* Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu (částky pro farnost Vidnava, Kobylá, Bernartice jsou uvedeny dole v textu)

Vydáno dne 29. 05. 2022

david_biskup.jpgDrazí bratři a sestry,
vstupujeme do posledního týdne letošní velikonoční doby. Dny mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého jsou dny Svatodušní novény. Připomínají nám apoštoly očekávající Ducha Svatého, sjednocené v modlitbě spolu s Pannou Marií a dalšími učedníky. Toto společenství, které se po Seslání Ducha stává prvotní církví, začíná také záhy řešit praktické záležitosti života církve. Apoštolové si například vybírají další spolupracovníky a ustanovují jáhny, aby moudře rozdělovali společné prostředky a nikomu nic nescházelo.
 
Nejinak je tomu i v naší době. Církev se v těchto dnech také intenzivně modlí v touze po Duchu Svatém a ve snaze hledat cesty evangelia v tomto světě. Rád bych v té souvislosti poděkoval za to, že jste vzali ve farnostech vážně výzvu k modlitbě za nová povolání i za jmenování nového diecézního biskupa. S důvěrou vám chci dnes svěřit jinou záležitost praktického života naší místní církve.| Zdroj: Mons. Martin David, apoštolský administrátor | Informační e-mailVytisknout článek

* Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Vydáno dne 26. 05. 2022

Brno – Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
 
Životopis biskupa Pavla Konzbula
Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.| Zdroj: www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* U Panny Marie v měsíci květnu

Vydáno dne 22. 05. 2022

medjugorje.jpgPanna Maria je vznešená pro nás hříšné lidi, je milosrdná pro kajícníky, zná svůj lid, který k ní volá a o pomoc i přímluvu žádá. Každý čtvrtek, sobotu i neděli v měsíci květnu se s otcem Miroslavem ve Vidnavě scházíme po mši svaté u sochy Panny Marie, která je ozdobená modrým nebeským pláštěm a živými květinami. Prosíme perlu nebeské říše Pannu Marii, aby z nás utvořila pevnost v pozemském žití, by naše hlasy k chvále Boží, které dáváme, nepřišly nikdy nazmar. Do růženců zaplétáme jednotlivce i celý svět. "Oroduj za nás, Panno svatá", voláme v litaniích. Při kytaře jí zpíváme a vnitřní radost, lásku, pokoj v srdci vnímáme. 
Milosti a požehnání proudí z jejího srdce k nám, tak se zastav i ty u Boží Matky, dej jí svůj čas a promlouvej s ní od srdce k srdci. Pak běž a plň povinnosti své… Co je čas? Plný klas, který se časem vysype a zapadne do neúrodné země, není-li člověk věrný Boží Lásce. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Česko-polská hasičská pouť u sv. Floriána

Vydáno dne 09. 05. 2022

florian_kaple.jpgV sobotu 7. května byl krásný a požehnaný slunný den. Otec Miroslav se ráno na faře věnoval manželům při svátosti smíření, dopoledne povzbudil při mši svaté babičky na charitě a pak v poledne požehnal anděla v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě farnici, která na měsíc odlétá do Ameriky. S farníky jsme se potěšili bohatou výzdobou, kterou našemu kostelu zanechali pozůstalí z pátečního pohřbu, kdy jsme se loučili s bývalým učitelem, starostou Vidnavy. Mnoho červených růží nyní zdobí oltáře, pro nás v pohraničí je taková výzdoba vzácností, nakupujeme květiny v menším počtu a zdobíme skromně. Společně jsme pak nasedli do aut a vydali se na pouť ke sv. Floriánovi do Velké Kraše. Mnozí věřící z našich farností cestovali po výzvě otce Miroslava na pouť rodin na Mariahilf. „Každá pouť nese milosti, Pán Bůh vidí do srdce, zná mé myšlenky, touhy a díky mé ochotě přijet a obětovat svůj čas Bohu i upřímné modlitbě nás proměňuje, napravuje, chrání, navádí na cestu, dává sílu se nevzdávat…“


