena_streda.jpg23. listopadu 2022 jsme se opět připojili k iniciativě Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Při nedělní mši svaté nás otec Miroslav ve farnostech vyzval k modlitbě bolestného růžence tuto středu na úmysly, které rozdal všem farníkům.
 
Modlitební setkání začalo ve středu 23. listopadu 2022 v 17:30 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Na oltáři byl obraz Božího milosrdenství, socha Panny Marie a socha svaté Jany z Arku. Kolem hořely červené svíce. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Kostel byl zahalen do tmy. Na začátku zazněla kytarová píseň a pak jsme si připomenuli, že každá slza, která je prolitá lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Co nového ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 08. 11. 2022

kostel_vidnava.jpgNová fasáda fary ve Vidnavě
Koncem srpna se dokončila nová fasáda fary v přední části budovy. Barva písková se nám všem líbí, jak jinak, když opravy provedla místní firma Michal Písek. V příštím roce, dá-li Pán, se bude v rekonstrukci pokračovat.

Těžba kaolínu ve Vidnavě
Na faře otec Miroslav jednal s panem Ing. Zdeňkem Miketou z majetkového oddělení z biskupství. Otec Miroslav postupně jednal se zástupci firmy, farnosti a s dalšími zainteresovanými stranami. I když to v dnešní době málo pozorujeme, u všech vládne spokojenost a dobrá nálada.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky

Vydáno dne 27. 10. 2022

dusicky_jav.jpgPlnomocné odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu, lze letos, stejně jako v předchozích letech (a až do roku 2026), získat také v týdnu před dušičkami, tedy od 25. do 31. října.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičkové pobožnosti na hřbitovech ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 22. 10. 2022

Římskokatolická farnost Vidnava
SOBOTA 29.10.2022
Po mši svaté, která začíná v 15:00 v kostele sv. Kateřiny
ÚTERÝ 1.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 16:00 v kostele sv. Kateřiny

Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou
NEDĚLE 30.10.2022
13:30 dušičková pobožnost na hřbitově
STŘEDA 2.11.2022
15:30 dušičková pobožnost na hřbitově

Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
NEDĚLE 30.10.2022
Po mši svaté, která začíná v 10:00 v kostele sv. Petra a Pavla
STŘEDA 2.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičková zpověď ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 22. 10. 2022

Římskokatolická farnost Vidnava
SOBOTA 29.10.2022
Na charitě v kapli sv. Hedviky před mší svatou, která začíná v 10:00
Před mší svatou, která začíná v 15:00 v kostele sv. Kateřiny
ÚTERÝ 1.11.2022
Před mší svatou, která začíná v 16:00 v kostele sv. Kateřiny

Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou
NEDĚLE 30.10.2022
Před mší svatou, která začíná v 8:45 v kostele sv. Jáchyma
STŘEDA 2.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 16:00 v kostele sv. Jáchyma

Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
NEDĚLE 30.10.2022
Po mši svaté, která začíná v 10:00 v kostele sv. Petra a Pavla
STŘEDA 2.11.2022
Po mši svaté, která začíná v 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla a po dušičkové pobožnosti na hřbitově následuje dušičková zpověď| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť u svatého Františka

Vydáno dne 02. 10. 2022

frantisek_kostel.jpgLetošní pouť u sv. Františka se konala v sobotu 1.10.2022 v 16:30 hodin. Otec Miroslav pozval Dr. Libora Botka, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice, děkana děkanátu Ostravy, který celebroval poutní mši svatou v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Přítomní byli farníci z Vidnavy, Kobylé, Bernartic i věřící z farnosti Hať. Hudbou a zpěvem provázela schola z Vidnavy, mše svatá byla obětovaná za všechny přítomné poutníky.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá s nedělní platností pro farnosti otce Miroslava

Vydáno dne 25. 09. 2022

frantisek1.jpgFarníci z Vidnavy, Velké Kraše, Kobylé, Bernartic se sejdou v sobotu 1.10. 2022 v 16:30 hodin na poutní mši svaté v kostele svatého Františka ve Vidnavě. Otec Miroslav zve všechny příznivce a ctitele sv. Františka. Hlavní celebrant bude Dr. Libor Botek, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice. Po mši svaté následuje posezení a pohoštění na faře. 
 
Citát sv. Františka: „Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci.“| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* I marnotratní se Bohu koří - pouť u Panny Marie ve Velké Kraši

Vydáno dne 11. 09. 2022

1163516150_hukovice.jpgTradiční pouť k oslavě narozenin Panny Marie se konala v sobotu 10. září 2022 ve dvě hodiny odpoledne ve Velké Kraši. Na varhánky nás provázela Maruška Kurková z Kobylé, místní věřící i poutníci z Vidnavy a Kobylé zpívali od srdce Panně Marii „Chválu vzdejme, o křesťané…“ Díky otci Miroslavovi jsme vnímali příběh marnotratného syna z pohledu milujícího Otce. Poukázal na jednání Boží. Otec, který odpouští a přijímá syna, který zhřešil. „Kéž bychom se i my mnozí rozpomenuli a vrátili k Bohu, který je Otcem nás všech.“ Pan farář nás vyzval k modlitbě za své blízké, za prosbu, aby se Bůh smiloval a dal rozpomenout těm, kteří žijí v hříchu, aby si porovnali život a uvědomili si, co je poctivé.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2524 článků