* Zveme na pouť do Velké Kraše ke sv. Floriánovi

Vydáno dne 03. 05. 2023

V sobotu 6. května 2023 se koná tradiční pouť ke cti sv. Floriána patrona hasičů. Srdečně všechny zveme na mši svatou, která začíná ve 13:00 hodin v kapli  sv. Floriána ve Velké Kraši, celebruje otec Miroslav. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Deset let Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě

Vydáno dne 20. 04. 2023

anezka.JPGVe čtvrtek 20.4.2023 jsme děkovali za 10 let Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě, který byl prvním domovem na Jesenicku určený pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Slavnostní mši svatou v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, který po celou dobu až do dnešních dní zajišťuje v obou charitních domovech sv. Anežky a sv. Hedviky ve Vidnavě duchovní službu. Přítomni byli Bc. Rostislav Kačora, starosta Vidnavy, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka z Jeseníku, Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka Charity Jeseník, Mgr. Monika Buzková, vedoucí Charitního domu sv. Anežky, ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz, vedoucí domova sv. Františka a další hosté. Oltář zdobil obraz ikony svaté Anežky, která pomáhala nemocným a trpícím, rozdávala naději a povzbuzení lidem ve svém okolí. Pan farář na začátku mše svaté obraz požehnal.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Během obřadů Svatého týdne nás naplnila vděčnost za Krista Ukřižovaného a Vzkříšeného

Vydáno dne 10. 04. 2023

velvid.jpgPostní doba nás provázela křížovou cestou, procházeli jsme pravidelně s otcem Miroslavem ve farnosti Vidnava, Kobylá a Bernartice 14 zastavení, u kterých jsme vždy rozjímali nad utrpením Krista. Vkládali jemu naše prosby, prosili za odpuštění hříchů a zamýšleli se nad svým životem… V kostelích i domovech jsme při svátosti smíření vyznávali své hříchy. Očistili jsme svá srdce, abychom mohli přijmout Krista ve svatém přijímání, ale také se směli s pokorou poklonit před jeho křížem na Velký pátek. Ta chvíle ticha na kolenou, děkování za milost víry, vždy člověka posílí a připomene vděčnost za oběť Ježíše Krista, kterou podstoupil pro nás… Poslední večeři Páně na Zelený čtvrtek jsme prožili ve farnosti Kobylé, Velký pátek ve farnosti Bernartice a Bílou sobotu ve Vidnavě. 


| Zdroj: Marie Grabarczykova | Informační e-mailVytisknout článek

* Velikonoční přání z farnosti Vidnava

Vydáno dne 08. 04. 2023| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Charitní dům sv. Anežky oslaví 10 let výročí

Vydáno dne 04. 04. 2023

Ve čtvrtek 20.4.2023 proběhne oslava Charitního domu sv. Anežky, který byl prvním domovem na Jesenicku určený pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Děkovná mše svatá s požehnáním ikony sv. Anežky, kterou bude celebrovat otec Miroslav Kadlec, se bude konat ve 14:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. 
 
V sobotu 22.4.2023 v 10:00 hodin se bude konat mše svatá s udílením svátosti nemocných a svátosti smíření v Charitním domě u sv. Anežky. Po mši svaté následuje žehnání domova a jednotlivých pokojů...


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* OHLÁŠKY OD 30.3.-16.4.2023 VELIKONOCE 2023 VIDNAVA, KOBYLÁ, BERNARTICE, CHARITA VIDNAVA, DOMOV DŮCHODCŮ č. 58 a DOMOV DŮCHODCŮ č. 153 V KOBYLÉ

Vydáno dne 26. 03. 2023


ČTVRTEK 30. březen 
9:30 mše svatá v domově důchodců č. 153 v Kobylé
10:30 mše svatá v domově důchodců č. 58 v Kobylé (pomazání nemocných, zpověď, žehnání domovů)
16:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě (zpověď)

PÁTEK 31. březen
15:00 mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Kobylé (zpověď)
16:00 mše svatá v kostele v Bernarticích (zpověď)                                          
      
SOBOTA 1. duben       
10:00 mše svatá na charitě ve Vidnavě (zpověď)
15:00 mše svatá v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě (Květná neděle, zpověď, kočičky)| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ 2023 VE FARNOSTECH VIDNAVA, KOBYLÁ, BERNARTICE, CHARITA VIDNAVA, DOMOV DŮCHODCŮ č. 58 a DOMOV DŮCHODCŮ č. 153 V KOBYLÉ

Vydáno dne 26. 03. 2023

Římskokatolická farnost Vidnava
ČTVRTEK 30. březen.: před mší svatou v kostele sv. Kateřiny (mše svatá začíná v 16:00 hodin) 
SOBOTA 1. duben: před mší svatou na charitě (mše svatá na charitě začíná v 10:00 hodin),
14:30 hodin v kostele sv. Kateřiny (mše svatá začíná v 15:00 hodin) 
 
Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou 
ČTVRTEK 30. březen: 9:30 hodin domov důchodců č. 153, domov důchodců č. 58 v 10:30 hodin
PÁTEK 31. březen: před mší svatou v kostele sv. Jáchyma (mše svatá začíná v 15:00 hodin) 
NEDĚLE 2. duben: v 8:15 hodin v kostele sv. Jáchyma (mše svatá začíná v 8:45 hodin) 
 
Římskokatolická farnost Bernartice u Javorníka
PÁTEK 31. březen: před mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla (mše svatá začíná v 16:00 hodin) 
NEDĚLE 2.duben: před mší i po mši svaté v kostele (mše svatá začíná v 10:00 hodin)                                                                    | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* SVÁTOST NEMOCNÝCH ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 26. 03. 2023

ČTVRTEK 30. březen 

9:30 mše svatá s pomazáním nemocných v domově důchodců č. 153 v Kobylé
 
10:30 mše svatá s pomazáním nemocných v domově důchodců č. 58 v Kobylé
                   
 
SOBOTA 15. duben

10:00 mše svatá s pomazáním nemocných na charitě v kapli sv. Hedviky ve Vidnavě
 
15:00 mše svatá s pomazáním nemocných v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě   

 
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 16. duben 

8:45 mše svatá s pomazáním nemocných v kostele v Kobylé 
 
10:00 mše svatá s pomazáním nemocných v Bernarticích 
| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2551 článků