* Možnost získání odpustků pro duše v očistci

Vydáno dne 29. 10. 2023

dusicky.jpgNa slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu včetně je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 
Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí do roku 2026.

V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.


| Zdroj: www.cirkev.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičky ve farnostech otce Miroslava (Vidnava, Kobylá, Bernartice)

Vydáno dne 17. 10. 2023

Vidnava:
Mše svatá:
středa: 1.11.2023 v 16:00 hodin v kostele sv. Kateřiny
sobota: 4.11.2023 ve 14:30 hodin v kostele sv. Kateřiny
 
Zpověď:
středa:  1.11.2023 svátost smíření před mší svatou
Sobota: 4.11.2023 svátost smíření před mší svatou
 
Pobožnost na hřbitově:
středa 1.11.2023 po mši svaté
sobota 4.11.2023 po mši svaté


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pomazání nemocných

Vydáno dne 17. 10. 2023

Na charitě ve Vidnavě a v domovech v Kobylé při mši svaté:
Charita Vidnava:  4.11.2023 v 10:00 v Domově pokojného stáří sv. Hedviky
Kobylá: 1.11.2023 v 9:30 v Domově důchodců u silnice
Kobylá: 1.11.2023 v 10:30 v Domově důchodců Zámeček  | Informační e-mailVytisknout článek

* Dušičky na charitě ve Vidnavě a v domovech v Kobylé

Vydáno dne 17. 10. 2023

Vidnava:  Charita-Domov pokojného stáří sv. Hedviky
Mše svatá: SOBOTA 4.11. 2023 v 10:00 hodin
Zpověď: před mší svatou

Kobylá: Domov důchodců u silnice - Domov důchodců Zámeček
Mše svatá: STŘEDA 1.11. 2023 v 9:30 hodin Domov důchodců u silnice
STŘEDA 1.11. 2023 v 10:30 hodin Domov důchodců Zámeček
Zpověď: před mší svatou| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Pouť ke cti svatého Františka ve Vidnavě

Vydáno dne 01. 10. 2023

frantisek_kostel.jpgPoutní mše svatá se konala v sobotu 30. září 2023 v 16:00 hodin v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Pozvání od otce Miroslava přijal otec děkan děkanátu Ostravy Dr. Libor Botek, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice. Otec Libor přijel autobusem se svými farníky, díky nim byl náš kostel zaplněn. Na pouť připutovali věřící z Kobylé nad Vidnavkou, Bernartic a Nýznerova. Zpěvem a hudbou na varhany i kytaru provázela schola z Vidnavy. 


| Zdroj: Text: Marie Grabarczyková, foto Martin G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Narozeninová mše svatá k Panně Marii ve Velké Kraši

Vydáno dne 10. 09. 2023

1163516150_hukovice.jpgJméno Josef a Marie zná celý svět. Jejich příběh nás provází dva tisíce let a stále je živý, zaujme, nadchne, zastaví nás, jako tomu bylo v sobotu 9.září, kdy jsme se setkali odpoledne při poutní mši svaté v kostele Panny Marie ve Velké Kraši. 
 
Otec Miroslav se zaujetím vyprávěl o svaté Rodině, o andělovi, který ve snu svatému Josefovi radí, o uposlechnutí a nasměrování života podle Boží vůle. „Josef, protože uviděl anděla, poslechl jeho rady, měl pak sílu a odhodlání jít k Marii, vzít si ji za ženu a být pěstounem Božímu synu, přestože plánoval se s ní rozejít. Jeho život byl zasazený, měl smysl a vyzařovala z něj radost. Vnesme i my do svého života, do svých rodin prvek Božího rozhodování. Jestli chceme mít spokojeného manžela, manželku, děti…, tak musejí žít podle Boží vůle, jet v životě po Božích kolejích, pak nebudou ukřivdění, nespokojení. Když prožijí bolest, budou mít mnoho soucitu, nebudou se mstít, nebudou nazlobení.“ 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Otec biskup Martin se dnes ujímá úřadu

Vydáno dne 31. 08. 2023

bible.gifVe středu 30. srpna se věřící sešli na modlitebním večeru za biskupskou službu Mons. Martina Davida v kostele sv. Václava v Ostravě. Otec Miroslav nás o víkendu v kázání vyzval, abychom se také připojili. Což se včera v 19 hodin stalo a v modlitbách pokračujeme i dnes a budeme pokračovat i při televizním přenosu na tv Noe. 
 
Otec Miroslav mimo jiné řekl, že otce biskupa Martina dlouho známe a že je rád, že má farníky, kteří si otce Martina váží a pěkně o něm mluví. Což jsme rozebrali na faře u kávy a došli jsme k tomu, že je to také tím, že otec Miroslav má k otci biskupovi úctu a také o něm pěkně mluví.
 
Nový diecézní biskup se úřadu ujímá dnes při slavnostní liturgii. Ve čtvrtek 31. srpna v ostravské katedrále Božského Spasitele v 16.00 hodin. Nezapomeňme si udělat čas a tuto výjimečnou událost sledovat na televizi Noe.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Schody před svatostánkem

Vydáno dne 28. 08. 2023

svjosef.jpgVlivem stáří dřeva a vlhkosti se nám před deseti dny propadla dřevěná podlaha na schodišti před svatostánkem v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Podařilo se nám zajistit rychlou a levnou opravu u sousedů poláků z Kalkowa. Pan Wieslaw Wojtaczka a Josef Jurecki vyrobili podlahu novou, a to z dubového dřeva. Odborně ji natřeli a s panem Kubáněm přivezli do kostela sv. Kateřiny. Ocenili jsme rychlost, spolehlivost, ale i úctu před svatostánkem, kterou projevovali. Když byla podlaha položena, přijel pan Jan Cenek z Lipové a zdarma koberec znovu nalepil. Nikdo ani nepozná, že nějaká oprava probíhala, kdyby nebylo fotek, které jsme do kroniky pořizovali.
V sobotu 26. srpna 2023 v úvodu mše svaté otec Miroslav vyjádřil radost z rychlé a dobře provedené práce a všem, kteří se podíleli, poděkoval. Požehnal nové schodiště a požehnal i nám. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2587 článků