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Postní almužna ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 06. 05. 2022

postnicka.jpg

V postní době byly rozdány do farností Vidnava, Kobylá a Bernartice postničky, díky kterým se vybralo 4200 Kč, které otec Miroslav spolu s farníky věnoval rodině v insolvenci, která bydlí ve Vidnavě. Finanční částka byla předána v pondělí 2. května 2022 na faře ve Vidnavě. Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli.
V minulém roce jsme finančně pomohli nemocné mamince, která trpěla rakovinou. Jsme vděční, že si všímáme potřeb bližních, a to nejen v postní době, často nás k tomu pan farář při mších vybízí. Nejen modlitbou je třeba pamatovat, ale i konkrétní pomocí.  | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Slovo biskupů k Neděli Dobrého pastýře a Týdnu modliteb za duchovní povolání

Vydáno dne 30. 04. 2022

biskupove11.jpgPraha - Nedělí Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční) vrcholí Týden modliteb za duchovní povolání. Ve dnech od 2. do 8. května jsou věřící vyzvání k intenzivním prosbám za současné i budoucí pastýře. K tématu přinášíme slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska, které zazní při bohoslužbách v neděli 1. května. 


| Zdroj: Marie G. | Informační e-mailVytisknout článek

* Neděle Božího milosrdenství

Vydáno dne 24. 04. 2022

bozi_milosrdenstvi.jpgNeděle Božího milosrdenství nás při mši svaté zastavila. Ocitli jsme se při zvěstování evangelia spolu s apoštoly ve svém strachu, v neodpuštění, v nejistotě… doma, v zaměstnání, mezi lidmi. „Kdo z nás někdy nerezignuje, hledá smysl života, nezastaví se, a dá Pán Bůh, že jen na chvíli uzamkne svou mysl i srdce…? Kdo z nás nechce odpustit bližnímu? Srdce zatvrzelá svou pravdou, obhajující svůj hřích… Kolik nás mnohdy v tomto stavu sedí v kostelích na mši svaté?“ Jak každý přítomný slovům otce Miroslava rozuměl. 
K apoštolům přichází vzkříšený Kristus a jeho slova POKOJ VÁM vše proměňují, strach je pryč, obava a nejistota zmizí. „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny…“ říká učedníkům. „Odpouštějte každému, kdo vám ublíží, jako Kristus, který ve svátosti smíření odpouští každý hřích. Nezamykejme se uvnitř ve své nazlobenosti. Bůh je milosrdný, jeho milosrdenství trvá navěky. Buďme milosrdní k bližnímu svému,“ vyzval otec Miroslav. | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* S Kristem Ukřižovaným a Zmrtvýchvstalým

Vydáno dne 18. 04. 2022

velik_vidnava.jpgPostní doba nás provázela křížovými cestami v našich kostelích. Každý z nás se nacházíme u některého ze 14 zastavení našeho života, pan farář nás vybídl najít si své zastavení, stoupnout si před něj… Čerpali jsme sílu, odvahu, naději a prosili za mír na Ukrajině, odprošovali za naše hříchy a klaněli se Pánu Ježíši, který svým křížem vykoupil svět…Modlitba bolestného růžence nás provázela každý den. 
 
Ve Svatém týdnu jsme ve svátosti smíření očistili svá srdce, abychom se mohli poklonit Kristu Ukřižovanému a zpívat Aleluja Kristu Zmrtvýchvstalému. Zelený čtvrtek provázel farnost Kobylou, Velký pátek farnost Bernartice, Bílá sobota farnost Vidnavu. 
 
Vše na chvíli utichlo a my stanuli před svatým křížem. U hrobu jsme rozjímali, vnímali hloubku a smysl života každého člověka. „A i když mnozí trpí nemocí, válkou, bolestmi, hříchem, starostmi… nesmíme se VZDÁT, protože Bůh má vždy řešení pro mě i pro tebe do každé neřešitelné situace,“ povzbudil nás otec Miroslav na Bílou sobotu při kázání. "Jako Mojžíš, který nerezignoval, stále volal k Hospodinu a tím zachránil svůj národ. Smlouvejme s Bohem, modleme se a řešení se vždy nalezne,“ vyzval nás pan farář. „Vždyť brána do nebe k Zmrtvýchvstalému Kristu je otevřená, každý z nás může vejít a čerpat z Božího zdroje zdarma, kdykoli.“ | Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek
index | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 2509 článků

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS