* Pouť u svatého Františka

Vydáno dne 02. 10. 2022

frantisek_kostel.jpgLetošní pouť u sv. Františka se konala v sobotu 1.10.2022 v 16:30 hodin. Otec Miroslav pozval Dr. Libora Botka, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice, děkana děkanátu Ostravy, který celebroval poutní mši svatou v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Přítomní byli farníci z Vidnavy, Kobylé, Bernartic i věřící z farnosti Hať. Hudbou a zpěvem provázela schola z Vidnavy, mše svatá byla obětovaná za všechny přítomné poutníky.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poutní mše svatá s nedělní platností pro farnosti otce Miroslava

Vydáno dne 25. 09. 2022

frantisek1.jpgFarníci z Vidnavy, Velké Kraše, Kobylé, Bernartic se sejdou v sobotu 1.10. 2022 v 16:30 hodin na poutní mši svaté v kostele svatého Františka ve Vidnavě. Otec Miroslav zve všechny příznivce a ctitele sv. Františka. Hlavní celebrant bude Dr. Libor Botek, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice. Po mši svaté následuje posezení a pohoštění na faře. 
 
Citát sv. Františka: „Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci.“| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* I marnotratní se Bohu koří - pouť u Panny Marie ve Velké Kraši

Vydáno dne 11. 09. 2022

1163516150_hukovice.jpgTradiční pouť k oslavě narozenin Panny Marie se konala v sobotu 10. září 2022 ve dvě hodiny odpoledne ve Velké Kraši. Na varhánky nás provázela Maruška Kurková z Kobylé, místní věřící i poutníci z Vidnavy a Kobylé zpívali od srdce Panně Marii „Chválu vzdejme, o křesťané…“ Díky otci Miroslavovi jsme vnímali příběh marnotratného syna z pohledu milujícího Otce. Poukázal na jednání Boží. Otec, který odpouští a přijímá syna, který zhřešil. „Kéž bychom se i my mnozí rozpomenuli a vrátili k Bohu, který je Otcem nás všech.“ Pan farář nás vyzval k modlitbě za své blízké, za prosbu, aby se Bůh smiloval a dal rozpomenout těm, kteří žijí v hříchu, aby si porovnali život a uvědomili si, co je poctivé.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* I narozeniny Panny Marie nám připomínají, že život je vzájemným obdarováváním

Vydáno dne 08. 09. 2022

fatima.JPGNarozeninová oslava Panny Marie nás potěšila. Někdy jen tak být, a nic nechtít. Dívat se na Marii a vnímat nejen její vznešenost, ale i blízkost pro každého z nás. Ta vděčnost byla znát. Otec Miroslav Královně daroval mši svatou k její cti a my ji za doprovodu kytary vyzpívali chvalozpěv s úsměvem od srdce. Mše svatá nás povzbudila, vzpomínali jsme na narozeniny a dárky, které si navzájem dáváme. Ať jsme vděční za každou maličkost, kterou dostáváme a za blízké, kteří na nás vzpomenou. Modlitba litanií k Narození Panny Marie se nesla z úst otce Miroslava v závěru mše svaté, pak tichá modlitba a Magnificat zakončil čtvrteční slavnostní mši svatou v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Rozdílná historie, společné klanění a chvály

Vydáno dne 26. 08. 2022

pastyr.jpgMládež z Bystré z církve bratrské, která opakovaně a ráda jezdí na týdenní prázdniny do Vidnavy na naši faru, opět potěšila. Ve čtvrtek 25.8. v kostele sv. Kateřiny zazpívala křesťanské písně za doprovodu kytar pro veřejnost a radost předala nám všem. Texty písní byly rozdány a my se směli zpěvem připojit a vzdávat chválu Nejvyššímu. Dvě církve katolická a bratrská se propojily a od srdce zněly hodinové zpěvy. Nechybělo upřímné poděkování mladým potleskem a úsměvem. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Ekumenické modlitební setkání pro farnosti Vidnava, Kobylá, Bernartice, Velká Kraš

Vydáno dne 21. 08. 2022

mladez1.jpgVe čtvrtek 25.8. 2022 v 16:00 hodin v kostele svaté Kateřiny ve Vidnavě proběhne setkání věřících z církve bratrské a církve katolické. Společná modlitba se ponese v duchu zpěvů a čtení Božího slova. Jsou zváni i lidé nechodící do kostela, kteří si minimálně vyposlechnou hezký koncert.


| Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Vydáno dne 15. 08. 2022

varhany.jpgDéšť padal od samého nedělního rána 14.8.2022 na celém Jesenicku. Dívali jsme se s prosbou do nebe a přáli si vidět slunce, vždyť slavíme pouť k Panně Marii Nanebevzaté a vše ve farnosti Jeseníku bylo vzorně připravené jak v kostele, tak i na farní zahradě. Déšť Božího milosrdenství nás očišťoval a my směli při mši svaté pohlédnout na Pannu přečistou Marii, která se za nás v nebi přimlouvá. Jí patřila úvodní píseň Madona, při které zazněla povznášející hudba, tóny houslí a zpěv Martina Grobára a jeho ženy. Měli jsme se k písni připojit a zpívat, ale v tu chvíli jsme jen naslouchali a děkovali Bohu za rozličné dary, které lidem rozdává. Pomocný biskup, administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík byl hlavním celebrantem, s úsměvem a květinami ho mezi námi přivítal otec děkan Mgr. Stanislav Kotlář. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* 2. srpna lze získat odpustky spojené se svatým Františkem

Vydáno dne 02. 08. 2022

frantisek1.jpgProstřednictvím svátku Panny Marie Andělské z Porziuncoly a s ním spojených odpustků se můžeme zamyslet nad významem Marie a františkánské tradice v církvi. Svátek 2. srpna můžeme najít ve františkánské tradici a připomíná posvěcení farního kostela, zvaného Porziuncola neboli "malý díl", který je jedním z těch, které v Itálii přestavěl svatý František z Assisi v poslušnosti Kristovu příkazu "obnov můj dům". "Porziuncola je srdcem františkánské cesty," řekl agentuře CNA otec David Convertino, výkonný ředitel Františkánské misijní unie. "Pro Františka to bylo jeho nejmilejší místo. Žil v jeho blízkosti s prvními následovníky... a Porziuncola se mu líbila, protože byla součástí jeho úcty k Panně Marii." Odpustek je odpuštění časného trestu za již odpuštěné hříchy a může být plnomocný nebo částečný. Plnomocný odpustek vyžaduje, aby byl člověk ve stavu milosti a měl úplný odstup od hříchu. Osoba se také musí svátostně vyzpovídat ze svých hříchů a přijmout svaté přijímání, a to až přibližně 20 dní před nebo po odpustkovém úkonu.| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2519 článků