* Pramen Božího milosrdenství

Vydáno dne 11. 04. 2024

bozi_milosrdenstvi.jpgV sobotu 6.4. ve Vidnavě i na charitě, v neděli 7.4. v Kobylé a Bernarticích jsme slavili velikonoční mše svaté a připomenuli si svátek Božího milosrdenství. Obraz milosrdného Ježíše, namalovaného podle svaté Faustyny, se rozšířil po celém světě a zdobí naše farní kostely. I před oltářem v kostele sv. Kateřiny byl vystavený v tento svátek a vítal každého věřícího, který přišel na mši svatou. Každý z nás se modlíme korunku k Božímu milosrdenství, která nese zaslíbení. Pramen Božího milosrdenství je otevřený pro každého hříšníka, třetí hodina odbitá v každém dni vybízí k modlitbě korunky, která zabere tak málo času a přeci zapomínáme, nestiháme, minuty věnujeme jiným, mnohdy nepodstatným věcem.
Čas běží, život utíká a nikdo netuší, kdy bude stát před Božím soudem. Jak nám často říká otec Miroslav, že nejdůležitější je vybojovat si nebe a pak věčně žít v Božím království. A to stojí za pozemské lopocení a námahu získat život v Boží radosti a lásce. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Bílá sobota ve Vidnavě

Vydáno dne 31. 03. 2024

velik_vidnava.jpgNesla se tichou vzpomínkou a rozjímáním u Božího hrobu na Krista, který nesl kříž na horu Golgotu a všem nám ukázal cestu života i pravdy. Každý z nás s pokorou u jeho hrobu předával svá trápení, ale děkoval i za radosti, které nás provázejí. Posilněni jeho láskou a nadějí jsme se setkali se svícemi v zadní části kostela sv. Kateřiny. Otec Miroslav požehnal plamen, symbol Krista, který je světlem světa, v němž zazářila Boží sláva. Zapálil paškál a my své svíce. Vnesli jsme světlo do zatemnělého kostela k oltáři. Zazněla biblická čtení ze Starého zákona a epištola. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Také letos můžete absolvovat Extrémní křížovou cestu vedoucí ostravsko-opavskou diecézí

Vydáno dne 20. 03. 2024

krizvpoli.jpgDiecéze - Několika tzv. Extrémních křížových cest, jež protnou hranice ostravsko-opavské diecéze, se mohou zúčastnit zájemci o netradiční rozjímání posledních Ježíšových chvil v Jeho pozemském životě. Všechny se shodou okolností uskuteční od pátku 22. března. Mezi pobožnostmi křížové cesty se vyjímá jedna její varianta, a sice tzv. Extrémní křížová cesta (dále jen EKC). Jde o dobrovolnou praktiku, jež spočívá v ujití vybrané, často dosti obtížné trasy během noci, rozjímání o Ježíšově utrpení a překonávání sebe sama. Putuje se po jednom či ve skupinkách (tvořených maximálně deseti lidmi), pokud možno mimo hlavní komunikace, přičemž od 1. zastavení je závazné mlčení, vyjma nahlas čteného rozjímání a modlitby na jednotlivých zastaveních. Trasa má být nejméně 40 km  dlouhá, jsou však výjimky. Její absolvování by mělo trvat nejméně 8 hodin a převýšení by mělo být alespoň 500 m.


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* VELIKONOCE 2024 OD 18.3.-7.4.2024 VIDNAVA, KOBYLÁ, BERNARTICE, CHARITA VIDNAVA, DOMOV DŮCHODCŮ č. 58 a DOMOV DŮCHODCŮ č. 153 V KOBYLÉ

Vydáno dne 18. 03. 2024

ČTVRTEK 21. březen 2024
16:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě (zpověď)

PÁTEK 22. březen 2024
16:00 mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Kobylé (zpověď)
17:00 mše svatá v kostele v Bernarticích (zpověď)                                          
      
SOBOTA 23. březen 2024 
10:00 mše svatá na charitě ve Vidnavě (zpověď a pomazání nemocných)
14:30 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě
(Květná neděle, velikonoční zpověď před mší svatou, přineste si kočičky)

KVĚTNÁ NEDĚLE 24. březen 2024
8:45 mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Kobylé (velikonoční zpověď  před mší svatou – přineste si kočičky)
10:00 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích (velikonoční zpověď po mši svaté – přineste si kočičky)                                             | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* SVÁTOST SMÍŘENÍ - VELIKONOCE 2024

Vydáno dne 18. 03. 2024

Vidnava
Čtvrtek 21. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná v 16:00 hodin 
Sobota 23. březen 2024: před mší svatou na charitě v 10:00 hodin
Sobota 23. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná ve 14:30 hodin

Kobylá nad Vidnavkou
Pátek 22. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná v 16:00 hodin
Neděle 24. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná v 8:45 hodin
Středa 27. březen 2024: v 9:30 hodin v domově důchodců u silnice a v 10:30 hodin v domově důchodců na zámku

Bernartice u Javorníka
Pátek 22. březen 2024: po mši svaté v kostele, která začíná v 17:00 hodin
Neděle 24. březen 2024: po mši svaté v kostele, která začíná v 10:00 hodin| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH - VELIKONOCE 2024

Vydáno dne 18. 03. 2024

V kostele ve Vidnavě: sobota 6. duben 2024 ve 14:30 hodin
V kostele v Kobylé: neděle 7. duben 2024 v 8:45 hodin
V kostele v Bernarticích: neděle 7. duben 2024 v 10:00 hodin 
V domově důchodců v Kobylé (u silnice): středa 27. březen 2024 v 9:30 hodin
V domově důchodců v Kobylé (zámek): středa 27. březen 2024 v 10:30 hodin 
Na charitě ve Vidnavě v kapli sv. Hedviky: sobota 23. březen 2024 v 10:00 hodin | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* 24 hodin pro Pána ve Vidnavě

Vydáno dne 10. 03. 2024

3hod.jpgJiž od roku 2015 se naše farnost pravidelně připojuje k postní aktivitě 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. Letos probíhala od 8. do 9.3. a motto znělo: „Kráčet v novém životě“.
Tichá adorace před Nejsvětější svátosti začala v sobotu 9.3.2024 od 13:30 hodin v kostele sv. Kateřiny, potěšilo nás, že se zúčastnili skoro všichni farníci. Rozjímali jsme, modlili se a byli ve spojení s živým Kristem v tichosti svých srdcí. Pak zazněly litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a všichni jsme přijali svátostné požehnání. Ve 14:30 hodin následovala postní mše svatá a společná křížová cesta pod vedením otce Miroslava. Farníci se pak setkali na faře u čaje a kávy.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Farnost Vidnava se zapojí do postní aktivity 24 hodin pro Pána

Vydáno dne 05. 03. 2024

adorace.jpg
Římskokatolická farnost Vidnava se v sobotu 9. března 2023 tradičně zapojí do postní aktivity 24 hodin pro Pána. Letošní motto je inspirováno šestou kapitolou Listu Římanům: "Kráčet v novém životě". Tichá adorace před Nejsvětější svátosti se bude konat od 13:30 do 14:30 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, následuje svátostné požehnání a mše svatá, kterou celebruje otec Miroslav. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2611 článků