* Papež: 26. ledna se modleme za mír na Ukrajině

Vydáno dne 24. 01. 2022

pfrantisek.jpg

V závěru modlitby Anděl Páně František, znepokojený závanem válečného větru, který rozbouřil hranice mezi Ruskem a Ukrajinou, a tím i celý evropský kontinent, navrhuje den rozjímání: "Každé jednání a politická iniciativa by měly sloužit lidskému bratrství, a ne stranickým zájmům." 
 
Silou modlitby lze překonat nenávist, válku a smrt. Stejně jako v předchozích letech v případě Libanonu (2021), Konga a Jižního Súdánu (2018) a Sýrie (2013) papež František opět mobilizuje křesťanstvo, aby s vírou čelilo naléhavé hrozbě, která visí nad lidstvem. Na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou se již několik týdnů vznáší přízrak nové války a diplomacie se snaží najít dohodu. Tato situace znepokojuje papeže, který proto na 26. ledna vyhlásil den modliteb za mír.  Oznámení zaznělo na konci modlitby Anděl Páně o třetí neděli Božího slova. František tak vyjádřil své obavy: 


| Zdroj: zpravy.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Portál Liturgie.cz nabízí 27. ledna online formační setkání pro kostelníky

Vydáno dne 23. 01. 2022

velik_vidnava.jpgTři online přednášky nabídne Institut pro liturgickou formaci Liturgie.cz pro všechny, kdo se věnují službě kostelníka nebo se na ni připravují. S těmi, kdo se starají o přípravu kostela na mši svatou, liturgické oděvy, knihy nebo úklid, se virtuálně setkají P. Roman Dvořák, vikář ze Strakonic, Michal Brich, kostelník z katedrály sv. Víta v Praze a Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Online formační program začíná 27. ledna ve 20.00 hodin na Zoom a YouTube.


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Probíhá tříkrálová sbírka

Vydáno dne 09. 01. 2022

3k2.jpgNa slavnost Křtu Páně otec Miroslav v závěru mše svaté poděkoval ve svých farnostech všem farníkům, kteří v rámci vyhlášené sbírky v adventu přispěli v kostelích na nový charitní automobil. Celkem za farnost Vidnavu, Velkou Kraš, Bernartice a Kobylou se vybrala částka 6555 Kč, která byla odeslána na účet Charity Jeseník.
 
Pan farář připomenul Tříkrálovou sbírku, která v těchto dnech probíhá v České republice. Zdůraznil, že jednorázovou akcí /např. finančním darem/ naše zodpovědnost za charitu nekončí: „Sbírka na auto či Tříkrálová sbírka nám mají otevřít oči, abychom okolo sebe viděli nemocné a starší spoluobčany. Abychom viděli ty, kteří se o ně starají… Celý rok je potřeba pomáhat modlitbou, skutky, korunou. Rozhodně je málo se jen pomodlit, jen přispět finančně. To na čisté svědomí nestačí.“| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* V pátek 7.1.2022 zazněl ve Vidnavě zvon sv. Jany z Arku v kostele sv. Kateřiny k uctění památky otce Antona

Vydáno dne 07. 01. 2022

otte1.jpg

Pohřební mše svatá za zesnulého otce Antona Otteho se konala v pátek 7. ledna 2022 v 9:00 hodin v katedrále svatého Petra a svatého Jiří v Bamberku (Německo). Ve Vidnavě jsme s farníky zavzpomínali na otce Antona, rodáka, který často a rád jezdil na Jesenicko. Zvláště jsme vzpomenuli žehnání nového zvonu sv. Jany z Arku v roce 2016, kdy otec Miroslav spolu s otcem Antonínem sloužili děkovanou mši svatou, při které byl požehnán zvon. Klikni na odkaz:

 Otec děkan požehnal nový zvon sv. Jany z Arku (ruzenec.cz)

Zvon sv. Jany z Arku ve Vidnavě se rozezněl v pátek 7. ledna 2022 v 15:00 hodin pro vzpomínku na otce Antona. Zazněla modlitba otce Miroslava za kněze, rodáka, pro mnohé přítele, kterého jsme si vážili a měli rádi.  


 | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Mše svatá obětovaná ve farnosti Vidnava a Kobylá za místního rodáka otce Antona Otteho

Vydáno dne 02. 01. 2022

otte.JPGSetkání při novoročních mších svatých ve Vidnavě, Kobylé, Bernarticích se nesla v duchu vděčnosti za rok minulý, děkovalo se za vše dobré i za sílu k nesení kříže. Vyprošovalo se, aby se v roce 2022 naplnila Boží vůle. Jak ve světě, v Evropě, v naší vlasti, v našich rodinách, v osobním životě. 
 
Na sklonku minulého roku nás zastihla smutná zpráva o úmrtí Mons. Antona Otteho. V každé farnosti při mši svaté farníci děkovali za Jeho život, prosili za všechny zesnulé kněze, zvlášť za ty, na které nikdo nepamatuje. Děkovalo se za pokojné česko-německé vztahy, které i otec Antonín svým životem spoluvytvářel. Celý Jeho život jsme při modlitbě v Betlémě v jednotlivých kostelích předali Narozenému Dítěti…| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání katolické mládeže na Jesenicku online

Vydáno dne 02. 01. 2022

mladez3.jpgOtec Miroslav o víkendu vyzval farníky ke každodenní modlitbě za mládež a vyřídil pozvání kaplana pro mládež a sl. Dominiky Tschulikové na setkání mladých v rámci děkanátu Jeseník.

Milí mládí přátele z Jesenicka, přijměte prosím pozvání na druhé společenství mladých katolíků z našeho děkanátu. Téma setkání je Rodina – příběh, ze kterého pocházíme a bude se konat v pátek 7. 1. 2022 od 19.30 do 21.00 online formou. Společenství je určeno pro mládež od 9. tř. ZŠ. Více zde.| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Zemřel Mons. Anton Otte, rodák z Vidnavy

Vydáno dne 30. 12. 2021| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Mons. Anton Otte odešel 29.12.2021 z tohoto světa

Vydáno dne 29. 12. 2021

otte1.jpg
Otec Miroslav večer odsloužil mši svatou za zesnulého otce Antonína. Vzpomněl na Jeho dobré a laskavé srdce a na smíření, které hlásal a také žil. Byl rodák zdejšího kraje a otci Miroslavovi byl jako knězi velkou oporou a pomocí, když jako mladý přišel do Jesenického pohraničí.
 
Mše svatá, při které se s farníky budeme modlit a vzpomínat, bude ohlášena a odsloužena v nejbližších dnech….| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2473 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS