* Betlémské světlo rozzářilo Vidnavu

Vydáno dne 25. 12. 2021

bsvetlo.jpgDvě stě lidí zavítalo na Štědrý den 24. prosince 2021 do kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě s lucernami do našeho Betléma k narozenému Dítěti. Vykupitel, Spasitel přichází na tento svět a my křesťané po celém světě si událost svaté Rodiny tak rádi připomínáme a radujeme se s Pannou Marií a svatým Josefem v Betlémě, ve chlévě, kde v jesličkách leží malé děťátko. Od narozeného Ježíška byl v Betlémě připraven pro děti košíček s bonbóny, které potěšily.  Atmosféra v kostele byla radostná a vánoční, hodinu zněly koledy naší scholy za doprovodu varhan, flétny a trianglu. A to vše pro Narozeného Krista, z lásky, ze srdce, s úctou a prosbou, aby Jeho Světlo zářilo v našich domovech, a především v srdcích. Svíce si lidé zapalovali a Betlémské světlo se šířilo po celé Vidnavě. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme

Vydáno dne 19. 12. 2021

pannamaria_ruzencova.jpgOd slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince 2021 se otec Miroslav ve třech nedělích adventních věnoval při homilii ve farnostech Vidnava, Kobylá, Bernartice zjevení Panny Marie svaté Kateřině Labouré. 
 
V prvním kázání popsal obsah Zjevení Panny Marie. Zdůraznil, že toto zjevení bylo pro celý svět, ale je třeba nepromeškat chvíle, kdy Panna Maria k nám mluví jednotlivě a osobně. 
Za týden otec Miroslav podrobně vylíčil život svaté Kateřiny. Nu každý z nás se hned vrátil k životu podle Boží vůle.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* VÁNOCE OD 24.12.2021-9.1.2022

Vydáno dne 17. 12. 2021

PÁTEK 24. 12. 2020 Štědrý den
 
Vidnava 11:00 – 12:00 betlémské světlo v kostele sv. Kateřiny. Zazní vánoční koledy.

Bernartice 21:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ


SOBOTA  25.12.2021 – Slavnost Narození Páně

Kobylá 8:45 mše svatá
Vidnava 10:00 mše svatá| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pamatujeme na sebe i o vánocích

Vydáno dne 12. 12. 2021

darky.jpgOtec Miroslav už tradičně pamatuje na každého svého farníka o vánocích. A tak i letos zakoupil vánoční oplatky a jiné drobnosti. Vánoční balíčky požehnal a v sobotu i neděli je rozvezl do svých třech farností, kde byly rozdány po mši svaté věřícím. Každý balíček nesl jméno farníka nebo rodiny. Pan farář tak vyjádřil vděčnost za každého z nás. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Vánoční zpověď ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 12. 12. 2021

Sobota 18.12.2021
Vidnava v 15:30 svátost smíření v kostele svaté Kateřiny.
Následuje v 16:00 hodin mše svatá


Neděle 19.12.2021
Kobylá v 8:15 svátost smíření v kostele svatého Jáchyma.
Následuje v 8:45 hodin mše svatá.

Bernartice po mši svaté svátost smíření.
Mše svatá začíná v 10:00 hodin. 
| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pomoc pro seniory domácí hospicové péče

Vydáno dne 02. 12. 2021

charita2.jpgCharita Jeseník se na nás obrací s prosbou: Pomozte přiblížit pomoc. Je přirozené umírat doma. Bez pomoci to někdy nejde. S našimi zdravotními sestrami Domácí hospicové péče na to nebudete sami. Pomáhají už několik let. V celém okrese Jeseník. Pomozte nám dofinancovat nákup auta pro naše zdravotní sestry domácí hospicové péče!
Přispět můžete:
- osobně na střediscích Charity Jeseník
- přes portál DARUJEME.CZ
- přímo na účet: 516354002/2700, variabilní symbol: 711
- přes QR kód
 
Plakátek s těmito informacemi přinesla na mši svatou do Kobylé Ing. Eliška Salová, ekonomka charity Jeseník. Otce Miroslava pomoc pro charitu zaujala a vyhlásil ve svých farnostech Kobylá, Vidnava, Velká Kraš a Bernartice sbírku na nákup auta, která se uskuteční čtvrtou neděli adventní 19.12.2021. Každý z nás tak může přispět na dofinancování nákupu auta, které bude sloužit potřebným a třeba za nějakou dobu i nám. 


 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Být pronásledovaný pro víru je milost

Vydáno dne 24. 11. 2021

cervena_streda.jpg"Každá slza, která je prolitá pro Pána Boha lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi."

24. listopadu 2021 jsme se už tradičně zapojili ve farnostech Vidnava, Velká Kraš, Kobylá, Bernartice do iniciativy Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Putování se svatou Kateřinou ke Kristu Králi

Vydáno dne 21. 11. 2021

katerina.jpgSvatou Kateřinu Alexandrijskou patronku našeho krásného kostela ve Vidnavě, jsme slavili na slavnost Krista Krále při poutní mši svaté v neděli 21.11.2021. Vybrala si za Krále svého života Ježíše Krista, poznala kříž, prošla Kalvárií a uchovala si víru, naději a lásku. Dnes se raduje v Božím království. 
„Kristus každému z nás otevřel dveře, a i když padáme pod křížem tohoto světa, stále se zvedáme a kráčíme k nebi. Je Pán Ježíš Králem mého srdce? Nebo mi vládnou peníze, strach, zdraví, nemoc, mládí, stáří, děti, rodiče, zaměstnání, ego, prapor…. Případně, což je nejhorší, mi nevládne nic a provází mne prázdnota a nuda života, a to i přes to, že jsem vytížený ve dne v noci a obklopený mnoha lidmi nejen příbuznými…?" zamýšlel se otec Miroslav. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2473 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS