* Novéna za rodiny. Diecézí poputují ostatky bl. rodiny Ulmových

Vydáno dne 05. 05. 2024

mariahilf2.JPGPoutní místo Maria Hilf získá ostatky bl. Rodiny Ulmových. Polské mučedníky nacismu, kteří doma ukrývali židy, církev blahořečila loni na podzim. Biskup Martin zve celou diecézi k duchovní přípravě na slavnostní umístění ostatků na Maria Hilf, které se uskuteční při Pouti rodin 11. května. Připravena je novéna s modlitebními setkáními na devíti místech v diecézi. Text novény a termíny modlitebních setkání najdete v článku.


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* Vážíme si minulosti

Vydáno dne 23. 04. 2024

kostel_vidnava.jpgV neděli 21. dubna 2024 jsme si při mši svaté v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě připomenuli významného rodáka a uznávaného ortopeda, profesora Adolfa Lorenze, který se proslavil po celém světě. 21.dubna 2024 uplynulo 170 let od jeho narození. Otec Miroslav na začátku bohoslužby připomenul sérii vzpomínkových akcí, které pořádali Vlastivědné muzeum Jesenicka a město Vidnava. 18. dubna v 18:00 hodin se v Jeseníku konala přednáška, kterou přednesl Mgr. Matěj Matela. Také v kostele ve Vidnavě pan Matela promluvil o profesorovi Dr. Lorenzovi a naposledy večer 23. dubna  v domě Partnerství ve Vidnavě. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková, foto MG | Informační e-mailVytisknout článek

* Setkání u ohně na farní zahradě ve Vidnavě

Vydáno dne 17. 04. 2024

min1.JPGV sobotu 13. dubna 2024 jsme po odpolední mši svaté opékali klobásky na farní zahradě. Po každé mši svaté je farní kancelář otevřená pro každého, kdo má rád společenství, kdo má rád posezení při kávě, kapučínu a sladkostech. Nyní nám krásné slunečné počasí přálo sejít se venku, posedět na lavičkách u ohně, opékat, popovídat si, probrat farní záležitosti, zavzpomínat, zasmát se… Opečená klobáska s nakrájenou zeleninou chutnala nám i otci Miroslavovi, rádi zase setkání u ohně na faře zopakujeme :-)


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pramen Božího milosrdenství

Vydáno dne 11. 04. 2024

bozi_milosrdenstvi.jpgV sobotu 6.4. ve Vidnavě i na charitě, v neděli 7.4. v Kobylé a Bernarticích jsme slavili velikonoční mše svaté a připomenuli si svátek Božího milosrdenství. Obraz milosrdného Ježíše, namalovaného podle svaté Faustyny, se rozšířil po celém světě a zdobí naše farní kostely. I před oltářem v kostele sv. Kateřiny byl vystavený v tento svátek a vítal každého věřícího, který přišel na mši svatou. Každý z nás se modlíme korunku k Božímu milosrdenství, která nese zaslíbení. Pramen Božího milosrdenství je otevřený pro každého hříšníka, třetí hodina odbitá v každém dni vybízí k modlitbě korunky, která zabere tak málo času a přeci zapomínáme, nestiháme, minuty věnujeme jiným, mnohdy nepodstatným věcem.
Čas běží, život utíká a nikdo netuší, kdy bude stát před Božím soudem. Jak nám často říká otec Miroslav, že nejdůležitější je vybojovat si nebe a pak věčně žít v Božím království. A to stojí za pozemské lopocení a námahu získat život v Boží radosti a lásce. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Bílá sobota ve Vidnavě

Vydáno dne 31. 03. 2024

velik_vidnava.jpgNesla se tichou vzpomínkou a rozjímáním u Božího hrobu na Krista, který nesl kříž na horu Golgotu a všem nám ukázal cestu života i pravdy. Každý z nás s pokorou u jeho hrobu předával svá trápení, ale děkoval i za radosti, které nás provázejí. Posilněni jeho láskou a nadějí jsme se setkali se svícemi v zadní části kostela sv. Kateřiny. Otec Miroslav požehnal plamen, symbol Krista, který je světlem světa, v němž zazářila Boží sláva. Zapálil paškál a my své svíce. Vnesli jsme světlo do zatemnělého kostela k oltáři. Zazněla biblická čtení ze Starého zákona a epištola. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Také letos můžete absolvovat Extrémní křížovou cestu vedoucí ostravsko-opavskou diecézí

Vydáno dne 20. 03. 2024

krizvpoli.jpgDiecéze - Několika tzv. Extrémních křížových cest, jež protnou hranice ostravsko-opavské diecéze, se mohou zúčastnit zájemci o netradiční rozjímání posledních Ježíšových chvil v Jeho pozemském životě. Všechny se shodou okolností uskuteční od pátku 22. března. Mezi pobožnostmi křížové cesty se vyjímá jedna její varianta, a sice tzv. Extrémní křížová cesta (dále jen EKC). Jde o dobrovolnou praktiku, jež spočívá v ujití vybrané, často dosti obtížné trasy během noci, rozjímání o Ježíšově utrpení a překonávání sebe sama. Putuje se po jednom či ve skupinkách (tvořených maximálně deseti lidmi), pokud možno mimo hlavní komunikace, přičemž od 1. zastavení je závazné mlčení, vyjma nahlas čteného rozjímání a modlitby na jednotlivých zastaveních. Trasa má být nejméně 40 km  dlouhá, jsou však výjimky. Její absolvování by mělo trvat nejméně 8 hodin a převýšení by mělo být alespoň 500 m.


| Zdroj: biskupství | Informační e-mailVytisknout článek

* VELIKONOCE 2024 OD 18.3.-7.4.2024 VIDNAVA, KOBYLÁ, BERNARTICE, CHARITA VIDNAVA, DOMOV DŮCHODCŮ č. 58 a DOMOV DŮCHODCŮ č. 153 V KOBYLÉ

Vydáno dne 18. 03. 2024

ČTVRTEK 21. březen 2024
16:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě (zpověď)

PÁTEK 22. březen 2024
16:00 mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Kobylé (zpověď)
17:00 mše svatá v kostele v Bernarticích (zpověď)                                          
      
SOBOTA 23. březen 2024 
10:00 mše svatá na charitě ve Vidnavě (zpověď a pomazání nemocných)
14:30 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě
(Květná neděle, velikonoční zpověď před mší svatou, přineste si kočičky)

KVĚTNÁ NEDĚLE 24. březen 2024
8:45 mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Kobylé (velikonoční zpověď  před mší svatou – přineste si kočičky)
10:00 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích (velikonoční zpověď po mši svaté – přineste si kočičky)                                             | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* SVÁTOST SMÍŘENÍ - VELIKONOCE 2024

Vydáno dne 18. 03. 2024

Vidnava
Čtvrtek 21. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná v 16:00 hodin 
Sobota 23. březen 2024: před mší svatou na charitě v 10:00 hodin
Sobota 23. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná ve 14:30 hodin

Kobylá nad Vidnavkou
Pátek 22. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná v 16:00 hodin
Neděle 24. březen 2024: před mší svatou v kostele, která začíná v 8:45 hodin
Středa 27. březen 2024: v 9:30 hodin v domově důchodců u silnice a v 10:30 hodin v domově důchodců na zámku

Bernartice u Javorníka
Pátek 22. březen 2024: po mši svaté v kostele, která začíná v 17:00 hodin
Neděle 24. březen 2024: po mši svaté v kostele, která začíná v 10:00 hodin| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2622 článků