* Nebát se života

Vydáno dne 27. 05. 2023

holubice.gifO víkendu 26.-28.května probíhá na naší faře ve Vidnavě víkendové setkání pro mládež 10-16 let. Manželé Hanulíkovi a Pavlíčkovi zajišťují program pro mladé z našeho okresu Jeseník. A nechyběla i společná sobotní mše svatá v kostele sv. Kateřiny, která vykouzlila zvláště nám farníkům úsměv na tváři. Po zazvonění se nejen rozezněly kytary, zpěvy, ale mladí měli v rukou barevné „prapory“, kterými mávali na všechny strany. Vanutí Ducha svatého přicházelo v tu chvíli ze všech stran. Otec Miroslav si chvíli připadal jak na zápase hokeje, kdy fanoušci fandí a projevují radost, když padne gól. Malé děti se batolily před oltářem a pan farář nás nenechal sedět na tribunách, ale připomenul, že je důležité se o něco rvát, běhat za pukem a snažit se celým svým životem dát gól. Být užitečný, zpocený, pracovitý, snažit se pomáhat - to vše je působení Ducha svatého, který je v každém z nás. Ježíšův pokoj přichází do našeho strachu, a máme zase odvahu odemknout dveře zevnitř a vyjít ven - do života. Vstali jsme, chytli se jeden druhého a planoucí láskou Ducha svatého jsme společně volali Otče náš. | Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Kobylé

Vydáno dne 15. 05. 2023

Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou Vás srdečně zve na NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 2.6.2023 od 17:00 do 19:00 hodin v kostele sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou

Program:

- něco z historie
- prohlídka interiéru a vystavených předmětů
- nebo třeba „jen“ malé zastavení v tichu| Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů ve Vidnavě

Vydáno dne 15. 05. 2023

Římskokatolická farnost Vidnava Vás srdečně zve na NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 2.6.2023 od 17:00 do 19:00 hodin v kostele sv. Kateřiny a v kostele sv. Františka ve Vidnavě
 
Program:
- Historie kostela sv. Kateřiny a sv. Františka
- Výstup na kostelní věž s vyhlídkou na Vidnavu v kostele sv. Kateřiny
- Duchovní hudba s doprovodem na varhany, kytaru a flétnu
- Ochutnávka hostií v kostele sv. Kateřiny
- Slovo na cestu| Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Bernarticích

Vydáno dne 15. 05. 2023

Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka Vás srdečně zve na NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 2.6.2023 od 18:00 do 21:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Program:
- Historie našeho kostela 
- Prohlídka míst, kam se běžně nedostanete 
- Malá ukázka hry na varhany s možností si na ně zahrát


| Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Českopolská hasičská pouť ve Velké Kraši

Vydáno dne 07. 05. 2023

florian_kaple.jpgSvatý Florián, římský voják s mečem a korouhví, vylévající vědra vody na hořící dům v připomínce toho, že kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků, zedníků nás za deštivého počasí vítal v kostele ve Velké Kraši, kde je na hlavním oltáři takto vyobrazen. Při pohledu na hasiče místní i polské, kteří přišli s prapory na mši svatou v sobotu 6. května 2023 ve 13:00 hodin ve slavnostních uniformách, jsme vnímali vděčnost za všechny, kteří chrání naše životy, obětují se, jsou vystavení nebezpečným jevům, provází je statečnost a ochota pomoci potřebným. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Postní almužna ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 07. 05. 2023

postnicka.jpgPopeleční středou, která letos připadla na 22. února, začala postní doba, při které jsme měli možnost si odepřít věci milé a finanční částkou přispívat do pokladniček – postniček, které byly umístěné v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, v kostele sv. Jáchyma v Kobylé a v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích. Ušetřené peníze jsou pak předány charitě nebo lidem potřebným v tísni. V loňském roce jsme přispěli na maminku s dítětem v exekuci. Letos jsme vybranou částku 4 629 Kč za farnosti Vidnavu, Kobylou a Bernartice zaslali na účet charity Ostravy do hospice sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života. Otec Miroslav děkuje všem farníkům za finanční pomoc.


| Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Výzva ke sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům

Vydáno dne 06. 05. 2023

Drazí bratři a sestry,

už tradičně se v kostelích České republiky na šestou neděli velikonoční koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným. V minulém roce sbírka vynesla 8 783 220 Kč. Upřímně Vám děkujeme za vaši velkorysou štědrost. Na základě rozhodnutí České biskupské konference je výnos dělen na dvě poloviny. Jedna z nich jde na spolufinancování projektů 
v regionech, kde se pomáhá křesťanům i nekřesťanům, a druhá cíleně na pomoc křesťanské komunitě.


| Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské | Informační e-mailVytisknout článek

* Měsíc Panny Marie

Vydáno dne 04. 05. 2023

lurdy1.jpgOd 1. května máme nazdobený oltář Panny Marie v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě, modrobílý plášť zdobí její šat, láskyplný pohled Matky Boží přitahuje každého, kdo se před ní zastaví, její náruč všechny objímá, kdo se k ní utíká… A tak se v těchto májových dnech zastavujeme před Pannou Marií, rozmlouváme, odprošujeme za hříchy, modlíme se a vše bolestné i radostné jí svěřujeme.
 
Májové pobožnosti s otcem Miroslavem ve Vidnavě, v Bernarticích a Kobylé nás posilují při každém zvolání „oroduj za nás.“ Brána do nebe je stále otevřená a Panna Maria nám s láskou naslouchá, stačí si sednout k jejím nohám a dát jí svůj čas... 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2551 článků